268 RADIOHANDELAREN Hazenberg, J., Zeestraat 70 Kater, C. A. J., Peperstraat 22 Molenaar Jr., J., Begijnenstr. 25 Post's Handelsondern., Baan- straat 80 RADIO-TECHN. BUREAUX Kater, C. A. J., Peperstraat 22 Minkema, D., Breestraat 121 RECLAMESCHILDERS van Lieshout, M. P., Koning straat 34-36 REISBUREAUX Oosterom, Gebr., Velserweg 22 t.o. Station RELIGIEUZE ARTIKELEN Eijking, H. L., Arendsweg 57 De Nieuwe Bazar, G. J. Kors, Corn. Matersweg 3 RELIGIEUZE KUNST- EN BOEKHANDEL Admiraal, Fa., Breestraat 130 RESTAURATEURS VAN OUDE GEBOUWEN de Reuver, P., Groenelaan 22 RIETHANDEL EN -MEUBELEN Half, A. J., Kloosterstraat 35 Veltman Zonen, R. P., Kerk straat 51 RUSTHUIZEN De Westerburcht, Scheijbeeck- laan 5 St. Joseph Rustoord, Peper straat 17 RIJWIELHANDELAREN EN -REPARATEURS Bodewes, Fa. A. en J., Voor straat 44, Z. Cornelisse, Fa. Gebr., Begijnen straat 14-16 van Doorn, Fa. H., Koning straat 146 Hazenberg, J., Zeestraat 70 Nolten, A., Romerkerkweg 26 Post's Handelsondern., N.V., Baanstraat 80 Prijcker, J. B., Alkm.weg 159 de Regt, H. J., Meerstr. 2-4-6-8 van Rookhuizen, J., Kerkstr. 17 Walgien, J., Sportpark, de Vis- scherstraat 1 RIJWIELSTALLINGEN Leguit, J., Meerstraat 11 direct bij 't Station SANITAIRE INSTALLATIES Broekkamp Zn., H. H., Peperstraat 25 Coppens, J. B. D., Breestr. 116 Honig, Fa. D., Meerstr/ 52-54, Raadhuisstraat 1 Romeijn, J., Zeestraat 34 S CHILDERSBEDRIJVEN de Bree, J., Torenstraat 18 Geerling, N. H., Romerkerk weg 28 Goedhart, v.h. Gebr., Populie renlaan 39 Langendijk, W. P., Jan Als- weg 18-20 van Lieshout, M. P., Koning straat 34-36 Londo Zn., L., Burgerhart straat 36 Meijer, G., Koningstraat 117 Nijkamp, W., Populierenlaan 45 Poncin, C. A. W., Hobbesteeg 13 Tervoort Holt Fa., Kerk straat 16, Peperstraat 52 de Vries Spruit, Fa., Koning straat 55 de Wolf, M. H., Alkmaarsche- weg 50 SCHOENENMAGAZIJNEN van Baar, C. G., Begijnenstr. 111 de Boer, Fa. Gebr., Breestr. 33 Boerlagen, Jos. E., Breestr. 146 Feijen, Jan, Breestraat 43 van Haren's Schoenfabr., N.V., Breestraat 66 Hoogenbosch, Fa., P. H. A. Schmit, Breestraat 22 Nieuw Leven, Breestraat 27 Waardijk, J,Breestraat 99 SCHOENMAKERIJEN de Boer, Fa. Gebr., Breestr. 33 Cox, J. J., Begijnenstraat 18 Eerste Amsterd. Schoenmakerij, Kloosterstraat 18 Feijen, Jan, Breestraat 43 Hoogenbosch, Fa., P. H. A. Schmit, Breestraat 22 Veens, P. G., Alkm.weg 31 Waardijk, J., Breestraat 99 SCHOONMAAKBEDRIJVEN Eerste Beverwijksche, F. Schweitzer, Noorderwijk- weg 27 SCHRIJFMACHINEHANDEL „De Houtpoort", Theo Dantuma Gasthuissingel 2, Haarlem SIGARENFABRIEKEN Frans I, Fa. F. H. Peperkamp, Zn., Alkmaarscheweg 329 „Gesta", G. Stalknecht, Alkm. weg 161b, Heemsk.weg 116 „Gevali", Gebr. v. Lint, Heems- kerkerweg 208a „Jacob van Heemskerk", H. G Melchers, Alkmaarscheweg 1, Parklaan 5 Majoor, N.V., Gebr., Koning straat 90 Wagter, Gebr., Jan Alsweg 32

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1943 | | pagina 298