CRICKET. t HONDENSPORT. ZWEMMEN HONKBAL. M A' A N D A G 27 M T 1935'. HAARDE M'S D A G B L A B NEDERL. CRICKETBOND. Haarlem-V. R. A. V. R. A. wint met 112 runs. r Nog steeds met enkele invallers spelend heeft Haarlem tegen V. R. A. een groote en ver diende nederlaag geleden. In den aanval werd vooral Maas bij Haarlem noode gemist, want De Ruig kon er nog niet goed inkomen en Fortgens kon zijn vorm van de vorige week niet benaderen. Van Dalsum toonde zich echter ook nu weer feen goed changebowler. Met batten waren het alleen Boeree en De la Mar Jr.. die Haarlem voor een al te groote débacle behoedden, want behalve De Ruig bracht de rest er niet veel van terecht. Bij V. R. A. was Glerum met bat en bal weer in goeden vorm, want na eerst een zeer fraaie 45 gescoord te hebben, wist hij de Haarlemmers zoodanig in moeilijkheden te brengen, dat zij voor slechts 77 aan den kant zaten. Ook Witte- bol dient genoemd te worden voor zijn be- heerscht spel op een moment dat het er voor V. R. A. zeer ongunstig uitzag. Na het winnen van den toss gaat V. R. A. eerst batten; hij opent met Glerum en Overing op het bowlen van De Ruig en Fort gens. Glerum scoort er al dadelijk lustig op los; hij toont niet het minste ontzag voor den Haarlemschen aanval. Overing verdedigt ech ter stug, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat wan eer hij door van Dalsum op 33 wordt ge- bowled, zijn score slechts 2 bedraagt. Ook met De Waal op de mat blijft Glerum nog steeds aan het woord. Fraaie drives en cuts komen van zijn bat. Op 45 boekt Van Dalsum zijn tweede wicket als De Ruig op zijn bowlen in de slips een fraaie vang doet en De Waal voor 2 kan vertrekken. Spoedig hierna is het ook de beurt van Glerum om te gaan. Een snél op komende bal van de Ruig wordt hem nood lottig. Een goede vang van Voogd maakt een einde aan zijn fraai gespeelde innings van 45. Het totaal is dan 59 en aangezien op dit to taal vaai Tienhoven run out gaat en er dus reeds 4 wickets neer zijn, ziet het er voor V. R. A. niet gunstig uit. Wittebol en Loggere weten echter de situatie volkomen te redden. Vooral Wittebol bat zeer kalm, waarbij hij toch niet vergeet de slechte ballen af te straffen en bijvoorbeeld twee fullpitches van de Ruig en Fortgens onherroepelijk uit het veld te lichten. Zoo wordt de 100 opgebrachteerst op 110 heeft De Ruig succes als hij Loggere voor 27 door Fortgens gevangen krijgt. Voorloopig blijft het echter hierbij, want Berghuis gaat op den ouden voet verder. Het bowlen wordt steeds minder, vooral Fortgens kan de goede lengte maar niet te pakken krijgen. Eerst wanneer Kleefstra wordt aangezet, valt er weer een wicket, n.l. dat van Berghuis voor een nuttige 23. Het totaal is dan 179. Wittebol legt er nog even het hout op, doch op 189 sluit captain De Waal de innings. Healey wordt daarna al dadelijk het slacht offer van een van de gevaarlijke „swerves1 van Glerum, waardoor Haarlem haar eerste wicket reeds verliest, zonder dat er nog een run is gescoord. Boeree en De la Mar Jr. hou den echter keurig stand, hetgeen werkelijk een verdienstelijke prestatie is. Tot de thee laten beide batsmen goed cricket zien. Vooral De la Mar Jr. heeft er goed het oog in; hij slaat Gle rum eens zeer fraai rechtuit voor zes. Even na de thee valt echter eerst het wicket van Boeree en even later ook dat van De la Mar voor respectievelijk 14 en 24 runs, beiden ge- cleaned door Glerum. De. stand van 42 runs tusschen deze twee blijkt dan van groote waarde te zijn geweest, want het is daarna een. komen en gaan. Even weet De Ruig nog stand te houden, doch als dan de bowlers weer de overhand krijgen is het spoedig af/geloopen; het Haarlem-totaal sluit op 77. lste innings van V. R. A.: W. Glerum, c. Voogd, b. de Ruig 45 T. Overing. bowled van Dalsum 2 R. de Waal, c. de Ruig, b. van Dalsum 2 