ADRESBOEK 1947 rr Hieuw- herbouw v. Aannemersbedrijf P. AAFJES VOOR BEVERWIJK C. H. Moensstraat 9 - Beverwijk Speciaal voor groote objecten Uitgegeven door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer voor Midden-Kennemerland, gevestigd te Beverwijk De in dit boek opgenomen gegevens zijn verstrekt door de afdeeling Bevolking ter gemeente-secretarie te Beverwijk De te Wijk aan Zee woonachtige inwoners worden in liet alpbabetisch register aangeduid met W.a.Z. A Aafjes, J., Mujinikertweg 135, fabr.arb. Aafjes, P., Vondellaan 40, aannemer. Aalbersberg, G. A., Groenelaan 45, bankwerker. Aalbersberg, K., Dekkerstraat 3, 2e smelter. Aaldring, H., Arertdsweg 4, gasstoker. van Aalst, J., Boogaardlaan 25, werkmeester, van Aalst, R., Noorderwijkweg 90, loodbrander. van Aalst, R., Lijsterbeslaan 42, zonder. AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN, J. W. VAN DER MEY, Galgenweg I AANNEMERSBEDRIJF P. H. VAN MINNEN, Heemskerker- weg 39C, postgiro 482192 AANNEMERSBEDRIJF- EN BOUWONDERNEMING, W. VAN ROOKHUIZEN, Heemskerkerweg 77, Tel. 4101 AANNEMERSBEDRIJF J. P. SCHELVIS, Strick van Lin- schotenstraat 6, Tel. 4228, giro 370749, Onderhoudswerken, verbouw en nieuwbouw AANNEMERS-, BOUW- EN TIMMERBEDRIJF FA. GEBR. SCHRAM, Kantoor: Breestraat 25. Tel. 4300; werkplaats: Meerkade. Postgiro 374072 AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF A. TH. C. BOOTS, Mr. van Lingenlaan 79, Telefoon 3653 AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF FA. LOKHORST EN WELAGEN, Zeestraat 83, en H. Burgerstr. 49, werkplaats: Koningstraat 67, Telefoon 3983, postgiro 281567 AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF, BOUWKUNDIGE H. W. DUYN, Peperstraat 24 van der Aar-Kornman, Wed. A. C., De Zwaanstraat 12, W.a.Z., zonder. van der Aar, H. P., Dierluststraat 14, landarbeider Telefoon 4185 t

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 3