BEROEPEN EN BEDRIJVEN ALPHABETISCHE LUST VAN IN DE GEMEENTE BEVERWIJK «NIET OFFICIEEL» APOTHEKERS Opnamen in deze lijst geschieden voor éénmaal gratis, meervoudige vermeldingen worden berekend a 0.50 bij vooruitbetaling. Opgaven of verbete ringen voor de volgende uitgave, UITSLUITEND SCHRIFTELIJK aan de Uitgeverij G. Eikelen- boom Zn., Heemstede. AANNEMERS de Bats, A. P. M., Torenstr. 11 en Meeresteinstraat 17 Boots, A. Th. C., Mr. van Lin- genlaan 7-9 Bruin, Fa. H., Zeestraat 23 Duin, H. W., Peperstraat 24 Gaarthuis, G., Hobbesteeg 19 Hart Zonen, J., Alkm.w. 49 Hienkens, D. J. M., Boeweg 4 Klomp, A., Romerkerkweg 7 Koks, J. F., Stumphiusstraat 39 Koolman, A., Stumphiusstr. 40 Langendijk, J. H., Baanstr. 23 Langendijk, Fa. P., Breestr. 155 Lokhorst Welagen, Fa., Ko ningstraat 67 van Minnen, p. H., Heemsker- kerweg 39c Nelis, C. R. W-, Arendsweg 64 van Roekhuizen, W., Heemsker- kerweg 77 Schelvis, J. P., Strick v. Lin- schotenstraat 6 Schram, Fa. Gebr., Peperstr. 34 Tromp, J. M., Kloosterstraat 38 Verhagen Zn., Fa. A., Baan- straat 17 Vessies, J. Jac., Hendr. Mande- weg 2a de Vries, J. P. Y., Duinwijkl. 3 AANNEMERS VAN GROND EN BAGGERWERKEN van Hattum en Blankevoort, Velserweg 10 AARDAPPELGROOTHANDEL Beentjes, H. P., Kerkstraat 91 ACCOUNTANTS Brouwer, L., Alkmaarscheweg 30 van Hedel, J. L. W. G., Stum phiusstraat 4 v. d. Laan, H. J., Vondellaan 32 Maters, W., Vondellaan 10 Reijnders, Th. W., Akerendam- laan 10 Schaafsma, A. J., Schoollaan 2 ADMINISTRATIE-KANTOREN van Baar, C. H. M., Dr. Schuit straat 2 van Hedel, J. L., Stumphiusstr. 4 Langendijk, J. J. M., Vondel laan 6 Donker Apotheek, C. Kalt en A. G. Krijger, Breestraat 61 Duinwijk Apotheek, R. de Jong, Populierenlaan 44 Sepp Apotheek, H. v. d. Kolk, Zeestraat 27 ASSURANTIE-KANTOREN v. d. Bergh, H. A. J. J., Moens- plein 20 Braun, F. Ph. P., Breestraat 14 Bus, D., Wijkerstraatweg 1 hoek Kanaalkade, Velsen-Noord Dekker, J., Hendr. Burgerstr. 47 Houtwipper, P. W., Strick van Linschotenstraat 10 „Hofgeest", A. J. van Holten, Boogaardlaan 2b Jaapies, P. en H., Hendr. Bur gerstraat 24 Starreveld, W. F., Zeestraat 221 Teer, N.V. v.h. D., Breestraat 95 Verhoef, G., Adrichemstraat 20 AUTOBUS - ONDERNEMINGEN Oosterom, Gebr., Velserweg 22, t.o. station 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1943 | | pagina 287