H. v. Tien hoven, run out 5 W. Wittebol, not out 67 A. Loggere, c. Fortgens. b. de Ruig 27 Tj. Berghuis, st. Voogd, b. Kleefstra 23 F. Teilegen, not out - 5 H. Klink, did not bat J. Hoving, did not bat E. Inglish Arkell, did not bat Byes Leg byes Wides Noballs Ranglyst eerste klasse. Totaal O. M R. W 18 5 42 2 12 51 13 3 29 2 9 1 31 7 15 3 8 1 .4 P. .M 8 T ÖD ÖD tn O. V. R. A. 2 2 0 0 0 0 4 Haarlem 2 1 0 0 1 0 2 H. C. C. 1 2 1 0 0 1 0 2 Hermes-D. V. S. 2 1 0 0 1 0 2 Rood en Wit 2 1 0 0 1 0 2 V. V. V. 2 1 0 0 1 0 2 V. O. c. 3 1 0 0 2 0 2 H. C. C. 2 i 0 0 0 1 0 0 Bowlingcijfers: De Ruig J. Fortgens F. van Dalsum H. Hurkmans H. Boeree B. Kleefstra lste innings van Haarlem: H. Healy, c. Wittebol, b. W. Glerum 0 H. Boeree, bowled W. Glerum 14 J. J. de la Mar, bowled W. Glerum 24 J. Voogd, bowled W. Glerum 7 J. Fortgens. c. Overing, b. Inglisch Arkell 4 J. Allart, l.b.w., b. W. Glerum 0 B. Kleefstra, bowled Inglish Arkell 2 P. de Ruig, l.b.w., b. W. Glerum 11 F. van Dalsum, c. Hoving, b. Inglisch Arkell 3 O. Abendanon, not out 0 H. Hurkmans, bowled W. Glerum 2 Byes 8 Leg byes 2 Wides Noballs Totaal 77 O. M R. W. 18 2/3 6 32 7 13 2 17 2 8 1 18 3 Bowlingcijfers: W. Glerum H. Klink E. Inglish Arkell De overige eerste-klassers. Aan „De Crt." ontleenen we de volgende resultaten: V. V. V.—HERMES-D.V.S. Gewonnen door Hermes-DV.S. met 74 runs op de le innings. Hermes-D.V.S. Ie innings 134 CA. Nolet 25. J. Offerman 41. mr. G. Hoovingh 14. J. Visser 19) J. J. Grootmeijer 2 voor 45, A. van Stuij- venberg 5 voor 46, Ooms 1 voor 15. Alders 1 voor 18. V.V.V. Ie innings 60 (A. v. Stuijvenberg 10. C. Alandt 10. B. C. Ooms 11> J. Engering 6 voor 28, J. Offerman 4 voor 28. V. O. G—H. C. C. I Gewonnen door H.C.C. I met 63 runs op de le innings. V.O.C. le innings 186 (F. Kramer 19; H. Verburg 32; C. G. A. Beyers 44; A. Terwiel 22; P. G. East 45) mr. H. v. Manen 2—24; C. W. V. Bakker 210; dr. M, Jansen 466. H.C.C. I le innings 240 (E. J. A. Schill 39; Jhr. J. v. d. Bosch 35; C. W. V. Bakker 32; mr. H, v. Manen 64; dr. M. Jansen 39) Ter- wiel 575; East 254; F. v. Herwaarden 1—29. R. C. H.—C. V. H. R. C. H. wint met 82 runs. R. C. H. is er in geslaagd, de eerste plaat selijke ontmoeting voor de overgangsklasse tegen C. V. H. te winnen. R. C. H. wint den toss en verkiest eerst fiel den. C. V. H. opent met Goossens en Koch, doch op 8 is eerstgenoemde reeds clean bowled van Musscher. Op hetzelfde totaal gaat A. Roodt heen zonder een run aan de score toe te voegen. D. de Vos, J. v. d. Meer en G. Zeeu- we ondergaan het zelfde lot. Met R. Davidson en Vogelsang op de mat gaat het belangrijk beter. Van 7 voor 21 voeren zij den stand voor het volgend wicket op tot 42. Zij kunnen ech ter niet verhinderen dat L. Kuyt ook hun mid- stump velt voor resp. 18 en 10 runs, waarna het totaal sluit op 51 runs. L. Kuyt nam liefst 9 wickets voor slechts 10 runs. G. van Musscher 1 voor 17 en W. Klein 0 voor 13. Het openingspaar J. Hellingman en Paape begint al heel goed: het voert den stand voor het eerste wicket op tot 28. Hellingman wordt voor een goede 13 runs gevangen. Op 44 valt het wicket van Paape voor een kanslooze 11 Met Van Musscher en Siegerist op de mat weet laatstgenoemde het C. V. H.-totaal te over schrijden. Op 53 slaat Van Musscher over een full pitch van A. v. Roon. Krom slaagt erin, de 100 op het scoringbord te krijgen. De staart roert zich nog even heftig. In de dubbele cij fers kwamen J. Siegerist met een mooi ge speelde 17 runs, L. Kuyt 15, W. Klein 10 en C. Hellingman 10, S. Houtkamp 7 not out, ter wijl de aanvoerder H. Kuyt op een totaal van 133 voor het verlies van 9 wickets sloot om een poging te wagen, het derde winstpunt te ver overen. Voor C. V. H. bowlde A. Roodt 6 voor 54. A. v. Roon 3 voor 9, G. Zeeuwe 0—19, R. Davidson bowlde met 0 voor 24 al zeer slecht. De poging