GEMEENTE HEEMSKERK JOS DE SWART VENEKA kantoorboekhandel 'tntixn Drulrlrerii kantoormachinehandel yruKKcrij groothandel in schoolartikelen BREESTRAAT 160 - BEVERWIJK - TEL. 02510-3034 HEEMSKERK 02512 GEMEENTEBESTUUR Burgemeester: H Nielen, Marquettelaan 19, tel. 2230. Beheert: Structuur- en uitbreidingsplannen, Perso neelszaken, Volksgezondheid, Politie, Brandweer, Openbare Veiligheid. Spreekuur: dinsdag van 10.00-11.00 uui. Wethouder C. J. A. de Ruyter, loco-burgemeester, Marquettelaan 18, tel. 2390. wnnlnshe Beheert: Openbare Werken, Grond- en Woningbe drijf Woningbouw. Spreekuur: donderdags van llOO-^^OO u^ur in het gebouw Dienst Gemeentewerken, Zaalberglaan 1. Wethouder H. J. M. Roozen, Geilweg 2, tel. 2218. Beheert: Onderwijs en Financiën, Culturele Zaken, Lichamelijke Opvoeding en Sport. Spreekuur: laatste woensdag van de maand van 20.00-20.30 uur ten gemeentehuize. Wethouder T. Wentink, Oosterweg 2 b, tel. 2381. Beheert: Sociale Zaken, Woonruimteverdeling. Spreekuur: elke 2e en 4e woensdag m de maand, des avonds van 19.30-21.00 uur in de dependance van de gemeentesecretarie, Kerklaan 10. Gemeentesecretaris: H. C. Schram, Marquettelaan 1 a, tel. 2345. Raadsleden. \t to R. Beentjes, Marquettelaan 1 b, tel. 2208 T. N. Bruin, Kerkweg 41 f;\Vp J. H. Duyn, Poelenburglaan 11 /-AÜa P de Graaf, v. Coevenhovenstr. 10, tel. 2278 (Pw.d.A.) H. N. van der Kolk, Hoogdorperweg 2 b K.V.P.) A B. J. Kramer, J. van Oostzanenstraat 10 (K.V.P.) R. w. A. Muyen, Kleine Houtweg 22 (iLv.d.A.) H. J. M. Roozen, Geilweg 2 tel. 2218 ,5'v P C. J. A. de Ruyter, Marquettel. 18, tel. 2390 (K.V.P.) S W. v. Tuinen, Deutzstr. 20, tel. 2391 (Pr.Clw. Gr.) G. W. J. Vendel, Strengweg 3 a, tel. 2464 'KXE') Vflpstiirp T. Wentink, Oosterweg 2 b, tel. 2381 (Pr.Chr. Gr.) Gemeentesecretarie: telefoon 02512-2441. De gemeentesecretarie, geopend van 8.00-12.00 uur, is gedeeltelijk gevestigd In het gemeentehuis en tevens In het gebouw, Kerklaan 10. Zij omvat de volgende afdelingen: Afdeling Algemene Zaken (Gemeentehuls). Hoofd: J. Vosselman Bosch, Ruysdaelstr. 25, tel. 2311. Afdeling Comptabiliteit (Kerklaan 10). A. Financiën, Onderwijs en Personeelszaken. Hoofd: H. Heesterbeek, Pijperstraat 10, tel. 2687. B. Administratie en Geldverkeer. Hoofd: M. B. P. v. d. Berg, Bachstraat 3, tel. 2243. Afdeling Bevolking, Burgerlijke Stand en Militaire Zaken (Kerklaan 10). Hoofd: J. Vosselman Bosch, Ruysdaelstr. 25, tel. Z3li. Afdeling Sociale Zaken en Huisvesting (tijdelijk Strauszstraat 159). 99(-Q Hoofd: J. J. S. Dicker, Pijperstraat 22, tel. 2259. Afdeling Interne Zaken (Gemeentehuis). Hoofd: H. A. Bouwhuis, Torenstraat 39, Castricum, tel. 02518-2015. DIENST GEMEENTEWERKEN EN -BEDRIJVEN Zaalberglaan 1, tel. 2441. Geopend van 8.00-12.00 uur. Directeur: N. P. Steenstra, J. Catsstr. 44, Castricum, Administrateur: J. L. A. Haverman, Bilderdijkstr 29, tel. 2262. Chef Bouwkunde Binnendienst: P. J. Dekker, Pij perstraat 8, tel. 2284. Bonckenburchstraat 36, tel. 2513. Chef Bouwkunde Buitendienst: F. H. de Pie, Bonckenburchstraat 36, tel. 2513. Chet Bouw- en Woningtoezicht: C. J. Smit, Bonckenburchstraat 32, tel. 2448. Chef Weg- en Waterbouw: R. Vries, de Genestet- straat 12, tel. 2458. BESCHERMING BEVOLKING Hoofd Zelfbescherming: J. Vosselman Bosch, Ruys- daelstraat 25, tel. 2311. BRANDWEER Commandant: H. Beentjes, Poelenburgl. 25, tel. 2331. Melding: tussen 8.00 en 17.00 uur: tel. 2441. daarbuiten: tel. 2442. POLITIE Het Bureau is voorlopig nog gehuisvest naast het gemeentehuis, tel. 2355. Groepscommandant: Adjudant P. Vijn, Maerelaan 46, tel. 2486. Voor gevonden en verloren voorwerpen, alsmede voor inlichtingen en verstrekking van oefenvergun ningen is het bureau geopend op woensdag en zaterdag van 10.00-12.00 uur. Woonhuisaansluitingen: Opper-Wmr. J. Heyndijk, Maerelaan 56, tel. 2354 Wmr. Ie kl. W. Dudink, Bartokstraat 16, tel. 2640. Wmr. Ie kl. J. Volkers, C. v. Manderstr. 21, tel. 2388. Wmr. Ie kl. P. Wouters, Bonckenburchstr. 34, tel. 2344. Wmr. Th. Bos, Muilmanslaan 8, tel. 2662. P.T.T. Kantoor: v. Coevenhovenstraat 5, tel. 2211. Kantoorhouder: C. Timmerman, v. Coevenhoven straat 7. Kantooruren: maandag t/m vrijdag: ^8.30-12.30 uur, 17I30-I8.30 uur' voor alle dien sten geopend. Geopend: zaterdag van 8.30-13.00 uur voor alle VanS14.00-16.00 uur en van 17.30-18.30 uur alleen voor telegraaf en telefoon. HUISARTSEN T C A Bakker, Beethovenstraat 10, tel. 2484. j'. f! Dikkenberg, Rijksstraatweg 16, tel. 2240. H. Kloppert, G. v. Assendelftstraat 25 b, tel. 2476. J. H. Schutte, Kerklaan 9, tel. 2266. TANDARTS H. M. C. Geurs, C. v. Manderstraat 1-3, tel. 2408. VROUWENARTS R. R. Kusuma Subrata, C. Huygensstraat 82, tel. 2470. VERLOSKUNDIGEN J M H. van Saaze, J. W. v. Veenstraat 2, tel. 2327. M. P. Dijker-Alblas, Maerelaan 13. 117

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 121