TAXI 5000 TAXI 3000 Zorg voor WIJN in uw huis. Van Sinds 1840 BREESTRAAT 63 - Telefoon 3709 Onze dranken in huis, Gezelligheid thuis! PLANTAGE 128 Telefoon 6220 5138 Swalve, Mw. A. P., Breestraat 142 5138 Swalve, Mw. W. E. A., kant.bed., Breestraat 142 3513 Swart, kledingmagazijn, Zeestraat 4 Swart, B. F. J. T., apparaatw. Berghuisstr. 12 Swart, Mw. J. J., jeugdleidster, Akerendaml. 20 Swart, J. N., stanser, Berghuisstr. 12 de Swart, A. J., kleerm., D. Waarestraat 27 3156 de Swart, B. J., lijstenmaker, Cebuto-Reis- bureau, Breestraat 104 3468 de Swart, C. J. J., confectiefabrikant, Pr. Bernhardlaan 2 3034 DE SWART, JOS., drukkerij, kantoormachinehandel, kantoorboekhandel Breestraat 160 3595 de Swart, J. C. H., Groenelaan 11 DE SWART, J. J. B., wynhandel, gedistilleerd, likeuren, Breestraat 63, Nieuwstraat 14-16 na 18.00 uur tel. 4516, privé Prinsesselaan 15 filiaal: Plantage 128 6220 4302 5221 3302 4752 3269 3039 3937 de SwartKoop, Mw. C. M., Beeckzanglaan 76 Swarts, W., admin. beambte, Eenhoornlaan 9 Sweeris, F. C., Koolstraat 17 Sweers, H. G., metaalbel., P. Verhagenl. 53 Sweers, J., mag.bed., Vlaanderenstr. 32 Sweers, L., Ie papiersnijder, Heemskerkerw. 237 Swets, G., filiaalhouder, Breestraat 108 Sijbrant, H. H., boekh., Dinkelstraat 11 Tabak, A., tuinder, Alkmaarseweg 149 Tabak, C. G., fruithandelaar, Meerstraat 74 Tabak, G., tuinder, Alkmaarseweg 446 Tabak, G., tuinder, Romerkerkweg 121 Tabak, G., ebonietbew., Creutzberglaan 180 Tabak, G. C., ambtenaar, Baanstraat 12 Tabak, G. C. H., ambten., Laan v. Kanaan 137 Tabak, J., winkelier, Populierenlaan 51b Tabernal «Sc Zn., filiaal N.V. v.h. A., zaadhan- del, tuingereedschappen, Arendsweg 42a Taconis, P., werktuigk., Laan v. Blois 12 Taekema, R., arbeider, Irenestraat 37 Taffijn, G. L., chauffeur, Grote Houtweg 74 Taffijn, G. L., kassier der coöp. Boerenleen bank „Wijk aan Zee en Duin", Zeestraat 50 Taffijn—Brasser, Mw. C., Berghuisstraat 38a Tahaparij, F. J. J., transporter, Corn. Maters- weg 36 Talen, G., machinist, Merwedestraat 138 DAG EN NACHT b.g.g. 5200 Talens, G., ovenbouwer, Gr. Florislaan 29 Talens, H., arbeider, Kanaalweg 69 Talsma, H., varensgezel, Grote Houtweg 80 Talsma, H., kopervormer, D. Waarestraat 39 Talsma, J., schilder, Grote Houtweg 80 Talsma—Zoontjes, Mw. A., D. Waarestraat 19 Tamis, J., baas, J. Vermeijenstraat 26 Tamis, J. F. M., onderw., Str. v. Unsch.str. 42 Tamis, N., voorman, W. Passtoorsstraat 1 Tand, A. B., kruidenier, Begijnenstraat 3 3411 Taselaar, A. M., directeur, Breestraat 57a 3000 TAXI 3000, autoverhuur, autorijschool, taxi bedrijf, rouw- en trouwrtjden, Breestraat 55, b.g.g. 3361 AUTOVERHUUR AUTORIJSCHOOL TAXIBEDRIJF - ROUW EN TROUWRIJDEN BREESTRAAT 55 Telef. 3000 b.g.g. 3361 02517—220 Taxi- en Garagebedrijf van Beek, verhuur zonder chauffeur, Voorstraat 9, Wijk aan Zee Teelen, H. A. L. M., schaarman, Plantage 34 Teeling, A. A. F., spoorlegger, Graafwijkstr. 69 Teeling, A. M., monteur, Wijkermeerweg 79 Teeling, C. A., betonvlechter, Boeweg 7a Teeling, J., slachter, Kuikensweg 111 Teeling, J., baas, Arendsweg 125 Teeling, J., grondwerker, Munnikenweg 36 Teeling, J. J., handlanger, de Visscherstr. 24 Teeling, M., arbeider, Antillenstraat 28 Teeling, M. J., lasser, Plantage 37 Teeling, p., Peperstraat 17 Teeling, P., arbeider, E. Sterkstraat 51 Teeling, S. P., tuinder, Kerkstraat 62 3230 Teer, N.V. v.h. D., 4912 makelaarskantoor Breestraat 95 3240 TeerHansen, Mw. M. C. C., Vondellaan 12 3884 Teerenstra, J., aannemer, Alkmaarseweg 142 Teeuwen, K., tuinder, M. v. Heemskerkstr. 161 Teeuwen—van Keulen, Mw. P., M. v. Heems kerkstraat 163 3135 TEGEL'S WARENHUIS N.V. Breestraat 40-42, Koningstraat 25-31 Tegel, J. W., adj. direct., Koningstraat 25 Tegel, Mw. N., admin.stratice, Breestraat 40a Tegel, P. G., directeur, Noorderwijkweg 5a Tegel—Pijl, Mw. C., directrice, Konlngstr. 29 Tegelde Groot, Mw. N., Groenelaan 32 Tegeler, L. W., machinist, Vinkenbaan 6 Teisman, A., smelter, Waalstraat 125 Tekstra, J. S., oplosser, Margrietstraat 17 100 BEVERWIJK 02510

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 104