Woninginrichting O. KRAAYER VOLLEDIGE WONINGINRICHTING EN MANUFACTUREN BREESTRAAT 92 - 94 - TELEF. 3318 BEVERWIJK 02510 B£ iiHimiiiHimmiiiniHiitHiiiimiiiniiiiiMin iiiniiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiimiMiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiii lltBIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIHIItllllltllHIMIIIIHIIIIIIlIHMIIHIIIIMHMIMtlllllMIMIimMIIIIHI Munniken- de Wit, W. J., hulpart)., Bergerslaan 168 de Witvan der Veen, Mw. A., Alkmaarse- weg 217 de Wit—Dekker, Mw. C. J. H., weide 50 de Wit—Heijne, Mw. J., Grensstraat 5 de Wit—Overbeek, Mw. J. M., pensionhoud ster, Beukenstraat 31 de Wit—Groeneveld, M., Heemskerkerweg 53 de WitBeentjes, Mw. M. M., Burgerhartstr. 12 0180 „WIT-GELE KRUIS" VAN KRAAMCENTRUM „IJMOND", Baljuwslaan 9 WIT-GELE KRUIS, afd. Beverwijk, Kath. Gezinsverzorging en Gezinshulp 3398 wijkgebouw, Romerkerkweg 39, 4063 secretariaat, Wijk aan Duinerwcg 185 4884 Withaar, H., winkel.-kapp., Begijnenstraat 17 Withaar, J., kapper, Nassaustraat 41 Withaar—Massier, Mw. A., Plantage 145 4231 Witkamp, J. M., directeur, Dr. Schuitstraat 1 4620 Witkamp, K., adj. directeur, Zeestraat 163 3823 Witkamp, L. M., Zeestraat 129 Witlox, H. G. J., anaylyst, Populierenlaan 68 4219 „het Witte Kruis", Provinciale Noordhollandse Vereniging, afd. Beverwijk en omstreken. Secretaris D. Bakker, Acacialaan 31, penn. 4675 B. Kuiper, Hendrik Burgerstraat 5, 3552 badhuis, Baanstraat 35 Witte, W. N., Oostertuinen 8a De Witte, O. H., walser, Oever 98 Wittebrood, S. J., melksl., Munnikenweg 102 Witteman, H. J. J., stratenm., A. Dekkerl. 3 Witteman, J. E., Gr. Janstraat 21 Witvoet, P., baas, D. Waarestraat 7 Wobben, M., ontvanger, Wijkermeerweg 86 Woeltjes, H., hulp-verpl., A. Dekkerlaan 37 van Woensel, C., Bergerslaan 82 van Woensel, F., mag.bediende, Oranjestr. 19 van Woensel, P., kookszever, Reguliersstr. 6 van der Woensel, N., hfd. buitend., Linden- lcl£lïT 25 4895 Woerdman, M. G., winkelier, Breestraat 85 Wognum, K., dagbl. agent, Spoorsingel 36 4429 „de Wolbaai" M. J. van Klaveren, Baanstr. 16 Wold, J., Arendsweg 184 ten Wolde—Rond, Mw. G., Berkenlaan 9 5571 Woldering, J. A., assistent, Vinkenbaan 12 Wolderling, R. A., techn. ass., Florastraat 48 Wolf, G., techn. ass., Wijk a. Duinerw. 107 Wolf, P., meubelspuiter, Schuurmanstr. 57 3417 DE WOLF VAN 1833, FA. VERF- EN GLAS- HANDEL, BEHANGSELPAPIER, engros en detail Alkmaarseweg 50-52 02550—6121 filiaal: Huygensstraat 15, IJmuiden 3417 de Wolf, A. C. M., verfh., Alkmaarseweg 50 de Wolf, H., constr. bankw., Arendsweg 187 de Wolf, J. A., machinist, Bankenlaan 201 de Wolf, J. J., baas, Heemskerkerweg 117 de Wolf, J. J. M., bankwerker, Galgenweg 86 de Wolf, M. H., Alkmaarseweg 52 de Wolf, P., beambte, Merwedestraat 96 de Wolf, P., onderwijzer, Wijk a. Duinerw. 81 de Wolf, P., waterbouwk, Heemskerkerw. 117 de Wolf—van Zutphen, Mw. C., Galgenweg 86 Wolff—Kollaart, Mw. P. A., Celebesstraat 27 de Wolff, J. B., schoenm., W. en Dekenstr. 33 Wolterbeek, H., onderwijzer, Dekkerstraat 20 WolterbeekWarrisal, Mw. C. R., Gr. Hout weg 233 Wolterman, C. Th., kraandr., Gr. Janstraat 66 Wolterman, H„ apparaatw., Munnikenweide 82 Wolterman, H., bankw., Heemskerkerweg 200 Wolterman, J., arbeider, de Visscherstr. 15 Wolterman, J. H., bloemist, Hofdijkstraat 14 Wolterman, J. Th., bankw., J. Vermeijenstr. 31 Wolterman, K. H., electriciën, St. v. Lin- sch.str. 67 Wolterman, R., metaalgieter, Gr. Houtweg 67 Wolterman, R. G„ mach. verbr., Heemsker kerweg 196 Wolterman—Loocks, Mw. T. T., Koningstr. 152 Wolters, B. K., handlanger, Oranjestraat 21 Wolters, C. A„ schilder, Grote Houtweg 103 Wolters, J., arbeider, Acacialaan 47 Wolthuis, H. T„ assistent, Grebbestraat 18 Wolthuizen—Haan, Mw. A., Munnikenweg 2a 3384 Wolzak, C. A., opzichter, Oostertuinen 3 4654 Woning, R., handelaar, Reguliersstraat 61 3614 WONINGINRICHTING GEBR. AKSE moderne binnenhuisarchitectuur, vloerenbedrijf, Torenstraat 49-51 3963 WONINGINRICHTING „AURORA", complete meubilering, Wijkerstraatweg 267-273 Velsen-Noord; 02550—7673 IJmuiden, Lange Nieuwstraat 461-465, 3980 manufacturen, Wijkerstraatweg 251 Moderne binnenhuisarchitectuur Stoffeerinriehting Vloerenbedrijf KLOOSTERSTRAAT 5-13-15 TELEFOON 3317 Bezoekt onze toonzalen: Kloosterstraat 13-15 - Vrijblijvend advies

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 116