VAN DOORN BRANDSTOFFEN - OLIE Telefoon 02510-4848-4849 Spoorsingel bij Stationsplein BEVERWIJK 512 HEEMSKERK 02512 It 9 n 13 10 50 it 36, 1 der, >2 It 84 r. 28 IV 10 23 94 :n IS n IS een. Dekker, A. G., fabr.arb., Schubertstraat 13 2450 Dekker, D., conf.fabr., C. Huygensstraat 116 Dekker, E. A., groepsl., Karshotfstraat 12 Dekker, H., Poelenburgplantsoen 3 Dekker, H. A., bloerakw., en -hand., Hoog- dorperweg 19 a Dekker, J., smelter, Ingen Houszstraat 73 Dekker, J., fabr.arb., Gounodstraat 32 Dekker, J., handl., Douwes Dekkerstraat 15 Dekker, J. N., tuinb., Strauszstraat 22 Dekker, L. A., stoker, Oosterstreng 33 2432 Dekker, M., chemicus, P. Breughelstraat 6 Dekker, M., chauffeur, C. Huygensstraat 74 Dekker, N. W., kant.bed., Leharstraat 19 2284 Dekker, P. J., bouwk. teken., Peperstraat 8 Dekker, P. S., damesk., G. v. Assendelftstr. 24 Dekker, Th., werktuigb.k., Ingen Houszstr. 1 van Delden-Sahdbergen, Mw. A. M., Duinw. 14 Delfos, C. H., ovenvuller, Strauszstraat 135 Denneman, H. C. N., fabr.arb., Maerelaan 36 Denneman, H. J., hulpfitter, Tolweg 4 a 2416 Denneman, J., vrachtr., M. v. Heemsk.str. 65 Denneman, J. C., tuinder, Breedslaglaan 3 Derksema, G., metaalbew., Schubertstraat 3 Dernison, J. A., tijdschr., C. Huygensstraat 4 2539, b.g.g. 2439 „Desiree", bloemenmagazijn. Bachstraat 57 de Deugd, A., monteur, Chopinstraat 4 2259 Dicker, J. J. S., gem.ambten., Pijperstraat 22 Diemeer, A. J., veehouder, Rijksstraatw. 169 Diemeer, C. N., bloemkw., M. v. Heemskerck- straat 61 a Diemer, L., tuinder, Poelenburgplantsoen 23 Diemeer, Mw. P., onderwijzeres, Rijksstr.w. 171 Diemeer-Bleijendaal, Mw. J., Kyrkweg 20 van Diepen, H. S., handl., Léharstraat 27 van Diepen, R. C., fabr.arb., Handelstraat 34 van Diermen, G., bloemb.kweker, Rijksstr.w. 11 van Diermen, W., tuinder, poelenburgplants. 16 2240 Dikkenberg, J. F., arts, Rijksstraatweg 16 van Dinteren-Vriesacker, Mw. M. C., P. Breu ghelstraat 18 Dispa, P. A., grafoloog, Wagenaarstraat 13 von Dobschütz-de Wilde, Mw. E., Muilmansl. 41 Docter, A., tuinder, Voorweg 13 2330 Docter, C., Rijksstraatweg 49 Docter, C. J., fabr.arb., J. v. Oostzanenstr. 13 Docter, H., tuinder, Rijksstraatweg 46 Docter, J., bloemist, Rijksstraatweg 47 Docter, J., tuinder, Rijksstraatweg 48 Docter, R., tuinder. KL Houtweg 26 Docter-Wentink, Mw. D„ G. v. Assendelftstr. 42 Doeter-de Koter, Mw. H., KI. Houtweg 26 a Doekes-Stolp, Mw. M., Kerkweg 80 Does, A. G., fabr.arb., da Costastraat 20 Dohmen, H. G. M., werktuigbouwk., Ingen Houszstraat 15 Dokter, C., tuinder, Rijksstraatweg 49 Doll, L., handl., Schumannstraat 25 Don, H. J. M., techn. ambten., Berliozstraat 30 Donders, J. J., handzetter, Léharstraat 37 Doodeman, H. N., tuinder, KI. Houtweg 7 Doodeman, J. N., kant.bed., Poelenburgplant soen 11 2277 Doodeman, P. M„ instrumentmaker, C. Groen- l3iidstr3st 17 van den Dool, A., militair, Strauszstraat 32 van Doorn, A., kant.bed., C. Groenlandstr. 45 van Doorn, Th. A., leraar, Mozartstraat 38 2226 van Doorn, W., rijwielherst. en loodg., A. de RES wijt Renessestraat 2 Doornenbal, W., techn. ambten., Ravelstr. 21 Douma, R. P. U., fabr.arb., Bonckenburchstr. 26 Douma, Th., inzetter, Ingen Houszstr. 17 2461 Driehuis, C. M. A., onderw., A. Verherentstr. 3 van Driel, M., rangeerder, Diepenbrockstr. 60 Droge, H. C., vertegenw., Bonckenburchstr. 22 Drubers, J. W., loodg., Ingen Houszstraat 20 02510—3664 Drukkerij de Goede, Hendrik Mandeweg 51 Beverwijk 02510—4555 Drukkerij „Maurice", Wilgenhoflaan 119 hk Bergerslaan „de snelle drukker van Beverwijk" 2689 Drijver, D. A., werktuigk., Puccinistraat 25 Dubbelman, J. J., bankw., v. Ruusbroecstr. 