jtyilmi Floet bij issa/v ItlHIIIHMtlimillHIHIHilllllUIIIMIIIMIIMIIIHIIIItlllllliHIIIIIIItHMIUIUIIIIIIIIinilllllllllllllUIIIIIUI Telefoon 02510-3854 01710-24872 BEVERWIJK: Breesfraaf 158 LEIDEN: Haarl.straat 182-184 Tentenbouw: Shelters - Huttenten - Bungalows 22 IHIWIIHIHIIIIIIIIIIIIMIHimiMIIIIIIIIIIIINIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIMUIHIIHIIilllllllllllllllUlinillHMINNMMMMINMUmi Kaspers, G. J., J. V. Kuikweg 16 Kastelein, A. B., terreino'pz., Strauszstraat 19 Kater, N. J.,sigarenmagazijn, herenkapper, Bachstraat 71, privé Regerstraat 16 Keemel, W., analyst, Strauszstraat 129 Keesom, C. H. A., purser, Mozartstraat 48 Keizer, R. K., fabr.arb., Ingen Houszstraat 12 Kelder, W., ass., Ravelstraat 6 Kempe, Mw. G., kant.bed., Bizetstraat 63 Kemper, J. C., St, Agnesplantsoen 2 Kemper, W. A., uitv., Poelenburgplantsoen 25 Kemperink, J. H. F., leraar, Wagenaarstr. 17 2452 „KENNEMERLAND" ALGEMEEN ZIEKENFONDS bijkantoor Maerelaan 52 «2510—3013 kantoren Zweedselaan 40, Beverwijk „DE KENNEMER" Nieuws- en advertentieblad Breestraat 122 - Beverwijk - Tel. 02510-3009 Verschijnt 1 maal per week huis aan huis Eig, Mevr. M. M. Post - Kochx Uitgever: B. J. Post, Warande 9, Beverwijk A. A. M. Post Advertentiechef: G. Bonnema, Munniken- weide 74 - Beverwijk - Tel. 02510-4071 Kensen, A. C., loodg., electr., Beethovenstr. 3 Kerkhoven, K., transp.arb., C. Huygensstr. 58 Kerklaan, H.-J., onderwijzer, Maerelaan 15 Kern, W. A., handl., Diepenbrockstr. 44 2533 van Kessel, A. W., leraar, Wagenaarstraat 4 van Keulen, H. tuinder, Cieweg 8 van Keulen-Duijn, Mw. G. A., Oosterstreng 108 Keijser, B., militair, Beethovenstraat 27 Kiers, A., fabr.arb., Diepenbrockstraat 126 Kiesling, J., fabr.arb., Griegstraat 19 Kits, H., havenarb., Verdistraat 60 2214 Klaase, P. A., zaadh., Rijksstraatweg 91 a 2290 Klarenaar, R. W. B., pluimveeh., Kerkweg 101 Klarenaar, W. Th. H., dierenverz., Kerkweg 101 Kleimann, A. A. F. C., kant.bed., Bachstraat 58 Klein, J., chauffeur, L. Couperusstraat 19 I 2683 Kleuterschool Pius X, Bilderdijkstraat 14 Kleverlaan, N. C., Ingen Houszstraat 85 I HIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIITIIMIIimillllllllllllimiHMHMHIHtRlltMIItHIIIIIIIMIItlllHlllllllllllll Kleyn, H., kraandr., M. v. Heemskerckstr. 138 Kleijn, J. M., bloembollenkw., M. v. Heems- kerckstraat 116 Kleijne, Mw. F., cantinejuffr., M. v. Heems- kerckstraat 160 Klingeier, C., kraandr., Berliozstraat 2 Klinkenberg, G., tuinder, Tolweg 31 Klinkenberg. J., tuinder, Oosterstreng 66 Klinkenberg, K., tuinder, Oosterweg 4 Klinkenberg, M. H., tuinder, Oosterweg 3 2605 Kloes, café-biljart, Deutzstraat 14 Kloes, J., chauffeur, Oosterstreng 44 Kloes, J. M., los arb., Oosterstreng 34 Kloes, J. N., St. Agnesplantsoen 11 Kloes, J. N., fabr.arb., J. v. Oostzanenstr. 