heeft niet het gewenschte resul taat opgeleverd, daar bij een stand van 5! runs voor het verlies van 6 wickets en nog een half uur speeltijd R. C. H. van haar po ging afzag. Zeeuwe 12 en v. d. Meer 14 brach ten hier de meeste redding. R. C. H. won alzoo verdiend met 82 runs. Rood en Wit 2A. C. C. A. C. C. wint met 63 runs. Zooals verwacht werd hebben de Rood en Wit-reserves het niet kunnen bolwerken te gen de Amsterdammers. G. de Vries wint den toss en verkiest te fielden, zoodat H. Prent en W. Staats de in nings openen op het bowlen van Hasselman en den oud-Vleermuizenspeler Langeraar. Laatstgenoemde begint met diverse slechte ballen; binnen korten t-ijd zijn er reeds 40 runs. Hasselman bowlt. Prent en goed veld werk van Menalda van Schouwenburg doet W. Staats sneuvelen; de stand is dan 442. Op 58 stupmt Gobets Riechelman goed op het bowlen'van'Dé Vries, J. Prent en N, SOlleT bespelen den niet-sterken aanval van Rood en Wit op rustige wijze; op 89 bowlt de Vries Selles (4—89). P. Sanders zet de zaak op denzelfden voet voort; hij slaat zeer hard o.a. een keihar den zes. Als het totaal 149 is, doet De Vries een vang op het bowlen van Hasselman; J. Prent kan verdwijnen voor een nuttige 34. J. G. Börnemann, die hiprna inkomt, maakt verscheidene vieren. Hij ziet enkele partners van hem verdwijnen, nl. Sanders voor een harde 40, Immig voor 5 en W. v. Vliet voor 19, en het totaal is reeds de 200 gepasseerd, als hij zelf gebowld wordt door De Vries. Op 234 voor 9 wickets sluit de captain Selles de innings. Hiervan hadden: W. Staats 26, N. W. Selles 38, J. Prent 34, P. Sanders 40. J. G. Börnemann 34, W. van Vliet 19 en D. Prent 24'not out. R. Kramer en J. W. V. d. Bogaardt openen hierna voor Rood en Wit op het bowlen van Sanders en Riechelman. Beiden spelen rusti<_ Op 25 wordt Kramer gebowld; acht runs la ter doet een misverstand tusschen Menalda van Schouwenburg en v. d. Bogaardt eerst genoemde ongelukkig run out gaan. (2—33). G. de Vries begint direct de bowlers aan te vallen, dit lukt hem aardig; de score stijgt dan ook legelmatig. Van den Bogaardt wordt op 78 door Selles gebowld De Vries krijgt hier na goeden steun van Van den Berg. Beiden slaan er lustig op los en de 100 gaat op. Op 134 wordt De Vries echter gebowld voor een heel goede 50. Reus is direct gevangen; daarna wordt v. d. Berg ook gevangen voor een harde 35. M. Slingenberg tracht dan nog op den tijd te spelen; hij ondervindt echter niet veel steun en op 171 wordt de laatste man gebowld. In de dubbele cijfers kwamen: J. W. v. d. Bogaardt 32, R. Kramer 10, G. de Vries 50, A. H van den Berg 35, M. Slingenberg 12, en F. Hasselman J2 not out. A. C. C. wint dus met 63 runs. B. S. C. C.Haarlem 2. Haarlem n heeft Zondag in Amsterdam met innings en 11 runs verloren. Haarlem begint te batten en opent met E. v. Musscher en A. v. d. Bergh. Beiden maken het niet lang op het goede bowlen van H. F. Oliver en G. Hengier. Het Haarlem-totaal wordt tenslotte, met inbegrip van 12 extra's, 81 H, J. v. Woerkom en C. Dekker wisten met respectievelijk 22 en 16 de dubbele cijfers te bereiken. De Amsterdammers deden het hierna een stuk beter. De beide openingsbatsmen Harker en Kendgian zagen kans. de dubbele cijfers te bereiken met resp. 10 en 15 runs. Doch de grootste stand kwam tusschen G. Hengier en H. Oliver, die hem van 330 brachten op 4102. Beide batsmen lieten uitstekend batten zien en sloegen verscheidene ballen over de boun dary. Toen beiden verdwenen waren, was het alleen nog M. Franks, die de dubbele cijfers wist te bereiken. Het totaal werd, met inbe grip van 11 extra's, 133. G. Hengier. H. Oliver en M, Franks maak ten respectievelijk 45 (5 x 4, 2x6), 32 en 11 runs. Haarlem werd hierna nog eens ingestuurd zij hoefde slechts 53 runs te maken, doch slaagde hierin niet. Alleen W. F. van der Lee