GEBR. DUIKER D UIKE R-BRAKEN HOF Bloemenmagazijn EXPEDITIEBEDRIJF Dagelijksche motorbootdienst BEVERWIJK - AMSTERDAM Koningstraat 138, Tel. 3804 Het adres voor alle gelegenheden Steeds versche bloemen Uiterst vakkundige bediening! MET DE VOORWAARTS I-II-III KANTOOR MEERSTRAAT 106 - TELEFOON 3404 LIGPLAATS AMSTERDAM- DROOGBAK - TEL. 48163 DRUKKERIJ „DE KENNEMER", J. L. F. POST, Breestraat 122, Telefoon 3009, Postgiro 102266 „DE DUIF", MANUFACTURENMAGAZIJN v.h. GEBR. MEEMKEN, dir. P. H. A. M. Beermann, Breestraat 92- 94, Telefoon 3318, postgiro 113618 Druijven, C., Oostertuinen 29, electr. lasscher Druijven, P., Oostertuinen 29, zonder beroep Drijfhout, L. G., Duinwijklaan 51, zonder beroep Drijver, A., Akérendamïaan 15, ingenieur H.O. Dubbeld.-Snip, Wed. W. C., Reguliersstraat 26, zonder beroep Dubbeld, C.. Zeestraat 79, huisschilder Dubbeld, H., Reguliersstraat 26, fabrieksarbeider Dubbelilian, C. Matersweg 75, banketbakker Dudink, C., Heemskerkerweg 49, los arbeider Dudink, Th. G., Alkmaarscheweg 347, zonder beroep Dudink, Th. N., Boeweg 3, fabrieksarbeider van Duffelen, J. Th.', Hoflanderweg 39a, gasfitter Duffels, J'. H., Creutzberglaan 33, portier Dufourné, B. C., Reguliersstraat 8, fabrieksarbeider Duiker, A., Baanstraat 73, rijksambtenaar Duiker, A. P., Hobbesteeg 8a, expediteur Duiker, B. M., Burgerhartstraat 2, naaister Duiker, Ch. P., Kanaalweg 58, vrachtrijder ■"Duiker, C. A., Koningstraat 138, bouwondernemer Duiker, E. H. P., Adrichemstraat 31, bouwondernemer Duiker, F. C., Peperstraat 4, koopman in visch Duiker, H., Munnikenweg 109, bouwondernemer Duiker, TI. W. M., Bloksteeg 12, landbouwer Duiker-IIoogeveen, Wed.. B. M., Meerstraat 106, zonder Duiker, H., Bloksteeg 8, tuinder Duiker, H. W., v. ITogendorpstraat 9, schipper Duiker, H., Arendsweg 46, bloemist

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk | 1947 | | pagina 45