22 2605 Kloes, J. P., caféhouder, Deutzstraat 14 02510—4837 KLOES OPTIEK leverancier van alle ziekenfondsen hoorapparatenservlce, M. v. Heemskerckstr. 6 Baanstraat 5 a, Beverwijk Klokman, E., tuinder, Kl. Houtweg 6 Klomp, G. O., leraar, Puccinistraat 67 Klomp, J., apparaatw., C. v. Manderstraat 11 Klomp, J., bouwk., Hoogdorperweg 19 b Klomp, J. G., mach.bankw., Ant. Morstraat 9 Klomp, W. J., electr., J. v. Oostzanenstraat 2 van 't Klooster, J. E., chauffeur, Bartokstr. 27 Kloosterman, C„ handl., C. Huygensstraat 31 fabr.arb., Spoellaan 2 fabr.arb., Kerkweg 6 fabr.arb., M. v. Heemskerck- 2476 2495 2631 2423 2423 2253 2303 2651 Kloosterman, D., Kloosterman, E., Kloosterman, W., strsst 46 Kloppert, H., arts, G. v. Assendelftstraat 25 b Klout, A. J. J., ass. bel.cons., Offenbachstr. 22 Kluft, A., fabr.arb., Hoogdorperweg 8 a Kluft, A., tuinder, Rijksstraatweg 170 a Kluft, A., tuinder, Kerkweg 53 Kluft, B., autorijschool, Kerkweg 74 Kluft, C., veehouder, Communicatieweg 12 Kluft, C., handl., Kerkweg 36 Kluft, C., tuinder, Kl. Houtweg 4 Kluft, D. C. W., tuinder, J. v. Kuikweg 9 Kluft, G., fabr.arb., Oosterstreng 32 Kluft, H., bloembollenkw., Hoogdorperweg 3 Kluft, L., bloemist, Hoogdorperweg 3 Kluft, M., tuinder, Zeelaan 1 Kluft. N., chauffeur, Oosterstreng 92 Kluft. P., spoorl., J. v. Kuikweg 3 Kluft, W., tuinder, Muilmanslaan 30 Kluft, W. M., grondw., Muilmanslaan 28 Kluft-Bak, Mw. D., Kerkweg 17 Klijn, N., handl., Handelstraat 83 Klijnstra, J., adminstr., Rameaustraat 25 Knaap, J. H., landb., Poelenburgplants. 37 Knaap, J. W., landb., Communicatieweg 10 Knaap, J. W. N., timmerman, G. v. Assendelft- strddt 21 Knaap, P. M., chauffeur, M. v. Heemsk.str. 114 Knaap, R. P., auto-mont., Nic. Beetsstraat 11 Knaap, Th. N., tuinder, C. Huygensstraat 78 Knaap, Th. N., expediteur, M. v. Heemskerck- straat 106 Knaap, W. J., vrachtr., J. v. Kuikweg 12 Knap, J., lasser, G. v. Assendelftstraat 46 a Knap, J., tuinder-veeh., G. v. Assendelftstr. 48 Knol, Ds. J., predikant, Bartokstraat 4 Knol, P., handl., Ingen Houszstraat 28 Kobesen, J. W., gem.ambten., Maerelaan 40 Koedooder, F. P., machinist, Handelstraat 23 Koedijk, C., grondw., Rendorpplein 4 van der Koelen, J. D., fabr.arb., Strauszstr. 30 Koelewijn, C. A., militair, Strauszstraat 67 Koelman, E., fabr.arb., M. v. Heemsk.str. 66 Koelman, H. J. W., gem.ambten., Bilderdijk- straat 39 Koelman, J. C. T., kok, Strauszstraat 25 Koelstra, H. D., adm.org., Puccinistraat 9 Koersen, W., zeilmaker, Ingen Houszstraat 29 II IIIIIUIIIIIIIIIIIillllllllllllllinilllllllMIIIIIIIMIIIIIIIIIIU

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 135