zag kans, eenige runs te maken. Hij legde er flink het hout op en zag dit dan ook be loond met 2 geduchte zessen. Het totaal werd, met inbegrip van 2 extra's slechts 41. HAARL. CRICKETBOND. R. C. H. 2—C V. H. 3. R. C. H. wint met 66 runs. R.C.H. 2 is er in geslaagd met 66 runs van C. V. H. 3 te winnen. C. V. H. scoort eerst ingaande 44 runs. welk laag totaal wel hoofdzakelijk oorzaak vindt in het uitstekende bowlen van A. van Roon. die 7 wickets voor 19 runs nam. Zonneveld nam de overige 3 wickets eveneens voor 19 runs. R. C. H. scoort hierna 110 runs, waarvan Kedde een uitstekende 35. D. Tel. 22, J. Paape 14 en Siegerist 10. Voor C. V. H. bowlde L. Servaas 5 voor 43. F. Seveke 2 voor 15 en F. Vogelsang 3 voor 39. Rood en Wit 3Haarlem 3. Rood en Wit wint den toss en gaat eerst fiel den. H. v. Vreede en J. Mulder openen voor Haarlem op het bowlen van J. W. Franken en J. Reus. Reeds op één valt het wicket van H. v. Vreede als slachtoffer van J. Reus. A. Har- tog en J. Mulder brengen dan de noodige ver betering; van 11 wordt het 250; op welk totaal A. Hartog verdwijnt voor een nuttige 19. Vele van de nog volgende batsmen wisten nog de dubbele cijfers te bereiken en het to taal werd met inbegrip van maar liefst 21 Extra's 139. Hiervan hadden J. Mulder 21, A. Hartog 19, N. N. 10, R. Ton 17, R. Kammeijer 13, W; Onkenhout 16, J. v. Balen Blanken 14, Voor Rood en Wit bowlden J. W. Franken met 349 zeer slecht, J. Reus 544, F. v. Aken met 225 had echter betere cijfers verdiend. Rood en Wit brengt het hierna op den niet sterken Haarlem-aanval slechts tot 76, Op drie was reeds het openingspaar ver dwenen. Van 23 werd het 323 en 465, waartoe J. Reus met een zeer goede en harde 44 (7x4) L. Groen met 10 en A. J. de Haan met een ver dienstelijke 11 het hunne bijdroegen. Extra's 4. zoodat de overige 8 batsmen tezamen slechts zeven runs scoorden. Bowlingcijfers Haarlem: R. Ton 425, N. N. 1—19, J. Mulder 5—28. Rood en Wit verliest dus haar eersten wed strijd met 63 runs. C. V. H. II—Rood en Wit IV. Door Rood en Wit gewonnen met 18 runs. O. V. H. bat eerst en daar slechts 8 spelers aanwezig waren, werd het schamele totaal van 58 bereikt. Hiervan hadden C. J. Roodt 10, G. van Langelaar 16 en O. J. Keyseir 17. Bowlingcijfers: P. Ligtenstein 222, B. Lan geraar 122, J. Nijhuis 311. Rood en Wit brengt het, dank zij een kranige 30 van C. Poederbach tot 76. Verder wist alleen P. Ligtenstein met 12 de dubbele cijfers te be halen. Vermelding verdient een buitengewone run ning-catch van G. Bessem. Bowlingcijfers C. V. H.: A. v. Roon 214, O. Keyser 521, G. v. Langelaar 327. Haarlem 5Z. C. H. C. De Haarlemmers hebben een verdiende in- nings-zege behaald op de nieuwe Zandvoort- sche cricketclub Z.C.H.C. De Zandvoorters verschenen slechts met 9 man. Z.C.H.C. begint te batten, doch reeds dade lijk hebben de beide Haarlem-bowlers T. Stam en H. D. Wessel, de overhand; op regelmatige wijze valt dan ook het ééne wicket na het andere. Voor slechts 10 runs zit Z.C.H.C. aan den kant. Voor Haarlem openden hierna H. D. Wessel en T. Stam. De laatste kan reeds in de lste over verdwijnen. Nu hem vallen nog eenige wickets, doch tenslotte zijn het H. D. Wessel en captain A. Roggeband, dié stand houden en die de score snel doel stijgen. Beiden gaan dan ook uit op een te wilden slag. Hierna is het echter nog niet gedaan met de Haarlem- innings. Chr. de Bouter en J. Wempe zien nog kans, het totaal aanmerkelijk op te voeren; samen brengen zij de honderd op. Als Wempe vertrokken is, valt ook spoedig het wicket van de laatste batsman. Het totaal was 108. Z.C.H.C. werd hierna, met nog twee uur te spelen, nog eens ingestuurd. Het ging nu een sttik beter dan in de lste innings, doch zij zegen geen kans de benoodigde runs te maken. Het waren vooral J. Steenbergen, die een keu- je innings heeft