392 Over het werk van de groep werden voor verschillende gezel schappen lezingen gegeven. De film „Het verleden present" kwam voor het publiek beschikbaar (aan te vragen bij Afd. Public Relations, Hoogovens, IJmuiden) en werd bij diverse ge legenheden vertoond. De werkgroep verleende medewerking aan een expositie in Vel- sen-Noord van de „Stichting Geologische Activiteiten" en ver zorgde enkele restauraties van Romeins materiaal voor de ten toonstelling „Flevum en de Romeinen" te Velsen. Een vitrine met Romeins materiaal werd geplaatst en ingericht in Nijmegen. Verschillende leden van de werkgroep maakten excursies naar Texel, Amersfoort, Egmond, Nijmegen en Xanten. A. J. Schotman

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1973 | | pagina 394