M. van Blanken Zoon TAXI-BEDRIJF Garage, Luxe Verhuur, Reparatie - Inrichting Alkmaarscheweg 352 Beverwijk Telefoon 270 (Heemskerk K 2512) CORSET SPECIALIST N. V. Bleek er's Manufacturenhandel Bindels, A. J. H., Begijnenstraat 7, groentehandelaar Bindels, G. J. H., Begijnenstraat 7, winkelierster Binkhorst, C. J., Ku.iken.sweg 159, grondwerker BIOSCOOP THEATER „KENNEMER", Directeur Ch L Hart, Zeestraat 41-43, Tel. 3252 BIOSCOOP W.B.-THEATER, Peperstraat, Directeur Ch. L. Hart, Zeestraat 41-43, Telefoon 3252 Bisschop, J. J., Koningstraat 100, bloemist Bisschop-Mascini, Wed.. W. G., Peperstraat 17, zonder beroep Bisschop, J. M., Peperstraat 10, melkhandelaar Blaauw, G. S. K., ïlr. Schuitstraat 40, secr.-dir. Hoogovens BJaauw, H. J., Vondellaan 55, Ieeraar Blaauw, I. A., Vond.ellaan 104, analyst Blaauw, Alkmaarscheweg 54, schilder Blaauw, L., Alkmaarscheweg 56, schilder Blaauw, P., Alkmaarscheweg 36, nissellooper Blad, H., Gr. Houtweg 184, tuinder Blad., M'., Gr. Houtweg 184, huishoudster Blank, J., Alkmaarscheweg 5, koopman den Blanken, H. Th., Alkmaarscheweg 373, broodbakker den Blanken, H. Th., Stumphiusstraat II, bakker van Blanken, M., Alkmaarscheweg 352, garagehouder Blankevóort, W. N., Velserweg 8-10, civiel-ingenieur Blankwater, H., Kloosterstraat 20, zonder beroep Blansjaar, A., Kees Delfsweg 4, fabrieksarbeider Blauwhof-Veldt, Wed. A., Peperstraat 17, zonder beroep BLEEKER, J., ARCHITECTENBUREAU, Kastanjelaan IA, Telefoon 4132 Bleeker, A., Alkmaarscheweg 104, grossier in aardappelen Bleeker, C. J., Kloosterstraat 27, groentenventer Bleeker, C. A. C., Breestraat 156, verkoopster Bleeker, C. A., Breestraat 156, manufacturier Bleeker, C. J., Duinwijklaan 14, bloembollenkweeker Bleeker, H., Reguliersstraat 21, melkslijter Bleeker, I., Baanstraat 82, melkhandelaar Bleeker, J., Gr. Houtweg 97, groentenhandclaar Bleeker, J., Arendsweg 48, filiaalhouder Voor alle voorkomende gevallen Paskamerenvakkundige bediening at i Breestraat 156 Telefoon 3028 Postgiro 41870 16

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 18