Fa. P. VAN WIJNGAARDEN WILT U BOUWEN Het adres voor prima brandstoffen 260 of verbouwen of heeft U reparatiën? Uw adres is: A. BOOTS AANNEMER-BOUWKUNDIGE Mr. van Linganlaan 9 Telefoon 3653 BOUWMAATSCHAPPIJEN Bouw Mij. Watergraafsmeer, J. L. M. Wedemeijer, Bree- straat 130 BOUWMATERIALENHANDEL Filippo, Fa., vert.: J. Kuiper, Scheijbeecklaan 16, Schans en Haven Sminia, J., Kantoor: Pruimen- dijk 2 BOUWONDERNEMINGEN Boots, A. Th. C., Mr. van Lin- genlaan 7-9 N.V. Bouw en Expl. Mij. Smit Riezenkamp, Zeestraat 125 Duiker, C. A., Koningstraat 138 Duin, H., Munnikenweg 109 Duin, H. W., Peperstraat 24 Evelein Duiker, Fa., Kees Delfsweg 60, Adrichemstr. 31 Gaarthuis, G., Hobbesteeg 19 Klomp, A., Romerkerkweg 7 Kooister, S. K., Corn. Maters- weg 83 Koolman, A., Stumphiusstraat 40 van Minnen, P. H., Heemsker- kerweg 39e van Kookhuizen, W., Heemsker- kerweg 77 Schram, Fa. Gebr., Peperstr. 34 Sprengers, F., Breestraat 174 BRANDSTOFFEN- HANDELAREN Boon Sr., J., Kerkstraat 14, Alk- maarscheweg 59 van Doorn Co., v.h. Fa. H., Kantoor: Meerstraat 118 Schelvis Jzn., P., Heemskerker- weg 86, Hoflanderweg 10 Timmer Zonen, J. G., Jan Alsweg 28; opslag: Koning straat 147 Vessies Zn., H., Kerkstraat 65 Visser, Jan, Koningstraat 116 van Wijngaarden. Fa. P., Kan toor en opslag: Stati'onsempla- cement; privé: Koude Horn 3 BROODBAKKERIJEN van den Berg, Piet, Zeestraat 2 Coöp. Broodbakkerij en Ver- bruiksver. Algemeen Belang, Alkmaarseheweg 69-71 N.V. Eerste Patr. Brood-, Koek en Banketbakkerijen, Jan Als- weg 7 de Graauw, W. J., Breestr. 126 Grüber, F. O., Dr. Schuit straat 26-28 ter Hoeve, H., Breestraat 75 Klees Zn., S., Baanstraat 70 Kuijlman, G. B., Reguliers straat 67 BRANDSTOFFENHANDEL Stations-Emplacement Beverwijk Telefoon 31 76-31 77 Postgiro 62360 Kantooruren: 8-12 13-18 uur Zaterdags 8-13 uur Huisadres: Koude Horn 3 Telef. 3177

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1943 | | pagina 290