gespeeld, en N. Polak, die het totaal van 57 eenig aanzien gaven. Bekerwedstrijd „Kennemerland" Begunstigd door warm voorjaarsweer, het welk vele belangstellenden deze competitie deed bezoeken, heeft op het veld van het landgoed „Schoonenberg", door den heer W. P. de Vries welwillend beschikbaar gesteld, Zon dag de wedstrijd om den zilveren wissel beker „Kennemerland" onder auspiciën der Kon. Nederl. Politiehonden Vereeniging plaats gevonden. Houdster van den zilveren wisselbeker voor 1934 was de politiehonden vereeniging Zui derhout te Haarlem. Ook voor 1935 werd de politiehonden Zuiderhout te Haarlem weer winnares met een totaal aantal aantal pun ten van 707 en een gemidelde van 235 2/3. Persoonlijke prijzen werden uitgereikt aan de heeren: Giorgis met Briston 251.5 pnt.; Van Gulik met Brisan 231.5 pnt.; Laurens met Arno 231.5 pnt.; Boom met Noor 226 pnt.; Cijs met Wolf 224 p.; Broekhuizen met Dolly 209 pnt.; Schutte met Hans 204 pnt.: Brouwer met Rudi 198 pnt; Vermeeren met Breston 191.5 pnt. Een negental honden naar aan den wed strijd deel. Als keurmeesters fungeerden de heeren G, van Oort (Bussum)W. C. H. B. van Prattenburg (Zeist) en H. Heykamp (Hilver sum) Helper-pakwerker was de heer H. Boom houwer uit Hilversum. Aan den wedstrijd namen de volgende clubs deel: politiehonden- vereeniging „Kent u Zelf" en dresseervereeni- ging „Zuiderhout" beide te Haarlem en „Oefe ning Baart Kunst" te IJmuiden. Kent u zelf verwierf 660 punten en O.B.K. 611 punten. Het was een zeer interessante wedstrijd, waar voor hondenliefhebbers veel te genieten viel. Door den heer H. Heykamp werden met een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt en den heer en mevr. Van RooijenRomein van harte bedankt voor het gastvrije onthaal, dat de commissie te hunnen huize, gelijk vo rige jaren, ten deel gevallen was. Spreker roemde de uitstekende regeling van den wed strijd. een regeling die hoofdzakelijk aan de energieke leiding van den heer A. A. van Rooijen te danken was. Bij monde van den heer Giorgis, voorzitter der commissie, wer den keurmeesters, pakwerker en deelnemers dank gebracht voor hun medewerking. De burgemeester van Velsen. mr. M. M. Kwint, gaf door zijn tegenwoordigheid mede blijk van zijn bijzondere belangstelling voor dezen wedstrijd, evenals het oud-bestuurslid der K.N.P.V. de heer Koperberg uit Amster dam en het bestuur der afdeeling Noord- Holland. vertegenwoordigd door de heeren Graaf Schimmelpenninck v, d. Oye, burge meester van Nederhorst den Berg, Lokerse en Misbeek. Opening van Stoop's Openlucht- bad. Zwem- en waterpolowedstrijden. INTERNATIONAAL ZWEMFFEST. Zondagmiddag twaalf uur werd de familie Stoop gehuldigd door een comité, gevormd uit de bezoekers van Stoop's Bad. Uit naam van dit comité sprak de heer J. M. Westendorp Sr. Hij huldigde de familie voor het stichten van dit fraaie openluchtbad en overhandigde een geschenk. De heer A. Stoop Jr. dankte hem voor dit geschenk. Hij hoopte, dat het bezoek aan de nieuwe inrichting groot zou zijn. Hierna richtte de heer Hessing zich speciaal tot den heer Vogel, directeur van Stoop's Bad. wien hij een zilveren sigarendoos met inscrip tie aanbood. De heer Vogel dankte voor deze vriendelijke attentie. De dochter van één der comité-leden Fran- cina Uyldert bood aan Mevr. Stoop bloemen aan. Aan Mevr. Vogel werden door het 1000ste diploma-zwemstertje eveneens bloemen aan geboden. Aan het huldeblijk hebben o.a. ook deelge nomen Kennemer Lyceum, IJmuider Redding brigade en de Ned. Arbeiders Sportbond. Des middags half drie .werd het nieuwe bad met internationale wedstrijden geopend. De belangstelling was zeer groot. Vóór het begin nam Jhr. Mr. C. J. A. den Tex, Burgemeester van Bloemendaal, het woord. Hij wenschte de familie Stoop geluk met deze nieuwe aanwinst. In het bijzonder wees hij op het