Langendijk, J. H., Baanstraat 23 Langendijk, Fa. P., Breestr. 155 Lokhorst Welagen, Fa., Ko ningstraat 67 Nelis, C. R. W., Arendsweg 64 Schelvis, J. P., Strick van Lin- schotenstraat 6 Schram, Fa. Gebr., Peperstr. 34 Tromp, J. M., Kloosterstraat 38 Verhagen Zn., Fa. A., Baan straat 17 Vessies, J. Jac., Hendr. Mande- weg 2a de Vries, J. P. Y., Duinwijkl. 3 TIMMERFABRIEKEN de Bats, A. P. M., Torenstraat 11 en Meeresteinstraat 17 Boots, A. Th. C., Mr. v. Lingen- laan 7-9 „Romo", Electr. Houtwaren- fabriek Jan Roos, Alkmaar- scheweg 222 TRANSPORTEN Merbis, Joh., Duinwijklaan 32 Wijkstra, F. L., Noorderwijk- weg 97 TRIPLEX, BOARDS, ASBEST Langendijk, Fa. Gebrs., Koude Horn 7-9-11 TUINAANLEG EN ONDERHOUD Groot, J. T., Wijkerstraat 241, Velsen-N. v. d. Meij, J. W., Groote Hout weg 108 Steijn Co., Fa., Groenelaan 55, Koningstraat 21 TUINBOU WBEN OODIGD - HEDEN Bos, Jac., Breestraat 3b N.V. Handelsraad, F. Wester, Meerstraat 96-98 Schoon, C., Arendsweg 78 TUINGEREEDSCHAPPEN Schoon, C., Arendsweg 78 Zwager's Ijzerhandel, Breestr. 88 TWEEDE-HANDS MEUBELEN Brasser, Gebr., Koningstr. 147, Torenstraat 5, Groote Hout weg 57, Alkmaarscheweg 161a Peperstraat 41 UITGEVERS Eikelenboom Zoon, G., Roe mer Visscherplein 1, Heem stede, postgiro 73407, de uit gevers van dit adresboek VEEVOEDER Hooijer, B., E. M. Zonneveld, Meerstraat 39 VEILINGGEBOUWEN B.E.T., Fa., Groenten, fruit en aardappelen, Meerstraat 43-78 Bloembollenveiling „Bever wijk", Meerstraat-Breestraat Bloemenveiling 't Centrum, Koningstraat 40-42 Kennemerland, groenten en fruit, Meerstraat-Breestraat VERF- EN GLASHANDEL van Lieshout, M. P., Koning straat 34-36 Portegies, Fa. Gebr., Baan straat 55 c de Wolf, A. C. M., Alkmaar scheweg 50 VERHUIZINGEN Merbis, Joh., Duinwijklaan 32 Muusse, P., Begijnenstraat 4 Begijnenstraat 4 Wijkstra, F. L., Noorderwijk- weg 97 VERHUURINRICHTINGEN Wagens, ladders en dekkleeden Duin, S. R., Schans 2 VERKOOPLOKALEN Notarishuis, Bilderdijkstr. la, Haarlem VERLICHTINGSARTIKELEN Tegel's Warenhuis, Breestraat 40-42, Koningstraat 27-31 VERZEKERINGEN Braun Jr., Chr. P. A., Alkmaar scheweg 127 „Concordia", Levensverz. Mij., F. J. de Wildt, Jan Vermeijen- straat 7 Dekker, J., R.V.S., Hendr. Bur gerstraat 47 Holl. Utrecht, G. Verhoef, Adri- chemstraat 20 Houtwipper, P. W., Strick van Linschotenstraat 10 Janssen, H. M., Acacialaan 8 Langendijk, J. J. M., Vondell. 6 Scholts, G., Dr. Schuitstraat 30 Scholts, H. A., Acacialaan 15 Scholts, A. H., Lijsterbeslaan 30 St. Petrus, G. Verhoef, Adri- chemstraat 20 VLEESCHHOUWERIJEN Admiraal,M., Baanstraat 88 Bakker, Jac., Plein 1, Z. Beverwijksche Vleeschcentrale, Kloosterstraat 2 van Eek, P., Nieuwstraat 13 van Essen, Fa. P., Koningstr. 85 Hooij, L., Breestraat 79 van Leeuwen, N., Breestr. 83a Limmen, C. J., Alkm.weg 27 Schaaper, N., Breestraat 110 VRACHTRIJDERS Aggenbach, J., Noorderwijk- weg 71 van Amersfoort, A., v. Olden- borghweg 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1943 | | pagina 300