CITY-TAX H. D. CLAUS TELEFOON 3.2.3.2. Lompen- en Metaalhandel Steeds de hoogste waarde „De Centrale", Arbeiders-Verzekerings- en Deposito Bank- Rijnstraat 28 - Den Haag Levens-, Begrafenis-, Studie-, Uitzet- en Spaarverzekeringen Billijke Tarieven. Vraagt vrijblijvend inlichtingen Agent; J. GROOT H. Burgerstraat I ZEESTRAAT 44 Meerstraat 40 Telefoon 3650 Pakhuis Meerstraat 33 TELEFOON 3079 van der Colk, H. C., Creutzberglaan 32, boomRweeker Colijn, J. V., Beeckzanglaan 9, ingenieur Cominotto, U., Jan Vermeijenstraat 24, terrazzobewerker Comis, H. F., Grensstraat 42, sigarenmaker Comis, II. F., Grensstraat 42, bankwerker H.O. Comis, H. G., Groote Houtweg 107, sigarenmaker Comis, J'. Ch., Stumphiusstraat 25, werktmg-teekenaar Comis, Pli. J., Str. v. Linschotenstraat 44, broodbezorger Cömmadeur, K., Kanaalweg 46, landbouwer Commandeur, A. H., Breestraat 3d, incasseerder Commandeur, C., Adrichemstraat 13, expediteur Companjen, B., Verl. Voorstraat 8, W.a.Z., makelaar CONFECTIEFABRIEK „TEBECON" N.V., Baanstraat 32-34, Telefoon 3297, postgiro 360520 Speciaal adres voor Tourritten, Trouwrijden en groote afstanden 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 35