nut van dergelijke inrichtin gen, aangezien het aantal verdrinkingsgeval- len jaarlijks nog groot was. De voorzitter van de zwemclub Haarlem, de heer Th. Hölsken, heette de toeschouwers wel kom en sprak de hoop uit dat het devies van den Kon. Ned. Zwembond: „Ieder Nederlander zwemmer" werkelijkheid zou worden. Vervolgens werden de buitenlandsche deel nemers (sters) uit Duitschland, Denemarken. België en Engeland aan het publiek voorge steld, onder het spelen van de verschillende volksliederen. O.a. werd een vierkamp verwerkt tusschen de „Otterclub Antwerpen", de A.Z. 1870. de af deeling het Noorden van den K.N.Z.B. bestaan de uit de vereenigingen Z.C.G. en Zuiderbad, en de zwemclub Haarlem. Het programma werd geopend met eén af- valwedstrijd voor „Haarlem"-adspiranten. F. Polak toonde zich hierbij het snelst. Vervolgens kwamen de heeren aan den start voor de 200 Meter vrije slag Internatio naal. O. Lenkitsch van de Aacher S.V. nam direct de leiding, gevolgd door Ffrench Wil liams van Oxford, terwijl J. van Hemsbergen in de derde positie lag. In deze volgorde werd op 100 meter gekeerd. Op de laatste 50 Meter zette Ffrench Williams een spurt in, waar mede hij belangrijk op Lenkitsch inliep, doch deze wist 15 seconde eerder de finish te be reiken. J. van Hemsbergen plaatste zich derde met een verschil van 9 seconden op Williams. De 200 Meter rugslag heeren internationaal ging hoofdzakelijk tusschen v. d. Meer „Haar lem" en J. W. Trippett „Sheffield". Tot op 150 Meter lagen beiden nog gelijk, waarna Van der Meer er echter een geweldigen spurt in zette en ruim 2 seconden vóór Trippett ein digde. Hierna werd het „Haarlem" wisselschild voor Sportvereenigingen zonder wedstrijdzwemmers verzwommen, dat dit jaar door de voetbal- vereeniging D.W.O. werd gewonnen. Vervolgens kwamen de Middelbare en Ulo scholen aan den start voor de 3 x 50 Meter wisselslag estafette. De H.B.S. A ploeg nam door den schoolslagzwemmer v. Heerde de leiding, om deze niet meer af te staan. Zij werd hierdoor winnaar van den Stoop's Bad- wisselbeker. De dames van Zignea gaven een nummer figuurzwemmen onder leiding van den heer Venema te zien. Herhaaldelijk hadden de zwemsters applaus in ontvangst te nemen voor de fraaie figuren. Volgde de 3 x 50 Meter wisselslag estafette voor heeren. Haarlem wist na spannenden strijd te zege vieren al was het met slechts 3 5 sec. voor de A.Z. 1870. Het Noorden plaatste zich derde, ter wijl de Otterclub Antwerpen vierde werd. Nummer 9 was de 200 Meter schoolslag da mes internationaal op uitnoodiging. De Duitsche kampioene fraul. Genenger nam direct de leiding, op den voet gevolgd door mej. Christensen van de Denem. K.G., terwijl mej. Kruis O.D.Z. als derde volgde. Op 100 Meter was deze volgorde hetzelfde, waarna op de laatste baan Mej. Kruis iets af zakte. Fraul. Genenger wón onbedreigd. Voor de 10 x 50 Meter estafette jongens t/m 17 jaar kwamen 3 ploegen aan den start. H.V.G.B. en Haarlem leverden een vinnigen strijd, die gewonnen werd door H.V.G.B. Ech ter werd deze club evenals H.P.C. gediskwali ficeerd wegens te vroeg starten. Voor den vierkamp werd nu de 4 x 100 Meter schoolslag estafette verzwommen. De Otter club Antwerpen néémt door den tweeden zwemmer de leiding en staat deze niet meer af. „Haarlem" eindigde met een verschil van 8 seconden op de tweede plaats, terwijl A.Z. 1870 en het Noorden met een onderling ver schil van 1/5 seconde zich respectievelijk 3 en 4 plaatsten. Vóór het begin van den polowedstrijd Haar lemO.C. Antwerpen bood de aanvoerder dei- Antwerpenaren den heer Hölsken een wimpel aan in de clubkleuren. Deze wedstrijd stond onder leiding van den heer Plantinga uit Amsterdam en werd dooi de Haarlemmers gewonnen. Vóór dezen polowedstrijd werd nog het numm. schoonspringen gegeven, waaraan o.a. werd deelgenomen door den kampioen van Europa L. Esser uit Duitschland. Hij liep in puntenaantal spoedig uit, doch N. v. d. Voort gaf zeer goed partij. Uit zijn sprongen bleek dat hij goede vorderingen had gemaakt en hij plaatste zich tweede vóór de bekende sprin gers Denneboom en Schatens uit Amsterdam. De gedetailleerde uitslagen zijn: Afvalwedstrijd voor Haarlem-adspiranten: 1 F. Polak, 2 J. Stokkink, 3 A. Oosterveld. 