CHRISTELIJKE 111.$. II DE IJ,HOM UITGEVERIJ G. EIKELENBOOM ZOON Volledige H.B.S.-B opleiding met onderbouw voor H.B.S.-A en Gymnasium Deze uitgave werd door ons verzorgd Venusstraat 4 - IJmuiden - Telefoon 02550-8004 Spreekuur directeur woensdag van 14-16 uur en volgens afspraak Woonhuis directeur Willem de Zwijgerlaan 62 Santpoort, telefoon 02560-7629 Heemstede, kantoor Roemer Visscherplein 1, Tel. 02500-41430 Zandvoort, Telefoon 02507-3634 Tevens uitgevers van: Kaart van de IJmond 1960 prijs f 2.50 Kaart van Haarlem c.a. 1960 f 2.50 Adresboek van de Stad Haarlem 1960 Adresboek Velsen 1959 Adresboek Bloemendaal 1958 Adresboek Heemstede-Bennebroek 1958 f 15.— f 9.— f 8.— f 7.50 In de boekhandel verkrijgbaar I DIRECTEUR: DR. J. BROEKHUYSEN Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V. Haarlem, Postgiro 73407 116

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 120