25 Dubelaar, H. A., bankempl., G. v. Assendelft- straat 46 2402 Dudink, J. G., caféh.-uitv. grondw., Rijksstraat weg 63 Dudink, Th. G., draglinemach., Strauszstr. 71 2640 Dudink, W., wmr. Rijkspol., Bartokstraat 16 Duin, A., tuinder, Oudendijk 7 a Duin, A., fabr.arb., C. Huygensstraat 9 Duin, A., gioenteh., Poelenburglaan 22 bv Duin, A., grondw., Poelenburglaan 21 bv Duin, A. J., tuinder, Rijksstraatweg 88 Duin, C., fabr.arb., Coornhertstraat 15 Duin, C., tuinder, Muiimanslaan 25 2340 Duin, C. H., groenteh., KI. Houtweg 44 Duin. C. J., tuinder, KL Houtweg 12 Duin, C. M., fabr.arb., Ruysdaelstraat 17 Duin, C. S., tuinder, J. van Kuikweg 4 Duin, G. C., analyst, L. Couperusstraat 11 Duin, H. J„ bloembollenkw., Tolweg 6 Duin, H. J., tuinder, Luttik Cie 30 Duin, J., tuinder, Oudendijk 7 Duin, J., tuinder, Poelenburglaan 27 Duin, J. N., fabr.arb., Tolweg 4 b Duin, L. G., tuinder, KI. Houtweg 10 Duin, M., tuinder, Cieweg 6 Duin, N., grondwerker, Ant. Morstraat 34 Duin, P., fabr.arb., P. Breughelstraat 22 Duin, P. A., opperman, Hoogdorperweg 13 d 2363 Duin, P. F., groenteh., M. v. Heemskerckstr. 1 Duin, S., textielarb., Oosterstreng 33 2598 Duin, Th. C., melkh., Tolweg 5 Duin, Mw. W., huish., Starstraat 7 Duin-Vosse, Mw. G., M. v. Heemskerckstraat 59 van Duin, W., kant.bed., Ingen Houszstraat 109 Duineveld, C. A., ambten., da Costastraat 6 Duineveld, C. J„ tuinder, Marquettelaan 1 d Duineveld, P. J., tuinder, Spoellaan 7 a Duineveld, P. Th., radio-tel., Beethovenstr. 43 Duineveld-Bakker, Mw. E. M., Spoellaan 10 van Duivenvoorde, C. J„ tuinder,. Voorweg 41 van Duivenvoorde, G., chauff., Luttik Cie 3 van Duivenvoorde, H. J., bloembollenkweker, Hoogdorperweg 32 d van Duivenvoorde, J., fabr.arb., Ruysdaelstr. 1 van Duivenvoorde, J., tuinder, J. v. Kuikw. 14 van Duivenvoorde, J., bloemistkn., Rijksstraat weg 157 2322 van Duivenvoorde, J., tuinder, Voorweg 2 2221 van Duivenvoorde, J., tuinder, Kerkweg 89 van Duivenvoorde, P., handl., Ruysdaelstr. 27 van Duivenvoorde, P. J., tuinder, Luttik Cie 4a van Duivenvoorde, Th. J„ tuinder, Rijksstraat weg 22 van Duivenvoorde, IJ., tuinder, Geilweg 4 a 2528 van Duivenvoorde-Wiering, Mw. A., Luttik Cie 14 van Duivenvoorde-Kimman, Mw. H. M„ Hoog dorperweg 34 van Duivenvoorde-Schuijt, Mw. M., Geilweg 4 van Duivenvoorde-Numan, Mw. M„ KI. Hout weg 11 Dukel, W. G., kraandr., Vivaldistraat 25 Durge, A., handl., Breedslaglaan 6 Duijker, M. J., tuinder, Voorweg 18 2394 Duijn, C. J., loodgieter, Maerelaan 28 Duijn, A. J., monteur, Strauszstraat 153 Duijn, J. H., opzichter, Poelenburglaan 11 2294 van Duijn, C. L., bloembollenkw., M. v. Heems kerckstraat 98 2440 van Dijk, H., monteur, de Genestetstraat 4 van Dijk, H. J. D., kraandr., Chopinstraat 38 van Dijk, K., grondw., Poelenburglaan 24 van Dijk, L. B., gem. werkm., Handelstraat 9 van Dijk, S., fabr.arb., Handelstraat 57 van Dijk, W. A., bloembollenkw., P. Breughel- strEicit 20 Dijkema, H., lasser, Diepenbrockstraat 4 Dijker, J. P., Maerelaan 13 Diikhuis, J., landmeetk. teken., Ravelstr. 10 Dijkhuizen, J., ombouwer, Ingen Houszstr. 64 2338 Dijkman, A., veehouder, G. v. Assendelftstr. 27 Dijkman, G. W., boerenkn., Hoogdorperw. 23 Dijkman, J. A., veeh., G. v. Assendelftstr. 25 a Dijkman, P. G., fabr.arb., Hoogdorperweg 21 125

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 129