A. M. J. SEVENHUIJSEN Zakelijk en romantisch: Twee landhuizen van August M.J. Seven- huijsen in de gemeente Bloemendaal. Zakelijkheid en romantiek - twee begrippen die elkaar op het eerste gezicht lijken uit te sluiten. Voor menig architect in de periode 1900-1940 echter vormden ze de polen waartussen zijn oeuvre zich ontwikkelde. Zo ook voor de Haarlemmer August M.J. SevenhuijsenOp de hoek van de Vondellaan en de Juliana van Stolberglaan in Aerdenhout staat een door hem ontworpen opvallend en schilderachtig landhuis met een rieten kap. Het werd in 1925 gebouwd door Levi Cohen, die aardrijks kundeleraar was aan het Kennemerlyceum in Overveen. Vanaf Aerdenhout is het een lange schaduwrijke weg naar het noordelijke puntje van Bloemendaal. Daar, aan de Kennemerweg, staat op de grens met Santpoort het andere landhuis dat Seven hui jsen in de gemeente Bloemendaal bouwde. Het maakte een heel andere, veel soberder indruk dan het Aerdenhoutse pand. Hoewel het tien jaar ouder is denk je met een moderner huis van doen te hebben1 Via de vraag hoe deze paradox ontstaat belanden we als vanzelf bij de architect. Sevenhuijsen (1888-1934) is op ruime schaal in Haarlem en omstreken actief geweest. Na zijn dood op 45-jarige leeftijd raakte deze interessante bouwmeester echter in de vergetelheid. Sinds enige tijd staat hij in Haarlem opnieuw in de belangstelling als gevolg van het feit dat drie van zijn hoofdwerken in deze stad in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gaat om twee schoolgebouwen van de Haarlemse Montessorischool (respectievelijk 1923 en 1931) en een voor malige bakkerij (1927). Gezien het belang dat aan deze bouw werken en aan de architect wordt toegekend, heeft de Haarlemse gemeentelijke monumentencommissie geadviseerd de drie "Seven hui jsens" op de plaatselijke monumentenlijst te zetten.2) Het landhuis aan de Kennemerweg (1915), daterend uit de jaren waarin Sevenhuijsen zijn eerste schreden in de architec tuur zette, is in bepaalde opzichten kenmerkend voor het vroege werk van de Haarlemmer. De compositie van de gevels en de indeling van de plattegrond zijn eenvoudig en overzich telijk. Dergelijke eigenschappen schijnen weinig opzienbarend, maar behoorden destijds tot de uitgangspunten voor de ver nieuwing in de bouwkunst die met name door de bekende archi tect H.P. Berlage werd gestimuleerd. Sevenhuijsen zocht aan sluiting bij de hoofdstroom in de architectuur, hetgeen voor een beginnend architect een begrijpelijke keuze is. Pas rond 1920 tekent zich in zijn ontwerpen een eigen handschrift af, waar Landhuis Cohen enigszins van getuigt. Met het pand aan de Kennemerweg leverde Sevenhuijsen een blauwdruk af van de heersende opvattingen ten aanzien van doelmatige, comfortabele landhuisbouwDe L-vormige platte grond is samengesteld uit een rechthoek met een uitgebouwde woonkamer. In de open hoek is tussen woon- en zitkamer, die op het zuiden en oosten zijn geori├źnteerd, een plantenserre aangebracht. Door flinke raampartijen kunnen de bewoners genieten van de zon en het uitzicht, toen nog "over de velden tot aan Haarlem". De ingang bevindt zich in de noordelijke zijgevel. Vanuit het ruime trapportaal is elk vertrek op de begane grond en de verdieping te betreden.3 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1990 | | pagina 31