258 AUTO-DEALERS Motorenco Autobedrijf, Alk- maarscheweg 138 de Vries, J. S., Vondellaan 5-5a AUTOG. EN ELECTR. LASCH- BEDRIJVEN Faber, J., Kerkstraat 86-88 Haster, H., Kloosterstraat 7 Verhorst Zonen, Fa. Jac., Alkmaarscheweg 6-8 Verhorst Zonen, Fa. Joh., Koningstraat 33-35 AUTOHANDEL EN -HERSTEL PLAATSEN Berlee, Nic., Alkm.weg 117-119 v. d. Boogaard Sr., H., Meer straat 126 Faber, J., Kerkstraat 86-88 Motorenco, Alkmaarscheweg 138 Park Garage, J. J. P. Dibbets, Zeestraat 82 Garage De Regt, Meerstraat 2-4-6-8 de Vries, J. S., Vondellaan 5-5a AUTO LAK- EN SPUIT- INRICHTINGEN van Lieshout, M. P., Koning straat 34-36 AUTO-SLOOPERS Faber, J., Kerkstraat 86-88 AUTOTRANSPORTBEDRIJVEN Los, v.h. Gebr., Adrichemstr. 27 Rumping, J. W. J., Alkmaar scheweg 355 Vellema, G., Jan Alsweg 26 AZIJNMAKERIJEN van Doorn Co., v.h. Fa. H., Meerstraat 118 BABY-ARTIKELEN Beverwijksche Wolbaai, Wed. M van Klaveren-Back, Baan- straat 16 Bleeker's Manufacturenhandel, Breestraat 156 Stoutenbeek's Modemagazijnen, Breestraat 65-69 BADHUIZEN EN ZWEM INRICHTINGEN Het Witte Kruis, Baanstraat 35 Sportterrein Zwembad „Adri- chem", Hoflanderweg 104 „Velserbad", Tiberiusplein, IJmuiden-Oost BAKKERIJ-GRONDSTOFFEN van Dalen, P., Peperstraat 41, achter, Populierenlaan 99 BANKETBAKKERIJEN Grüber, F. O., Dr. Schuit straat 26-28 de Graauw, W. J., Breestr. 126 Coöp. Broodbakkerij Verbruiks- Ver. Algemeen Belang, Alk maarscheweg 69-71 ter Hoeve, H., Breestraat 75 Klees Zn., S., Baanstraat 70 „Modern", A. A. Verbeek, Duin- wijklaan 49 Olsthoorn, Q. A., Heemskerker- weg 15 Roderkerk, H., Breestraat 7 Sterk, H. J. F., Breestraat 124 Uitendaal, C. G., Zeestraat 19 BANKETF ABRIEKEN Vessies, W. J., Bloemhofstraat 6, privé: Acacialaan 67 BANKINSTELLINGEN Coöp. Boerenleenbank, Kantoor Breestraat 14 Coöp. Land- en Tuinbouwbank, Kantoor: Breestraat 71 Hypotheekbank voor Nederland agent v.h. D. Teer N.V., Breestraat 95 Landbouwbank Utrecht, N.V., Incassobank, agentschap: Von dellaan 10 Ned. Handel Mij., N.V., Bree straat 148 De Spaarbank te Beverwijk, Kantoor: Zeestraat 52 De Twentsche Bank, N.V., Meer straat 50 BEDDEN EN DEKENS van Ronkel, J., Alkmaarsche weg 26-28 BEDDENMAGAZIJNEN EN -MAKERIJEN Akse, Gebr., Torenstraat 49-51 Hamers, J., Zeestraat 74 van der Linde, C., Koningstr. 32 Slecht, D., Breestraat 100 Stoutenbeek's Woninginrichting Breestraat 74-84 BEDRIJFSKLEEDING van Ronkel, J., Alkmaarsche weg 26-28 de Swart, C. J. J., Breestraat 96 BEGRAFENIS ONDERNEMINGEN van Baar, C. G., Begijnenstr. 11 Beverwijksche Begrafenis-ond. B.B.O., A. Withaar, Zeestr. 23 Eerste Beverwijksche Begraf. Ver., Fa. Bakker Smaal, Groenelaan 34, Kerkstraat 8a Braun Sr., Chr., Alkmaarsche weg 122 Eijking, H. L., Arendsweg 67

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1943 | | pagina 288