J. HOE YES MACHINALE HOUTBEWERKING 10 BEVERWIJK 02510 V/H A. P. M. DE BATS TORENSTRAAT 11 TELEFOON 4989 Privé: STUMPHIUSSTRAAT 3 TELEFOON 6104 39 19 42 ixi- uur Zee L2 12 161 ns- 3957 TELEVISIE RADIO BORM, wasmachines, stofzuigers, moderne verlichting, gedipl. reparateur, Breestraat 107 6109 TELEVISIE-RADIO Tr KENNEMER ELEKTRICITEITS WERKEN N.V. Plantage 148 verlichting, electr, huish. apparaten, installatiebureau en reparatie-inrichting 4221 Televisie Radio City P. H. Kochx, elektr. techn. bur., wasmachines, verlichtingsartikelen Breestraat 81 3288 TELEVISIE-RADIO „DE RADIO DOKTER", elektrische apparaten, grammofoons en -platen, muziekinstrumenten, Begijnenstraat 22 en 25 3706 TELEVISIE-RADIO „DE RADIO-SPECIALIST" FA. M. DE WEIJER grammofoons Breestraat 59 3656 TELEVISIE EN RADIO J. W. A. VAN VUUREN Florastraat 1 4010 Teljeur, A., onderwijzer, Kruisweg 46 4021 Telkamp, H., boekhouder, Warande 21 Telleman, P., arbeider, Merwedestraat 46 van Tellingen, W. H., onderw., Dinkelstr. 33 Temper, W. P., tekenaar, Zeestraat 123 Tepper Mw. G., assistent, Str. v. Linsch.str. 35 Tepper, H., ehauff.-mont., Reguliersstr. 42 Terbraak, H., Grote Houtweg 78 ,c Terbraak, S., apparaatwaehter, de Witstraat 15 Terbraak, S., isoleerder, Oranjestraat 23 Terburg, A. T., voorman, Grensstraat 58 6258 Termaten, G., ambtenaar, Wijk a. Duinerw. 41 Terpstra, J., boekhouder, Groenelaan 41 Terschegget, J. W., arbeider, Waalstraat 133 Terstall, G., schoenmaker, C. Matersweg 50 Terstall, M., vertegenw., Reguliersstr. 68 Tervelde, F., schilder, Munnikenweg 111 3524 Tervoort's Vleeshouwerijrund-, kalfs- en varkensslagerij, Duinwijklaan 47-49 Tervoort A., arbeider, Alkmaarseweg 223 3524 Tervoort, A. J„ slagerij, Duinwij klaan 47-49 Tervoort, A. J., wikkelaar, Arendsweg 121 3408 Tervoort, A. L., accountant, Vondellaan 98 Tervoort, C. Wstucadoor, Creutzberglaan 76 5023 TERVOORT, H., HORLOGERIE, Alkmaarseweg 103 zie ter Voort, H. 40a 29 Tervoort Tervoort, 5325 Tervoort, Tervoort, Tervoort, 4284 Tervoort, Tervoort, Ter.voort, Tervoort, Tervoort, Tervoort— weg 166 Tesselaar, 3659 Tesselaar, Tesselaar, Tesselaar, 4735 Tesselaar, j., broodbakker, Arendsweg 171 J., Zeestraat 155 J., verz.ag., Schuurmanstraat 45 J C., terreinopz., Plantage 259 J. F., bakker, Plantage 45 L., leraar, Lijsterbeslaan 1 L. W., tuinder, Arendsweg 173 N., motorschuiver, Galgenweg 24 p. A., opperman, Kuikensweg 71 p. L., arbeider, Berghuisstraat 21 —Spanjaard, Mw. G. J., Alkmaarse- C. A., arbeider, Beatrixstraat 47 Jae., zuivelprod., Kloosterstraat 11 J., arbeider, Merwedestraat 22 J. H., smelter, Rijvordtlaan 12 W. A. J., grossier, Kloosterstr. 