H. VAN DOORN Puck Motoren Gazelle Rijwielen Drukkerij Schmitz ooor al uu) drukwerken Reparatie-inrichting voor Rijwielen en Motoren Koningstraat 144-146, Telefoon 3756, Beverwijk Wijkerstraatweg 79, Telefoon 3207, Velsen-Noord Doesburg, H. W., Munnikenweg 127, metselaar Doesburg, Heemskerkerweg 247, fabrieksarbeider Doesburg, F., Reguliersstraat 28, chauffeur Doesburg, P. J., Kastanjelaan 23, smid van Doesburg, C. W., Koningstraat 38, stoker Doest, G., M. v. Heemskerckstraat 175, havenarbeider II.O. Doets, G. I)., Breestraat 8, banketbakker Doets, S., M. v. Heemskerckstraat 177, hulpmonteur Doeve, H., Reguliersstraat 24, stoker H.O. Doeve, M., Reguliersstraat 14, machine-bankwerker Doeven, A. E., Rijvordtlaan 81, arbeider van Dok, F., Str. v. Linschotenstraat 19, apparaatwachter van Dok, Heemskerkerweg 244, chef voedselvoorziening van Dok, W., Alkmaarscheweg 120, leider District-Bureau Oorlogsslachtoffers Dokkum, S. W., Populierenlaan 97, hoofd eener school Doldersum, A., Kerkstraat 58, landarbeider Doldersum, G., Grensstraat 18, grondwerker. Dominicus, Ch. G., Heemskerkerweg 18, zonder beroep Dominieus, J., Heemskerkerweg 18, havenarbeider van Dompseler, G., Zeestraat 90, steno-typiste van Domselaar, C., Arendsweg 84, metselaar H.O. Don, P. H., De Zwaanstraat 7, W.a.Z., zonder beroep Donders, J'., Munnikenweg 49, grondwerker van Dongen, A., Oosterwijkstraat 13, timmerman van Dongen, J'., Baanstraat 100, fabrieksarbeider Donken, J. P., Baanstraat 79, commies Dir. Belastingen de Dood, J., Noorderwijkweg 25, spoorwegbeambte Doodeman, G., Kees Delfsweg 38, tuinder Doodeman, J'. J., Kees Delfsweg 36, slager Doodeman, J. Heemskerkerweg 162, tuinder DOOPSGEZINDE GEMEENTE, Pred Dr. A. Vis Kerkge bouw: Meerstraat 64, Pastorie: Zeestr. 101, Tel. 3221 Doorgeest-Damsma, Wed. J., Sclieijbeec.' laan 5, zonder beroep DOORN EN CO.'s Brandstoffenhandel H. van, Directeur J. G. Spruit, Kantoor- en opslagplaatsen: Meerstraat 118- 120-45. Telefoon 3134 Doorn, B., Moensplein 2, administrateur cellulosefabriek Doorn, R. Th., Dr. Schuitstraat 11, tabaksfabrikant van Doorn, J., Prinsesselaan 31, teekenaar van Doorn, G., Boeweg 21, bankwerker H.O. van Doorn, H., Koningstraat 144, rijwielhersteller van Doorn, P. N., Berkenlaan 6, teekenaar Doornbos, O., Kuikensweg 61, apparaten wachter 41

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 43