4 M. Weihuizen, 5 A. Vunderink. 200 Mtr. vrije slag Heeren (internationaal) 1 O. Leukitsch. Aachen S. O. 2 min. 26, 2 Ffrench Williams, Penguin, 2 min. 261/5, 3 J. v. Hemsbergen, Haarlem, 2 min. 35 15. 200 Mtr. rugslag Heeren (internationaal) 1 A. v. d. Meer. Haarlem. 2.50.2 5, 2 J. W. Trippelt. Sheffield, 2.52.4 5, 3 P. Terpstra, Zuiderbad, 3.4. 4 x 50 Mtr. vrije slag estafette voor sport vereenigingen: 1. V.V. D.W.O. 3 min. 5 3/5. 3 x 50 Mtr. wisselslag estafette voor mid delbare en U.L.O. scholen: 1 H.B.S.-A 1.52 sec., 2 HJ5.-B 1.54 3/5 sec., 3 M.T.S. 1.57 2,5 sec. 3 x 50 Mtr. wisselslag estafette (vierkamp) 1 Haarlem, 1 min. 44 1/5 sec. (8 pnt.). 2 A.Z, 1870, 1 min. 44 4 5 sec. (6 pnt.), 3 Het Noor den, 1 min. 47 1/5 (4 pnt.), 4 Otterclub Ant werpen, 1 min. 48 1/5 (2 pnt.). 200 Mtr. schoolslag Dames (internationaal) 1 Fr. Geuenger, Duitschland, 3 min. 10 sec... 2 V. Christensen, Denemarken, 3 min. 14 4/5 sec., 3 A. Kruis, O.D.Z.3 min. 171/5 sec. 10 x 50 Mtr. vrije slag estafette voor jon gens tot en met 17 jaar: 1 H.V.G.B., (gedis.), 2 Haarlem, 5 min. 36 3/5, 3 H.P.C. (gedis.). 4 x 100 schoolslag estafette (vier kamp)1 Otterclub. Antwerpen, 5 min. 521/5 sec. (8 pnt,), 2 Haarlem. 6 min. 4/5 sec. (6 pnt.), 3 A.Z. 1870, 6 min. 7 sec. (4 pnt.), 4 't Noorden, 6 min. 7 1/5 sec. (2 pnt.). Schoonspringen Heeren (internationaal)1 L. Esser. Duitschland. 134.39 pnt.. 2 N. v. d. Voort. Haarlem, 105.50 pnt., 3 Denneboom, A.Z. 1870, 103.73 pnt., 4 Schatens, A.Z. 1870, i.03 sec. Uitslag waterpolo-wedstrijd HaarlemO.C. Antwerpen 32. Totaaluitslag van den vierkamp: 1 Haar lem. 2 A.Z. 1870, 3 Otterclub Antwerpen, 4 't Noorden. Holland-Indië. In het Sportfondsenbad te Amsterdam had den Zondagmiddag de zwem- en waterpolo- wedstrijden „Holland-Indië" plaats, welke voor de tweede maal georganiseerd werden door de zwemvereeniging Het IJ in samen werking met het Comité Holland-Indië te water. Nieuw Ned. record Vervolgens deed de IJ-zwemmer W. Geerling een poging het op naam van J. van Hemsber gen (Haarlem) staande Nederlandsche record 500 meter vrije slag te verbeteren. Hij slaagde hierin ten volle en haalde het record met 3 4/5 sec. naar beneden, een schitterende prestatie dus voor dezen 16-jarigen jongen. Na een demonstratie schoonspringen werd de 4 x 200 meter vrije slag voor heeren ver zwommen. Hierbij was totaal geen spanning. Met 3/4 baan verschil wonnen de Indiërs in 9 min. 55 1/5 sec. De ploeg bestond uit de zwemmers Sipkema, Winckel, Kreffer en Mooi. Het slot werd gevormd door een tweetal polowedstrijden resp. voor de dames en de heeren. Het eindresultaat was, dat Indië won van Holland met 159 tegen 110 punten. Haarlem verliest van Quiclc. Wat we in ons overzicht van Vrijdag wel vreesden, is gebeurd. Ondanks alle inspan ning heeft Haarlem een geduchte nederlaag geleden. I En als we de geleverde prestaties nagaan, kunnen we niet anders dan toegeven dat de nederlaag verdiend is. I11 de eerste vijf innings was het verschil nog niet zoo buitengewoon groot. Alleen hadi Quick beter geslagen en minder fouten ge maakt dan Haarlem. De stand was toen 63 en dan kan in een honkbalwedsfcrijd nog van alles gebeuren. Aan Haarlem zijde gebeurde hierna echter! niet veel meer. ten minste niet veel goeds. Hoewel Veenhof den eersten man in de zesde innings uitkreeg op drie slag en de derde slagman werd uitgevangen. duurde het tot den negenden man eer de derde nul werd behaald. In