7 Tesselaar, IJ., corveeër, Hoflanderweg 256 Tessensohn, P. R., bankw., Kastanjelaan 22 Teuben, J. A., handlanger, Westerlaan 16 Teunissen, A. F., wegwerker, Gr. Florislaan 25 Teunissen, C. J., loodgieter, Gr. Florislaan 23 5185 Teunissen, M., bankwerker, Gr. Florislaan 13 Teunissenvan Nes, Mw. T., Vondellaan 100 Teijnant, Mw. A. M., zwemlerares, Alkmaar- seweg 199 3623 Thedinga, R., chauffeur, Vondellaan 2 van Thienen, G., portier, Peperstraat 17 4705 ThieryScheffers, Mw. A. C., Acacialaan 5 3706 Thöene, F. A., radiohandelaar, Breestraat 59 Tholen H., bankwerker, Nassaustraat 43 Thomas, A. J., werkman, Schans 27 Thomas, H. W„ Creutzberglaan 148 Thomas, P. J., voorman, Kuikensweg 189 Thomasz, C. N., tijdschrijver, Zeestraat 156 Thoolen, C. F., wagenmaker Galgenweg 66 ThorbeckeJonkl, Mw. A., Sionstraat Thuis, H. C., opzichter, Kastanjelaan 5 Thuis J. T., inkoper, Merwedestraat 108 van Thuijl, G., onderwijzer, Laan v. Blois 60 Thijs, D., kant.bed., Bergerslaan 156 Thijs, J., arbeider, Irenestraat 23 Tibboel, G., besteller, Javastraat 37 Tibboel, G. J. T., assist., Wijk a. Duinerw. 75 Tibboel, Mw. P., Populierenlaan 6 Tibboel—den Hartog, Mw- A" 29 Tibboel—van Fucht, Mw. T., C. Matersweg 29 Tichelaar, D., handlanger, Wilgenhoflaan 51 Tichelaar, W., arbeider, Lekstraat 45 Tichelaar, IJ., arbeider, Kuikensweg 133 Tiddens, L. A., monteur, P. Verhagenlaan 86 Tiebosch, A., platenrichter, Soetemanstr. 25 Tiebosch, G., electr. lasser, Beukenstraat 21 Tiebosch—Bakker, Mw. M. A., Noorderwijk- Tieckmi, J. A., electriciën, Gr. Florislaan 32 van Tiel, G. J., kraandrijver, Alkmaarsew. 281 Tiemersma, P., ag. v. pol., populierenlaan 41 Tiets P. G., hulparb., Bloemhofstraat 7 van Tiggelèn, Mw. M., cheffin, Irenestr 25 6027 Tiggeloven, G. A. M., kant.bed., Zonneb oem- 3224 vanaTilburg, W. C. H„ beambte, Romerkerk- Tm-Boonstra, Mw. J. G., populierenlaan 5 Tilstra G. G., adj comm., Soetemanstraat 1 3877 Timmer, C. J., brandstoff.handel, J. Alsweg 28 Timmer, G., Peperstraat 18 Timmer' G., arbeider, Bergerslaan 160 4403 Timmer, G. H., muziekhandel, Zeestraat 2a 4058 Timmer, H., broodbakker, Koningstraat 133 Timmer, H. H. P„ kok, Esdoornstraat 24 3877 TIMMER ZONEN, FA. J. G„ brandstoffen- en oliehandel, Jan Alsweg 28, Surinamestr. 10 Ruimtegebrek? Neem papierzakjes! Timmer, J. G., brandstoff .handel, Suriname- Timmer" J. G„ boekhouder, Heemskerkerw. 129 Timmer' Kkraandrijver, Bremmersstr 4 Timmer, N., banketbakker, Meerstraat 46 Timmer, N. J„ bode, Romerkerkweg 63 3208 Timmer, P. C„ caféhouder. Meerstraat 72 Timmer P. J-, Akerendamlaan lb ÏISSe?-van Berkel, Mw. T. M„ Heemsker- kerweg 129 3716 TIMMERFABRIEK FA. HART aannemersbedrijf machinale houtbewerking Alkmaarseweg 49-51 Timmerman, Mw. K. J., de Witstraat 13 101

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 105