w BEVERWIJK 02510 BE 4163 4373 de Vries, de Vries, de Vries, de Vries, de Vries, de Vries, Vrenegoor, W. J., drukker, Irenestraat 47 de Vriend, W. L., mag.bed., Vlaanderenstr. 88 Vries, T., timmerman, Florastraat 35 de Vries, A., locodrijver, Str. v. Linsch.str. 1 de Vries, A., analyst, Burgerhartstraat 7 de Vries, A., Lijsterbeslaan 20 de Vries, A., smid-bankw., Gr. Florislaan 69 de Vries, A., voorman, Wilgenhoflaan 25 de Vries, A., hulpsmelter, Oever 42 de Vries, A. J., mach.-bankw., Soetemanstr. 2 de Vries, A. J., groentekoopm., Kuikensw. 31 B., onderaannemer, Margrietstr. 3 C., gieter, de Visseherstr. 20a C., arbeider, Geulstraat 53 C., electriciën, Munnikenweide 75 C., monteur, Rijvordtlaan 80 C. J., smederij, Baarnstraat 109 de Vries, C. S., machinist, Plantage 44 de Vries, D., tuinder-bl., Munnikenweg 104 de Vries, D., locodrijver, Kroonstraat 37 de Vries, E., W. en Dekenstraat 21 de Vries, Mw. E., Laan v. Blois 18 de Vries, E. E., betonafwerker, Boeweg 14 de Vries, Mw. F., kant.bed., Laan v. Blois 18 de Vries, F., Zeestraat 87 de Vries, G., afbrander, Eikenstraat 34 3335 de Vries, G., gerant, Zeestraat 77 4150 DE VRIES ELEKTRO, FA. G., groot- en kleinhandel in elektro-materiaal, Zeestraat 2c 3533 magazijn Meerstraat 17 de Vries, G. J., kant.bed., Deken Waarestr. 42 de Vries, G. M. J., lasser, Beijneslaan 35 de Vries, H., ovenman, Amstelstraat 15 de Vries, H., timmerman, Gr. Florislaan 69 de Vries, H., corveeër, Romerkerkweg 73 de Vries, H., lasser, Heemskerkerweg 132 de Vries, H. C., mont.-chauff., Munnikenweg 7 3165 de Vries, H. M., bloemist, Hoflanderweg 82 I., rangeerder, P. Verhagenlaan 80 J., gasfitter, Alkmaarseweg 378 J., bankwerker, Javastraat 13 J., metaaldraaier, Populierenlaan 15 J., arbeider, Munnikenweide 9 J., alg. reserve, Munnikenweg 125 de Vries! J., fabr. arb., Boeweg 14 de Vries, J., handlanger, P. Verhagenlaan 55 de Vries, J., employé, Eenhoornlaan 6 de Vries, J., tuinder, M. v. Heemsk.str. 141 de Vries, J. J., lasser, Koolstraat 3 J., drijver, Alkmaarseweg 251 J., Ie man schrothal, Alkmaarse de Vries, de Vries, de Vries, de Vries, de Vries, de Vries, J. J. de Vries, de Vries weg 15a de Vries, J. de Vries, J 4806 5210 3559 4150 P., calculator, Dommelsingel 40 P. IJ., Duinwijklaan 3 de Vries! J. R., beambte, Plantage 62 de Vries, J. T., schilder, Dekkerstraat 26 de Vries, L., mag.meester, Bergerslaan 162 de Vries, Mw. M., Laan v. Blois 18 de Vries, M., bloemb.-kw., Bankenlaan 4a de Vries, M. F., ambtenaar, Plantage 193 de Vries, P., timmerman, Munnikenweg 42 de Vries, P., tuinder, M. v. Heemsk.str. 117 de Vries, P. C., dameskapper, Duinwijklaan 37 de Vries, P. H., ambtenaar, Platanenlaan 47 de Vries, P. J., metselaar, E. Sterkstraat 37 de Vries, P. J., met.draaier, wilhelminastr. 26 de Vries, P. J., bed.man, Noorderwijkweg 58 de Vries, R., bedrijfsl., Str. v. Linsch.str. 62 de Vries, R., wikkelaar. Merwedestraat 102 de Vries, R., arbeider, Gladiolenlaan 38 de Vries, S., schilder, Koningstraat 55 de Vries, Sj., bankwerker, Hoflanderweg 43a de Vries, S., veehandel., M. v. Heemsk.str. 137 de Vries, S. A., monteur, M. v. Heemsk.str. 137 de Vries, S. W., hulp bankw., Wijkermeerw. 39 de Vries, T., tuinder, Hoflanderweg 70 de Vries, T., ijzervlechter, C. Matersweg 72 de Vries, T., handlanger, Esdoornstraat 33 de Vries, W., chauffeur, C. Matersweg 68 de Vries, W. J., Acacialaan 42 de Vries—Zandbergen, Mw. A., Burgerhart- S^iTcicil' 25 de Vries—Honig, Mw. C. P., Wilgenhoflaan 56a de Vries—Rol, Mw. J. M., Zeestraat 2c de Vries—Steijn, Mw. N., Groenelaan 55 de Vries—Heijboer, Mw. T.. Hoflanderweg 68 de Vries—Harmeijer, Mw. W., Bankenlaan 4 de Vries—Woord, Mw. W., Schuurmanstr. 