dien tijd was op Veenhof vier maal achtereen een honkslag gegeven enj wierp hij ook nog één keer vier wijd. Op dat wanhopige moment werd Hunik als werper aangesteld, terwijl Parson zijn plaats als achtervanger innam. Hunik noteerde drie slag en voor deze beurt was 't gevaar voorbij. Echter waren drie spelers binnen. Ook in de achtste innings heeft Quick nog drie runs aan de score toegevoegd, waardoor haar aan tal opliep tot twaalf. I Bij Haarlem is echter van scoren niets meer gekomen. In de' zesde eii achtste innings zijn élk drie spelers aan slag geweest, in de zevende vier, dank zij een door den korten stop ge miste vangkans. Van die elf spelers is al leen Hinze, door eigen honkslag, op de hon ken geweest. Ook hij heeft het nog niet tot een punt gebracht, daar hij tusschen het derde en thuishonk sneuvelde. Tot slot eenige cijfers, die het verschil tusschen beide partijen goed illustreeren. Quick: elf eenhonk- en drie tweehonksla- gen. 1 Haarlem: zes eenhonk- en een twee honk slag. Quick wierp zeven keer drie slag en één keer vier wijd. Haarlem wierp zeven keer drie slag en tien keer vier wijd. Quick maakte slechts twee fouten, tegen' Haarlem negen. Van Haarlem sneuvelden al op het eerste honk twaalf spelers en van Quick maar vijf. De uitslag in innings is: Quick I: 3 1 0 2 0 3 0 3 12. j Haarlem I: 20001000 3. A. M. V. J.—Haarlem II (9—30) Voor A. M. V. J. werpt Van Driel, de eenig overgeblevene der vroegere A.M.V.J.'ers. Hij heeft echter nog al last van den straffen wind en dus komt er van zuiver werpen niet veel. Reeds in de eerste inning gaf hij acht spelers vier wijd. Van Polanen deed er een keurigen drie honkslag bij en doordat A. M. V. J. ook nog fouten in het veldwerk maak te. kwamen elf spelers over de thuisplaat. Van Driel werd vervangen door Cserno. Deze wierp veel minder wijd, maar gaf meer gelegenheid tot slaan. In den loop van den wedstrijd sloeg J. Kloos een homerun. Maree gaf een uitstekenden driehonkslag, welk goede voorbeeld door Bloemink gevolgd werd Deze liep echter iets roekeloos en werd vlak voor het huishonk uitgetikt. Voor Haarlem wierp R. de Mon. Hij be reikte zes maal drieslag en zeven maal vier wijd. Het slaan der A.M.V.J.'ers was echter niet gevaarlijk en dus bleef de score bij A. M. V. J. laag. Na zes innings was de speel tijd verstreken. De uitslag in innings is: Haarlem H: 11 3 3 6 3 4 30. A.M.V.J.: 013212=9. De overige uitslagen. E.D.O. heeft ook dezen keer aan het zoet der overwinning mogen ruiken, zonder het tot een overwinning te brengen. Jammer ge noeg waren het fouten in eigen gelederen, die V.V.G.A. in de allerlaatste beurt van de 9 de overwinning bezorgden. Uitslag 1314. E.D.O. III won met 39—17 van H.H.C. Hl. Bij E.D.O. waren zoowel werpen als slaan beter. Aan H.H.C. zijde werden meer fouten ge maakt, terwijl aan beide zijden het spel al eens leed onder gebrek aan spelregelkennis. Zoowel R.C.H. als Swastika bezitten in de score van hun eersten wedstrijd eenige nul len. Aan beide zijden was het werpen dan ook wel goed. R.C.H. won het echter in slaan, Kok bracht het al tot drie honken. Ook de spelregelkennis leek ons bij R.C.H. beter. Ondanks dat zij nieuwelingen zijn slaagden zij er in in de derde inning een dubbelspel te forceeren. Vooral in de laatste beurt maakte Swastika veel fouten in het veld. Dat bracht R C.H. alleen in die beurt 10 runs op. Uitslag 21—11. De jongeren van R.C.H. wilden voor dé groote broers niet onder doen en zorgden in hun wedstrijd tegon Swastika n zelfs voor twee beurten van 10 runs. Nadat slechts 6 innings gespeeld waren, won R.C.H. H met 30—9. I.V.O. kreeg haar eerste practische honk ballers. Leermeester was het al eenige jaren) spelende D.E.V. Twijfel omtrent den uitslag! bestond er dan ook niet: 39,3.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1935 | | pagina 6