„Centraal" HAARMANS 'Drogisterij Drukkerij en Kantoorboekhandel Jan Wesemann De zaak waar men U helpt zooveel 't kan Drogerijen - Verbandstoffen - Specialité's Chemicaliën,Parfumerieën,Toiletartikelen Ziekenverplegings-en Gummi-artikelen Koningstraat 23 Telefoon 3.2.3.8 Breestraat 10, t.o. Luxor-Theater Telefoon 3309 Postgiro 478188 - Dekker, A., 'Peperstraat 9, vrachtrijder Dekker, A. M., Mupnikejiweg 35, zonder beroep Dekker, A., Hendrik Mandeweg 22, zonder beroep Dekker, A., Kanaalweg 91, fabrieksarbeider Dekker, A. H., Koningstraat 25, timmerman Dekker, A., Meeresteinstraat 23«, .kraandrijver Dekker, A. G., Rijvordtlaan 33, terreinpolitie Dekker, B. J., Kuikensweg 87, arbeider Dekker, B., Rijvordtlaan 08, zonder beroep Dekker-Van Lamineren, Wed. M., Peperstraat 17, z. beroep Dekker, C., Heemskerkerweg 152, stoker Dekker, C., Kanaalweg 85, fabrieksarbeider Dekker, C. G. J., Groote Houtweg 91, chauffeur Dekker, C. P., Reguliersstraat 41, zonder beroep Dekker, F. .1., Arendsweg 178, fabrieksarbeider Dekker, G. M., Hendrik Mandeweg 22, zonder beroep Dekker, G. A., Kerkstraat 84, melkslijter Dekker, G., Jan Alsweg 3, zonder Dekker-De Jong, Wed. D. C. M., Baanstr. 5, zonder beroep Dekker, H. G., Gladiolenlaan 57, bloemist knecht. Dekker, H., De Zwaanstraat 7, W.a.Z., zonder beroep Dekker, H., Hofdijkstraat 6, zonder beroep Dekker, J., Heemskerkerweg 06, dienstbode. Dekker, J., Arendsweg 172, fabrieksarbeider Dekker, J., Alkmaarseheweg 93, arbeider Dekker, J. P., Corn. Matersweg 32, brievenbesteller Dekker, J., Hendrik Burgerstraat 47, incasseerder Dekker, J. B., Heemskerkerweg 46, arbeider Dekker, J. M., Grensstraat 33, betonarbeider Dekker, J. W., Groenelaan 34, vrachtrijder Dekker-Van Leeuwen, Wed. H., Heemskerkerweg 145, z. beroep Dekker, K., Tulpenlaan 11, ovenmeester 38

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 40