STOOP'S BAD geen voorstander van was en het aantal kopers in de crisis jaren niet stond te dringen, werd in 1938 besloten van bebou wing af te zien. Freek Baars juni 1991 Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van het gemeente-ar chief van Bloemendaal voor hun bereidwillige medewerking. Als bron dienden de dossiers in het gemeente-archief van Bloemendaal genummerd 547-1/2; 1021/3; het nummer van 20 juli 1935 van De 8 en OPBOUWJos Kluiters/Frits van Daalen, Zuid- Kennemerland natuurlijk. vijfduizend jaar mens en natuur tussen duinen en polders. Haarlem 1988, p.30-35. "Baden en zwemmen naar waerheid, Bewaert den mensch voor naerheid" In het eerste kwart van onze eeuw drong steeds meer het besef door dat reinheid en lichaamsbeweging de geestelijke en lichamelijke gezondheid bevorderen. Niet voor niets is boven staande spreuk dus te lezen aan de zuidwand van de grote zwemzaal van Stoop's bad. De oud-kapitein van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, D.W.A.G. Graichen (1854-1917) komt de eer toe als eerste het initiatief te hebben genomen tot het oprichten van een "openbare bad-en zweminrichting" in Bloemendaal. Om dit doel te bereiken wendde hij zich op 16 april 1914 in een uitvoerig schrijven tot B en W van Bloemendaal met het verzoek of "deze voortvarende gemeente" met "energieke deelname" wilde voorgaan in het benodigde kapitaal. Graichen had het project tot in details overdacht en becij ferd. In Amsterdam waren het bad aan de Heiligeweg en het Zuiderbad al een aantal jaren met succes in bedrijf. Ook in Bloemendaal moest het mogelijk zijn een overdekte bad- en zweminrichting op te zetten met "frisch en helder water", te verkrijgen volgens het toen modernste amerikaanse systeem van "purifica tion, filtration en aeration". Dit systeem, waarbij het water 13

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1991 | | pagina 14