23 Vriezinga, E., kantoorbed., Kerkbeeklaan 20 Vroege, Ir. A. K., ingenieur, Baljuwslaan 6 Vromestijn, J. A., opperman, Gladiolenlaan 52 Vromesteijn, P. J., Gr. Janstraat 62 6911 VROOM DREESMANN HAARLEM N.V., 6912 warenhuis, Breestraat 60-62, Koningstraat 49-51, telegramadres: Vendex, Beverwijk de Vroome, A. G., smelter, Dekkerstraat 21 Vroone, R., arbeider, Zweedselaan 32 Vroonland, A., mag.meester, Tuinstraat 28 Vrouwe, J. C., kruidenier, Meerstraat 114 4902 Vrugt, H. C., leraar, Dr. Schuitstraat 41 Vrugt, J., voorman, Noorderwijkweg 100 Vrijhoef, D. T. J., arbeider, IJsselstraat 53 Vrijhoef, J., kant.bed., Munnikenweg 89 4185 „V.S.A." Aannemersbedrijf N.V., Wijkermeer- weg 51 van Vugt, A., ovenman, Wijkermeerweg 59 5692 van Vugt, J., opzichter. Acacialaan 70 3656 VAN VUUREN, J. W. A., AUTOMOBIELEBDRIJF. Renault-dealer elektriciteitswerken, radio, televisie, was machines, „Magneet" en „Humber" rijwielen Florastraat 1 4505 Garage Koningstraat 124 6026 van Vuuren, J. W. A., gar.-aann., Bankenl. 2 4211 van Vuuren, L. J., aannemer, Arendsweg 153 van Vuuren, L. M., stratenm., Baljuwslaan 26 van Vuuren, P., bankwerker, Oostertuinen 7 van Vuuren, P. A., straatmaker, Kanaalweg 75 van Vuuren, P. H. C., straatm., Arendsweg 182 4173 van Vuuren, P. J., aannemer, Zeestraat 124 Vuijk, J., chauffeur, Acacialaan 30 Vuijk, J. A., automonteur, Patersweg 37 6205 V.V.B. secr. Alkmaarseweg 13 A Vijzelaar, G. J., opzichter, Lindenlaan 23 5537 4269 3738 4162 3833 3254 3539 5693 4820 4935 108 van der Waa, A. J., kant.bed., Moerdijkstr. 8 4ÜÖ van der Waa, J., havenarb., L. v. Kanaan 125 van der Waa, Mw. N., Alkmaarseweg 68 van der Waa, S., huiskn., Scheijbeecklaan 5 van der Waa—de Boer, Mw. E. A., de Vis- scherstraat 17 van der Waa, Mw. J., Alkmaarseweg 76 Waagmeester, E., assistent, Wijk a. Duinerw. 47 Waagmeester, J. P., bedrijfsass., Zeestr. 66 Waagmeester, S. F., ambten., Elzenlaan 8 Waal—van Leijden, Mw. C. P., Zeestraat 160 de Waai, J. C., bankwerker, Sumatrastr. 31 van der Waal, C. J., grossier, Hoflanderw. 101 van der Waal, G. C. A., slijper, Essenstr. 34 van der Waal, H., mag.chef, Vlaanderenstr. 5 van der Waal, J. H. G., schilder, Alkmaarse weg 375 Waanders, M., herenkapper, Kerkstraat 93 Waanders, N., werktuigk., Esdoornstraat 21 de Waard, H. J., broodslijter, Gr. Houtweg 4 de Waard, J. R., directeur, Vondellaan 104 Waardijk, Fa., schoenen, Breestraat 99 Waardijk, J., pedicure, Laan v. Blois 84 Waardijk, J. A., kassier Coöp. Raiffeisen- bank „Beverwijk", Breestraat 14 van der Waart, Mw. H. S., onderwijzeres, Laan v. Blois 28 Waarts, W., ovenman, Oever 86 313 Waaijenberg, B., bankemployé, Bloemhofstr. 3 Wadman, S. H., beambte, Nielenlaan 37 Waersegers, Mw. W. L., Laan v. Kanaan 69 Wagemans, J. A., ambt., C. H. Moensstr. 2b Wagenaar, A., Zeestraat 61 Wagenaar, J., arbeider, Merwedestraat 128 van Wageningen, H. W., werktuigk., Boo gaardlaan 10 van Wageningen, Mw. P. L. J., facturiste, Hoflanderweg 68 Wagner, M. C., Munnikenweide 42 van der Wagt, W. W., Kastanjelaan 1 567 Wagter, G., Wilgenhoflaan 56 Wagter, H., uitvoerder, Grote Houtweg 136 Wagter, H., Arendsweg 137 Wagter, L. J., empl. cremator., Munniken weg 67 Wagter, R., chef, H. Burgerstraat 18 Wagter, W., exped.-chef, Kuikensweg 7 van de Wakker, Mw. A. M., Acacialaan 19 van de Wakker, Mw. J. C., Acacialaan 19 415

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 112