RHEE Üaóóerij Blekersvaartweg 57 - HEEMSTEDE Telefoon 02500-38201 BEVERWIJK 02510 3276 4587 van de Wakker, S., vertegenw., Duinwijkl. 21 de Wal, J., kant.bed., Wijk a. Duinerw. 163 van der Wal, B. B., verz.ag., Heemskerkerw. 4 van der Wal, C., arbeider, Lekstraat 19 van der Wal, C., sigarenm., Hollanderweg 42 van der Wal, E., bakkenst., Rijvordtlaan 24 van der Wal, G., slager, Duinwijklaan 44 van der Wal, G., mag.meester, Rijvordtlaan 8 van der Wal, G. I., machinst, Wijk a. Duiner- weg 147 van der Wal, H., vertegenw., Creutzbergl. 29 van der Wal, P., arbeider, Plantage 108 van der Wal, R., loodgieter, Hendrik Man de weg 31-31a van der Wal, S., celluloselader, Gr. Janstr. 36 van der Wal, W. C., voorman, Koningstr. 170 van der Wal—Klokman, Mw. A., Str. v. Lin- sch.str. la Wala Atelier, Bloksteeg la Walgien, J., lasser, Oostertuinen 56a Walgien—Albers, Mw. G., H. Mandeweg 49a van de Walle, A. C., commies, Beeckzangl. 78 Walrecht, Mw. A., gez.verz., H. Burgerstr. 22 Wals, G. D., analyst, Wilgenhoflaan 37 Walter, G. C., controleur, Baanstraat 111 Walter, G. J. A., concierge, Baanstraat 35 Walter, J. J., fabr.-chef, C. Matersweg 34 Walter, S. G. C., Hoflanderweg 87 van Walwijk, W., tekenaar, Florastraat 27 Wanmaker, E., gieter, Oever 96 van Wanrooij, A., arbeider, Wijkermeerweg wwkamp van Wanrooij, J., arbeider, Wijkermeerweg wwkamp van Wanrooij, Mw. J. M., Inpakster, Wwkamp Wijkermeerweg van Wanrooij, P., kermisreiziger Wijkermeer weg wwk 534 Wanrooij, T., muzikant, wwkamp van Wanrooij, Mw. W. wwkamp van Wanrooij Wijkermeerweg j., Wijkermeerweg Mw. C., Wijker- •van Gulik. meerweg wwkamp Wapstra, H., hfdag. v. pol., D. Waarestraat 36 Wardenaar, P. E., chauffeur, Alkmaarsew. 215 3135 Warenhuis. Tegel's Warenhuis N.V., Bree- straat 40-42, Koningstraat 25-31 Warffemius, N. J., kant.bed., Romerkerkw. 24 Warffemius, P. H., typograaf, C. Matersw. 37 Warffemius—Bakker, Mw. M., Schans 15 Warink, G., arbeider, Heemskerkerweg 52 Warink, G., opperman, Hofdijkstraat 55 Warink, J., grondw., Munnikenweide 13 Warink, J., jekkeraar, Grensstraat 36 Warmenhoven, C. A., werkman, Marktweg 7 Warmenhoven, P., walser, Merwedestraat 142 5671 Warmer, E. H., afd. chef, Laan v. Blois 86 Warmerdam, H., arbeider, Kerkstraat 102 Warmerdam, J., analyst, Plantage 143 Warmerdam, J., beheerder, Havenstraat 135 Warmerdam—van der Zon, S. M., v. Breen- straat 50 Warnaarvan Meurs, Mw. T. M. M., Reguliers straat 61 Warners, J. J., C. H. Moensstraat 1 4154 Was-Automatiek, Baanstraat 22 3982 WASMACHINES, FA. J. NIJMAN ZN., stofzuigers, kinderwagens, rijwielen, elektr. artikelen Kerkstraat 26 4221 WASMACHINES. RADIO CITY P. H. KOCHX elektr. techn. bur. televisie, verlichtingsartikelen, Breestraat 81 3656 WASMACHINES J. W. A. VAN VUUREN, Florastraat 1 4505 Koningstraat 124 Wassenaar, O., Oostertuinen 50 Wassenaar—Overdorp, M., C. Matersweg 53 3459 WASSERIJ „DE LELIE", eigenaar G. Giezeman, Koningstraat 22 Wassink, J., meubelmaker, Bremmersstraat 21 Wasterval, W., arbeider, Oostertuinen 77 5395 de Water, H., constr.-groepsl., Begoniahof 21 van de Water, A. H. W., tek.-constr., Kastan jelaan 11 4893 WATERDRINKER, A. P. J., aannemer van sloopwerk handel in afbraak, houthandel Baanstraat 61-63b Waterdrinker, C. W., bankwerker, Waalstr. 33 3331 WATERDRINKER, J. P. A., Eerste Beverwijkse in-, verkoop- en verhuur- inrichting „De Vijzel", Kloosterstraat 17-19 van der Wateren, J., bezorger, van Hogen- dorpstraat 7 van der WaterenSlagter, Mw. J., Moens- plein 2 van de Watering, C., kraandr., v. Breenstr. 33 van de Watering, Mw. E., Boeweg 15 van de Watering, R. A., voorman, Rijvordtl. 9 Waterlander, G., grondw., Hoflanderweg 119a Waterlander, H., hulp bankw., Baanstraat 117 Waterlander, H. G., bankw., Reguliersstr. 36 Waterlandervan Roon, Mw. W., Hoflander weg 103 3350* WATERLEIDINGBEDRIJF VAN NOORD HOLLAND, PROVINCIAAL, districtskantoor Scheijbeecklaan 9, b.g.g. 4762, 3893, 3738 Wattel, A., arbeider, Merwedestraat 126 Waumans, F., lasser, Munnikenweide 67 van Waveren, T. A., rangeerder, Soeteman- straat 23 van Waveren, W. J., bankwerker, Vlaanderen- straat 6 109

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 113