P. 1. Nachfegeller m HET WIT-GELE KRUIS, 510 BEVERWIJK 02510 urger- 'ijk i AFD. BEVERWIJK Wijkverpleging - Kraamverzorging - Zuigelingen- en Kleuter zorg - Uitlenen van verplegingsartikelen - Gymnastiek voor a.s, moeders - Cursussen t.b.v. de gezondheidszorg. Wijkgebouw: Romerkerkweg 39, Telefoon 3398 Secretariaat: Wijk aan Duinerweg 185, Telefoon 4063 Versélewel de Witt Hamer, C., Vondellaan 60, tel. 3969. Visser, K. K., Zeestraat 96, tel. 3450. '5- Vos, G. J., Arendsweg 124, tel. 3586. Vreeling, L. J., Vondellaan 29, tel. 3364. Allen houden dagelijks spreekuur van 8-9 uur. WIJK AAN ZEE: Netelenbos, W., Julianaweg 71, tel. 02517-202. SPECIALISTEN: Arends, M. D. A„ vrouwenarts, Vondellaan 28, tel. 4375. var Duurtsema, E. G., oogarts, Vondellaan 19, tel. J- A 4489. Haeff, Dr. M. H. P. P., chirurg, Prinsesselaan 3, tel. 3773. Hermans, R. P., chirurg, Baljuwslaan 5, tel. 4913. Hoogenboom, J. Jacqueline, kinderarts, Von dellaan 71, tel. 3973. Mees, R., huidarts, Vondellaan 52, tel. 3827. S. J. van Meurs, J. H., zenuwarts, Prins Bernhard- laan 4, tel. 4190. Schepel, Dr. J. A. C., chirurg, Prinsesselaan 8, tel. 3505. Kusuma Subrata, R. R„ vrouwenarts, C. Huygensstraat 82, Heemskerk, tel. 02512- in 3. 2470. TANDARTSEN Haman, C. Ph., Vondellaan 27, tel. 3017. Hartong van Ark, A., spreekuur dagelijks van 14-15 uur, alleen voor spoedgevallen, zater dags 13-14 uur. Part. volgens afspraak. Zee straat 29, tel. 3519. 158. i9. Henneman, J. L., Akerendamlaan 25, tel. 3830. Homberg, L., Vondellaan 14, tel. 3338. Lilien, R. M. Spreekuur part. 13.30-14, fonds 14-15 uur, beh. zat., Zeestraat 95, tel. 6121. Scherpenhuijsen, C. M. Spreekuur Ziekenfonds ma., do. 14-15 uur, vr. 8-9 uur. Part. ma. t/m do. 13.30-14 uur, vrijdag 9.30-10 uur. Prinsesse laan 29, tel. 4244. APOTHEKEN APOTHEEK DONKER, mej. A. Krijger en mej. C. Kalt, apothekers, Breestraat 61, tel. 3150. DUINWIJK APOTHEEK, mej. L. F. Bosman, apotheker, Populierenlaan 44, tel. 3388. APOTHEEK VAN DER KOLK, H. v. d. Kolk apotheker, Zeestraat 27, tel. 3820, giro 274898. ROODE KRUIS ZIEKENHUIS Vondellaan 13, telefoon 3541*, postgiro 98776, Polikliniekgebouw: Beeckzanglaan 1. HEILGYMNASTIEK EN MASSAGE H. J. Blaauw, leraar lich. opvoeding, heilgym nastiek, massage en Physio-techniek. Von dellaan 55, tel. 3237. BlaauwWeggeman, Mevr. B., heilgymnastiek, massage en physiotechniek, Vondellaan 55, tel. 3237. H. C. Pinksterboer, inrichting voor heilgym nastiek en massage, Groenelaan 23, tel. 4352. MEDISCHE SPORTKEURING Beverwijk's Bureau voor medische sportkeu ring. Secr.: H. J. Blaauw, Vondellaan 55, tel. 3237. 3365. 109. issen irec- la 154 234. 3340 636. 3553 VERVAARDIGEN VAN KUNSTLEDEMATEN Orthopedische Instrumenten - Orthopedische Schoenen - Corsetten en Bandages Alle soorten Steunzolen - Elastieken Kousen - Alle artikelen voor Invaliden Loopsfeunen - Krukken - Invalidewagens enz. - Gediplomeerd Pedicure GASTHUISVEST 17a -19 - HAARLEM T E L. 02500 - 18505

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 11