H. van Doorn Co. De Beverwijkse Boekhandel LEESBIBLIOTHEEK N.V. Brandstoffenhandel Kantoor: Meerstraat 118 Telefoon 3134 Postgiro 55113 Opslagplaats Meerstraat 45 1 20 UW ADRES VOOR PRIMA' BRANDSTOFFEN DE Boekhandel van Beverwijk Breestraat 27 Beverwijk Gemeentearchief Velsen H i s t, -1 o p. bibliotheek voorheen DIRECTEUR J. G. SPRUIT Kantooruren 8.30—12 uur en 1.30 5 uur Zaterdags 8.30 12 uur J. W. van der Velden Boeken op elk gebied Moderne Franse, Duitse en Engelse Literatuur TECHNISCHE BOEKHANDEL Tijdschriften Advertentiebureau Telefoon 3690

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 2