Fa. DE WOLF „SPECTRUM" GLAS - VERF - BEHANG VERHUIZINGEN veilig - vertrouwd - verzekerd FIRMA I. MIDDELKOOP ZOON V E R F T E C H N I S C H - EN KLEURADVIESBUREAU PLANTAGE 136 SCHILDERWERKEN TELEFOON: 6139-4584 GLAS VERF SCHILDERSGEREEDSCHAPPEN KONINGSTRAAT 69 - TELEFOON 3910 PIANOVERVOER BEVERWIJK 01510 II1111IIIIIIII11111II1111111IIIIIIIIIIII III 111 I III III Mill 1111MII III IIIII1MIIMI1111 Mill I Mill lllllll IIIMIIMIIIII111 in III III lllllllltlllllll Mllllllllll lllllllttlMIIIIIIHIIIt Mllllllll II III III UMIM4MHM4M44WUIMIIIII ii i ii i ii nu inn mil ii iiMiMiiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiimimimiMiimniiMiiiiiii Verhage, K., besteller, Noorderwijkweg 38 Verhagen, A., aannemer, Baanstraat 13 Verhagen, A., pompdrijver, H. Mandeweg 136 Verhagen, A., radio-mont., Noorderwijkw. 46 Verhagen, F., machinist, Gr. Florislaan 10 3438 Verhagen, G., aannemer, Baanstraat 17 Verhagen—Buijs, Mw. E., C. Matersweg 40 VerhagenTromp, Mw. I. M. M., van Breen- straat 19 4318 Verheul v. d. Maas, Gebr., Nieuwe Haven 5178 De Valk, wasserij, Koningstraat 120 Verheljden, J., arbeider, Bremmersstraat 19 Verheijden, J. T., opperman, Gr. Houtweg 37 Verheijden—Bakker, Mw. M., J. Vermeljen- straat 14 Verheul—Teeling, Mw. E. C. M., Boeweg 7a Verhoef, A., voorman, Javastraat 29 Verhoef, E., onderwijzer, Beukenstraat 30 Verhoef, H., arbeider, de Visscherstraat 3 Verhoef, J., M. v. Heemsk.str. 183 Verhoef, M. Th., bankw., P. Verhagenlaan 67 4239 Verhoef—Noom, Mw. A. C., Gr. Janstraat 20 Verhoeff, Mw. C., Zeestraat 205 3214 VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN P. MES Zeestraat 72 02550—8161 bijkantoor IJmuiden, F. de Boer, Planetenweg 2 3910 VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN J. MIDDELKOOP ZN., expediteurs Koningstraat 69, giro 356955 4716 VERHUIZINGEN EN TRANSPORT EXPEDITIEBEDRIJF D. BOUDESTEIJN v.h. SHngs, Beukenstraat 34 3531 Bestelhuis Breestraat 119 5167 Verhulst, C., ass. verzorger, Baljuwslaan 22 iimiiiiMMmmiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiMiimimtiiMiMMiMiiiiiiMiiitiiiiMiiiiMtmiiMMiiiiHimiMniiitiHniiiniiiiiiiHiiiiiiimiiiiiMitiniiii Behangselpapier - Teerprodukfen - Kunstschilders-artikelen FILIAAL: HUIJGENSSTRAAT 15 ENGROS- EN DETAIL - BEVERWIJK ALKMAARSEWEG 50-52 TELEFOON 3417 IJMUIDEN TELEFOON 02550-6111 Verhoeve, J. W., arbeider, Essenstraat 16 4830 Verhoeven, C. G. L., vertegenw., Duinwijkl. 13 Verhoof, E. H., chef, Lindenlaan 10 Verhoofstad, A. G., opperman, Alkmaarse- weg 420 VerhoofdstadPiek, Mw. J. J., Wilgenhofl. 51 Verhorst, Mw. H., Baanstraat 30 iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiiniiiiHiiiiiHHiiiminiiMiniiiiiiiiiiMHiiiuiMiiiiiHiiiiiimMiMM 3331 VERHUURINRICHTING EERSTE BEVER- WIJKSE „DE VIJZEL", J. P. A. WATERDRINKER in- en verkoop, Kloosterstraat 17-19 5382 VERHORST ZN. FA. JAC., Alkmaarseweg 6-8 smederij, constructiewerkplaats, annex haarden-kachels 3961 privé: Prlnsesselaan 18 Verhorst—Bot, Mw. T., Alkmaarseweg 58 4701—3647 Verhorst, J., adj. directeur, Dreef 16 3277 Verhorst, J. C., Zeestraat 125 5430 Verhorst, J. C., smid, Breestraat 145a 4050 zaak Gildenlaan 3, Velsen Noord 3961 Verhorst, N., directeur contr., Prinsesselaan 18 3464 Verhorst Zn. N.V., Joh., mach. fahr., Wij- kermeerweg 107 3635 VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN COMMANDEUR'S SNELDIENSTEN Graaf Janstraat 13 Verkade, J., bedrijfsl., Munnikenweide 72 Verkerk, A. P., ijzervl., Str. v. Linsch.str. 12 Verkerk, C., onderwijzer, H. Burgerstr. 39 Verkerk, C. A., baas, Soetemanstraat 3 5039 Verkerk, R. A. M., tekenaar, Berkenlaan 30 Verkleij, T. R., Peperstraat 17 Verkooijen, A., kant.bed., Antillenstraat 30 Verkooijen, J. G., typograaf, Tuinstraat 21 4159 Verlaan, P. J., ambtenaar, Vinkenbaan 11 3966 Verlinden, G. F. J., winkelier, Breestraat 172 VerlindenKrammer, Mw. J. M., Dinkelstr. 47 Vermaak, W., handlanger, Arendsweg 206 Vermaat, J., heibaas, Grensstraat 48 Vermast, A. B., grondw., Grote Houtweg 21 Vermast, S., plaatwerker, Heemskerkerw. 22 5437 Vermeer, G., bankwerker, P. Verhagenl. 70 Vermeulen, C. C., kantoorbed., Koolstraat 5 Vermeulen, C., kraanmach., Noorderwijkw. 56 Vermeulen, C., bezorger, van Breenstraat 24 4306 Vermeulen, G., chef. Vondellaan 41 Vermeulen, Th. F. G., statisticus, Tulnstr. 26 5474 Vermeulen, W. J. M., onderw., Oostertuinen 60a 105

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 109