NAAM- EN ADRESLIJST HEEMSKERK A.B.C. Fa. M. C. Kramer, Kwekerij „Floralia" I ALFABETISCH GESTELDE VAN INWONERS EN BEDRIJVEN DER GEMEENTE ALMAARSEWEG 121 BEVERWIJK - TELEFOOH 02510-3890 BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL HET ADRES voor al UW DRUKWERK Maerelaan 4 - HEEMSKERK - Telef. 02512-2343 12 HEEMSKERK 02512 2319. 2650. 36 b, [US. 2rk- tstr. 1446. 2ns- L. )ER Aaldring, H., handl., Diepenbrockstraat 140 van Aanholt, E.. B„ perser, v. Ruusbroecstr. 15 van Aanholt, V. A., matr., Diepenbrockstraat 88 2588 AANNEMER VAN GROND-, WATER- EN WEGENBOUWWERKEN J. DE BIE, Marquettelaan 2 Verhuur van Draglines en Bulldozers 2334 AANNEMERSBEDRIJF FA. nieuw- en verhouw Marquettelaan 13 C. CORNELISSE van der Aar, J. C., kant.bed., v. Maerlantstr. 27 2239 van der Aar-Winder, Mw. M. C., Rijksstr.w. 185 Aardenburg, C. A., tuinder, Cieweg 2 van Acker, A., voorin.P. C. Hooftstraat 5 2204 ADMINISTRATIEKANTOOR FA. KOOPMAN-HUNEKER, boekhoudingen en belastingzaken G. van Assendelftstraat 4 Admiraal, Admiraal, Admiraal, Admiraal, Admiraal, Admiraal, Admiraal, Adrichem, 2351 Adrichem, Adrichem, Adrichem, Adrichem, Adrichem, 2603 2292 2525 A. F., onderw., J. v. Oostzanenstr. 1 J., kant.bed., Chopinstraat 26 M. P., fabr.arb., Berliozstraat 24 p. N., veeh., Voorweg 1 Th. A., kant.bed., Bartokstraat 19 Th. C., electr.., Chopinstraat 7 W., mag.bed., Ant. Morstr. 4 Mw. A., M. v. Heemskerckstraat 88 C melkv., M.. v. Heemskerckstr. 80 D.', tuinder, M. v. Heemsk.str. 110 E., tuinder, M. v. Heemskerckstr. 88 J., terreinw., Kerkweg 102 J. A., lasinstr., Ruysdaelstr. 19 ïer- ilag 568. Voor aanleg en onderhoud van Villaluinen, Rots- tuinen, Plantsoenen, en Sportvelden, levering van alle soorten Rozen, Bloemheesters, Coniferen en vruchtbomen uit voorraad. UW ADRES 2343 Aardenburg, C. G. A., tuinder, Luttik Cie 20 Aardenburg, C. J., mach. bankw., Starstr. 8 Aardenburg, C. W., fabr. arb., M. v.. Heems kerckstraat 118 Aardenburg, E. J. W„ opperm., Kerkweg 70 Aardenburg, G. A„ tuinder, Cieweg 4 Aardenburg, G. A„ fabr. arb., Bilderdijkstr. 41 Aardenburg, J„ Kerkweg 48 Aardenburg, L. G., Bloemb.kw., Poelenburgl. 27 Aardenburg, M. H., electr., P. C. Hooftstr. 33 Aardenburg, W. A., inkoper, Bachstraat 56 Aardenburg-Stengs, Mw. A., Luttik Cie 20 Aardenburg-Castricum, Mw. J., Poeienburg- plantsoen 30 JO Aardenburg-Schare, Mw. K., Hoogdorperw. 42 Aarsen, J. L., arb M. v. Heemskerckstr. 162 Abee, L., metaalbew., Rijksstraatweg 72 ,,A.B.C."boekhandel, MAERELAAN 4 2668 Aberkrom, J., kant.bed., C. Groenlandstr. 25 2391 ACCOUNTANTSKANTOOR S. W. V. TUINEN, belastingconsulent, Deutzstraat 20 Adrichem, J. J., chauff., Rijksstraatweg 32 2483 Adrichem, P., smid, M. v. Heemskerckstraat 16 Adrichem, P., tuinarb., M. v. Heemsk.str. 166 2483 Adrichem, P. A„ smid, M. v. Heemskerckstr. 16 Adrichem-de Wit, Mw. A., Marquettelaan 7 Aerts, F. C. J., handl., P. Breughelstr. 18 Aerts, J. J., techn. ass., Beethovenstraat 47 Agter, E., mach.bankw., Ingen Houszstr. 60 Agterberg, F., mag.bed., J. v. Scorelstraat 7 b Agterberg, H. F., opperm., P. C. Hooftstr. 4 van Aken, N. J., tijdschr., Wagenaarstraat 19 2674 van den Akker, J.., teken., C. Groenlandstr. 23 Akkerman, A., fabr. arb., v. Ruusbroecstr. 19 Altena, J., mach.bankw., v. Maerlantstr. 18 Altena, W. M., opperm., Bilderdijkstraat 6 02510—5555 Ambulance van Andel, H. J„ tech.ass., Dlepenbrockstr. 136 Anderson, Mw. W., Chopinstraat 36 Andreas, A. F. J., Bizetstraat 61 Andriesma, Th. W., boekh., C. Groenlandstr. 15 Andringa, D., fabr.arb., Tolweg 21 Anema, P., arb., Rossinistraat 15 119

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 123