.V.E.B." A. KOOIMAN VERENIGDE EXPEDITIEBEDRIJVEN INTERNATIONALE TRANSPORTEN - BRINK 24 TELEFOON 02510 - 3402 - 5650 9V BEVERWIJK 02510 4227 Ulrich, W. C„ techn. opz., Berkenlaan 2a van Unen, A. J., werkman, Hoflanderweg 78 4539 UNIC, HANDELSONDERNEMING N.V., meubelen, dames- en herenkleding, wasmachines, haarden en kachels, Zeestraat 74 4548 Unicus N.V., Moensplein 6 6090 Uniek, autobedrijf, Plantage la van Urk, J., baas, Kees Delfsweg 74 Ursem, P., bakker, Alkmaarseweg 442 4165 U.S.A., kledingmag., Begijnenstraat 13 van Uum, J. J., gem. bode, Groenelaan 21 Vaane, J., opperman, Florastraat 51 Valk, A., Havenstraat 93 Valk, H., Romerkerkweg 9 Valk H. A., mag.knecht, Hofdijkstraat 57 Valk, J., lasser, C. Matersweg 65 Valk, J. Th., smelter, Javastraat 15 Valk, M. J. A., timmerman, Graafwijkstr. 9 Valk', P. N., opperman, Grensstraat 18 3248 VALK, TH. F., MANUFACTURENMAGAZIJN tricotages, herenmodes, Baanstraat 76 Valk T. H., grondwerker, Hofdijkstraat 63 Valk' Th. H., bankwerker, Hofdijkstraat 63 de Valk, A., kraandrijver, Beukenstraat 51 de Valk, W., kant.-bed., Burgerhartstr. 17 van der Valk, W., werktuigk., Stumphius- strd^t 19 Valkenburg, J., onderwijzer, Plantage 89 Vallenduukvan Champen, Mw. P. M., W. en Dekenstraat 37 Vallinga, D., werkman, Arendsweg 4 Vanacker, A. C., timmerman, Kanaalweg 59 Vanacker, A. C., handelaar, Kanaalweg 59 Vanhelden, P. B. G., montagew., Lmdenl. 12 Varga, M., electriciën, Gr. Florislaan 38 4404 VASEN, P. A. J., SCHILDERSBEDRIJF, Iepenlaan 10 Vasseur, P., stucadoor, C. H. Moensstraat 20 Vastenburg, A., hulpbobineur, H. Mandew. 98 Vastenburg, W., arbeider, Alkmaarseweg 13b Vastenholt, B. J., ambt., Lindenlaan 19 3402 V.E.B." Verenigde Expeditie-Bedrijven, A. Kooiman, Brink 24, b.g.g. telef. 5650 4308 Vedder, Zr. A., verloskundige, Dinkelstraat 21 van Veelen, C. G., technicus, Florastraat 52 van Veelen, J., monteur, Reguliersdw.str. 2 02550—4108 van Veelen, K., Eerste IJmuider Markiezen- fabriek, Middenhavenstraat 27, IJmuiden, na 6 uur telef. 02550—5559 van veelen, M., bed. man, Munnikenweide 52 van Veelen, M., handlanger, Creutzbergl. 194 van Veelen—Voorburg, Mw. L. P., Javastr. 7 4342 Veen, A., instructeur, Grote Houtweg 97 3314 VEEN, FA. WED. E., DISTILLEERDERIJ - WIJNHANDEL Hoofdagentschap Heineken Alkmaarseweg 63-67 Veen, E. H., distillateur, Alkmaarseweg 67 Veen, H., motordrijver, Heemskerkerweg 79 Veen, J., arbeider, Sionstraat 24 Veen, J., arbeider, Eikenstraat 46 Veen—Bakker, Mw. T„ Sionstraat 24 de Veen, S., kraanarbeider, Geulstraat 12 4863 van Veen, C. T., bel. consul., Kuenenplein 8 3499 van Veen, slager, Zeestraat 62 van Veen, J., bouwvakarb., L. v. Kanaan 2 van Veen J. C., schoenmaker, Essenstraat 60 van Veen, J. H., stoker, Hornlaan 27 van Veen, M., control., Hoflanderweg 226 van Veen, O., nachtwaker, van Breenstr. 54 van Veen, O., wikkelaar, Oever 120 van Veen—Buma, Mw. Sj., Hoflanderweg 97 3862 van der Veen's houthandel, Kees Delfsweg 6 3986 privé: Lijsterbeslaan 2 en 4090 Wijk aan Duinerweg 15 van der Veen, G., brander, J. Vermeijenstr. 22 van der Veen, H., montagew., Oostertuinen 46a van der Veen, Mw. H., Scheijbeecklaan 5 van der Veen, H. A., dir. vloerenbedrijf, Baan- 3986 van der Veen, J. A., houthandel, Lijsterbesl. 2 van der Veen, J. M. M., bouwk., Boogaardl. 11 4090 van der Veen, L., houthandel., Wijk a. Duiner- weg 15 van der Veen, R., handlanger, Heemskerker- Veenboer A. J., kant.bed., Alkmaarseweg 165 Veenboer, Mw. J. G., A. v. Saksenstr. 6 Veenboer ,J. P., ovenbouwer, Amstelstr. 56 Veenboer, Mw. W. M., de Visscherstraat 27 Veenboer-Castricum, Mw. W., Alkmaarsew. 165 5314 van Veenendaal, G., vertegenw., Baljuwsl. 3 Veenis, J., tuinder, C. Matersweg 26 Veens P. G., schoenm., Alkmaarseweg 31 Veenstra, Mw. C. J., cheffin, Arendsweg 137 Veenstra, G., betonwerker, Hobbesteeg 60 Veenstra, H., Grensstraat 39 4549 Veenstra, M., baas, Heemskerkerweg 179 Veenstra, M., motordrijver, Reguliersstr. 43 Veenstra, P. J., voorman, Grote Houtweg 228 3983 Veenstra, R. C., secretaris, Zeestraat 217 Veenstra, T., opzichter, Heemskerkerweg 232 Veenstra, T. C., ovenbouwer, Patersweg 38 van der Veer, A., slakkenman, Grebbestr. 4 van der Veer, N. J., handlanger, Irenestr. 5 van der Veer, S. J., draaier, Nassaustraat 9 van 't Veer, C., slijper, Dierluststraat 11 van 't Veer, Mw. C. T., typiste, Alkmaarse- weg 360 van 't Veer, J., chauffeur, Kroonstraat 7 3626 VEERBEEK'S HAARDENHUIS reparatie-inrichting Breestraat 9 5275 Veerbeek, Mw. C., onderwijzeres, Prinsesse- laan 37 5139 VEERBEEK, J. W., SMEDERIJBEDRIJF Meerstraat 18, privé Kastanjelaan 33 f. VERKOOPLOKAAL P. HOOGEVEEN ZOON Veilinghouders sinds 1909 Nieuwe Gracht 74 - Haarlem Telefoon: 02500-13845 Beëdigde taxateurs van huizen en inboedels. 103

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 107