Instellingen Kerkgenootschappen BEVERWIJK 02510 BE Koogh-Goessens, Wenckebachstraat 126, Velsen- N., tel: via 2550-6611. Inl. bij de cursusleidster: Mej. J. A. Heineman, Alkmaarseweg 440 te Beverwijk, tel. 4950. Clubhuis Dennenstraat 3 Beverwijk. R.K. INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL „MONS AUREA" Garenkokerskade 81, Haarlem, telef. 02500—13679. Postgiro 182322. Directie: Mej. A. van Wouw. Spreekuren: maandag 14-16 uur, donderdag 14-16 uur en 19.30-20.30 uur. De Mater Amabilisschool geeft avondlessen op maandag en vrijdag. Inlichtingen hierover bij de leidster onder telefoonnummer 02500-13305. ST. JOZEFRUSTOORD EN PAVILJOEN „LOMMERLUST" Peperstraat 17, Beverwijk, tel. 5541 Het Rustoord werd gebouwd in 1925. Bevat ruim 80 kamers (4 x 4% m), alle voorzien van cen trale verwarming en stromend water. Lift aan wezig. Sedert 1949 voorzien van een moderne electr keuken-installatie. Tevens Kapel waarin dagelijks twee H.H. Missen worden gelezen Conversatiezaal met piano en biljart. Mooie aangelegde tuin met rustige zitjes buiten en in de verbmdmgsgang naar Paviljoen Lommer- lust, geopend 1960. Hier beschikt een ieder over een kleine woonkamer met balcon, eigen toilet en kitchenet. Gemeenschappelijke maaltijden. Grote zaal en conversatie-ruimte. Het Bestuur wordt gevormd door een College van Regenten. Voorz. Mr. A. A. M. Leesberg Geestelijke verzorging door de Zeereerw. Heer Rector J. Th. A. van Pol. Lichamelijke zorg en verpleging door de Eerw. Zusters. Econoom de heer H. A. A. Schmidt. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hendrik Burgerstraat 70, telef. 5326. R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Arendsweg 61, telef. 4009 POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOON KANTOOR, Breestraat 57, tel. 3211. Directeur A. M. Taselaar Geopend op werkdagen van 8-19 uur. Zaterdag u"r' Telegraaf en telefoon 8-21 uur. Zondag uitsluitend voor telegraaf 8-9 uur Postagentschap Plantage 130, tel. 6102 Open: ma. wo. do vr. 8.30-15 uur geidz: tot 17 uur zegelverkoop, di en zat. 8.30-13 uur. PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF VAN NOORDHOLLAND, P.E.N. Hoofdkantoor Bloemendaal Ign. Bispincklaan 19, telef. 02500-58221. Districtskantoor: IJmuiden, Kennemerlaan 195 telef. 02550-5345. Bijkantoor: Beverwijk, Breestraat 5 telef. 02510-3644. WATERLEIDINGBEDRIJF VAN NOORDHOLLAND Districtskantoor Scheijbeecklaan 9, tel. 3350* b.g.g. 4762, 3893, 3738. Wit-Gele Kruis, afd. Beverwijk Wijkgebouw Romerkerkweg 39, telef. 3398. Secretariaat: Wijk aan Duinerweg 185 telef. 4063. Wit-Gele Kruis van Kraamcentrum „IJmond" Baljuwslaan 9, telef. 6180. Provinciale Noordhollandse Vereniging „Het „Witte Kruis", afd. Beverwijk en omstreken. Secretariaat: D. Bakker, Acacialaan 31 telef. 4219. Penningmeester: B. Kuiper, Hendr. Burger, straat 5, telef. 4675. Badhuis: Baanstraat 55, telef. 3552. Algemeen Ziekenfonds „Kennemeriand" Zweedselaan 40, telef. 3013. Bijkantoor Maerelaan 52, Heemskerk telef. 02512-2452. Apostolisch Genootschap, kerkgebouw Wiik a Duinerweg 12. Voorganger J. van Schelt. Doopsgezinde Gemeente, Kerkgebouw Meerstraat 64 Predikant: Dr. Alb. Vis. Evangelisch Luthersche Gemeente, Koningstraat 117 Predikant: Ds. J. A. Roskam. Gereformeerde Kerken, Moensplein 8 Predikanten: Ds. C. Meyer, Ds. J. Knol Kerkgebouw Wijk aan Zee, Julianaweg 75. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Diensten in gebouw Prinsesselaan 10 Predikant: Ds. L. E. Oosterhoff Hervormde Gemeente, gebouwen Grote Kerk, Kerkstraat 27; Irenekapel, Eenhoornstraat: „Oosterwijk"- "De Opgang" Florastraat 2; Kerkgebouw' Voorstraat, Wijk aan Zee. Predikanten: Ds. W. Oorthuys, Ds. G. var Schuppen, Ds. G. W. IJzerman, Ds. J. A Eekhof, Wijk aan Zee. Leger des Heils, gebouw Jan Alsweg bevelvoerende officier: J. C. de Water R.K. Kerken St. Agatha Kerk, Breestraat 93 Pastorie Breestraat 101, telef. 3610 Pastoor: Deken B. G. Hosman. Kapelaans: J. J. Tulp, A. A. v. d. Voort S J van Gastelen, G. P. Keukens. Kerk van O.L. Vrouw van goeden raad, Pastoor: P. C. Vollebregt, Arendsweg 57. R.K. Kerk Regina Caeli, O.L. Vrouw Koningin van de Hemel, Pastoor: R. L. M. van Ginkel, Westerlaan 3 Kerk van de H. Odulphus, Pastoor: A. A. v. d. Togt, St. Odulpstr, Wijk aan Zee. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Prinsesselaan 10. ADVOCATEN Baron, Mr. J. O., Breestraat 95a, tel. 3026. Leesberg Mr. A. A. M., Vondell. 20, tel. 3758. Swaab, Mr. M. L., Kuenenplein 48, tel. 4169. NOTARISSEN Batenburg, B. M. A„ Zeestraat 97, tel. 3365. b.g.g. 6075. Bruijning, A. D. Th., Breestraat 102, tel. 3209. Engelhard, J. L. F., Velserweg 14, tel. 3701 Voor verkopingen: Vereeniging der Notarissen te Haarlem. Verkooplokaal Notarishuis. Direc teur: W. N. Wolterink, Bilderdijkstraat la Haarlem, telefoon 02500-19858. ARTSEN Fierstra, R. W„ Zeestraat 88, tel. 3737. Hommes, J., Plantage 154, telef. 6050. Hommes—Hendriks, Mw. O. M„ Plantage 154 telef. 6050. Lange, J. G., Wijk aan Duinerweg 3, tel. 4234. Melchior, M. H. A., Noorderwijkw. 1, tel. 3340 Peeters, H. J. F., Waalstraat 1, telef. 5300. Royaards, W. J„ Dr. Schuitstraat 12, tel. 3636. de Ruiter, M. A., Dr. Schuitstraat 44, tel. 3553, Swaab, F. J. G., Kuenenplein 48, tel. 4169.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 10