V De Eendracht" P. H. JAAPIES 271 II wa4<yc</feiy C. P. en J. C. Nieuwenweg LUG EILlG OORDEELIG Wijkermeerweg 107 Telefoon 3464 Koster, H., Noorderwijk- weg 91-95a Rumping, J. W. J., Alkmaar - scheweg 355 Vellema, G., Jan Alsweg 26 Wijkstra, F. L., Noorderwijk- weg 97 Wijnands Zonen, J., Adri- chemstraat 14 van Zutphen, W., Gr. Houtw. 57 VULCAN1SEER1NRICHTINGEN Tuijn, P. B. N., Alkmaarsche- weg 39 WAGENMAKERIJEN Gruteke, H. W., Adrichem- straat 19, Deken Waarestr. 60 de Vries, C. J., Baanstraat 109 WARMTE- EN LUCHT TECHNIEK Stevens Comm. Venn., Haven straat 81 WASCH- EN WRING- MACHINES Minkema, D., Breestraat 121 WASSCHERIJEN De Eendracht, C. P. en J. C. Nieuwenweg, Wijkerm.weg 107 De Lelie, A. S. H. Akkerman, Koningstraat 22-26 Modern, Fa. Modderman Co., Groenelaan 25-27 Wijk aan Zee, A. Schellevis, van Oldenborghweg 6-8 WATERWERKEN Schram, Fa. Gebr., Peperstr. 34 WIKKELINRICHTINGEN van Vianen, C. C. J., Corn. Ma- tersweg 89 WOL EN HANDWERKEN Beverwijksche Wolbaai, Wed. M van Klaveren-Back, Baan straat 16 Bleeker's Manufact. N.V., Bree straat 156 Co melisse, Gez., Begijnenstr. 9 De Modegids, Breestraat 5 Stoutenbeek's Modemag., Bree straat 65-69 WONINGBUREAUX v. d. Bergh, H. A. J. J., Moens- plein 20 Jaapies, P. en H., Hendr. Bur gerstraat 24 Langendijk, J. J. M., Vondell. 6 Starre veld, W. F., Zeestr. 221 Teer, N.V. v.h. D., Breestraat 95 WONINGEXPLOITATIE Duin, H., Munnikenweg 109 Makelaars Assurantiën Taxatiën Hypotheken Administratie van huizen Hendrik Burgerstraat 24 Telefoon 3452 Postgiro 213197

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1943 | | pagina 301