WAAR Gebr. CORNELISSE ontmoeten wij elkaar? Tiatuuriijk in Cafetaria „City'' DE RIJWIELHANDEL BEGIJNENSTRAAT 14-16 Breestraat 20 Tel. 3398 Beverwijk t.o. het Luxor Theater Belegde broodjes en een lekker kopje kof fie. Heerlijke zalmsalades en Cro quettes. Pommes Frites om te smullen. Soep van den dag, iets fijns. Lekkere Pud dingen, enz. enz. enz. Heeft U ons prima City Ijs al eens geprobeerd? CONSERVENFARRÏEK, Groente- en Fruithandel v.h. Gebr. Docter, Telefoon 3245, postgiro 53606 CONSTRUBO, FABRIEK VAN CONSTRUCTIE-BOUW- DOOZEN, Konngstraat 69R Connemann, M., Voorstraat 38, W.a.Z., religieuse Conradie, II., J'ulianaweg 18, W.a.Z., electr.-technieus COöP. TUINDERSVEREENIGING „KENNEMERLAND", Meerstraat 66, Telefoon 3839-4104, postgiro 36490 Coppens-Groen, A., Breestraat 116, lioedenmodiste Coppens, J. B. D., Breestraat 116, loodgieter Cornelisse, G., Vondellaan 33, kantoorbediende Cornelisse, J. J., Breestraat 90a, rijwielhersteller Cornelisse, J, A., Romerkerkweg 107, veehouder Cornelisse, M. M., Breestraat 90a, winkelierster Cornelisse, M. J., Breestraat 90a, kraamverzorgster Cornelisse, Th. C., Breestraat 90a, winkelierster Cornelissen, J-, De Zwaanstraat 7, W.a.Z., zonder Cornelissens, A. M. F., Kuikensweg 49, fabrieksarbeider H.O. Cornelissens, F. J., Dekkerstraat 1, bankwerker 34

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 36