J. GOPPENS Zoekt U een Bakker?? LOODGIETERSBEDRIJF Breestraat 116 Tel. 3163 Brood Koek Banket ELECTRISCHE SCHOENMAKERIJ OX BEGIJNENSTRAAT 18 Maatwerk en reparatiën worden vakkundig verricht Coöp. „De Eendracht'' U.A. VOOR UW KRUIDENIERSWAREN Arendsweg 33, Beverwijk VOOR UW BROOD EN BRANDSTOFFEN Dr. Schuitstraat 26, Beverwijk VOOR UW MANUFACTUREN Watervlietstraat 56, Velsen, N. Ons adres is Alkmaarsche weg 69-71 - Tel. 3312 Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereen. „Algemeen Belang" U.A. CORSET-SPECIALIST BLEEKER, Breestraat 156, Telefoon 3028 Cornet, P. A., Vondellaan 91, bureauhouder L.B.C.O. Corver, J'., Munnikenweg 44, grondwerker Corver, P., Munnikenweg 44, afd. chef. chem. fabriek Corvers, M., Creutzberglaan 22, stoker Telefoon 4376 35

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 37