NAAM- EN ADRESLIJST BEVERWIJK Fa. LOKHORST WELAGEN Fa. M. C. Kramer, Kwekerij „Floralia" ALFABETISCH GESTELDE VAN INWONERS EN BEDRIJVEN DER GEMEENTE AANNEMERS VAN ALLE TIMMER- EN METSELWERKEN 1510 BEVERWIJK 02510 3534 A. K. C.V., kledingmag., Breestr. 38 Aafjes, J., opperman, Munnikenweg 135 Aafjes, KI., uitvoerder, Creutzberglaan 47F 4391 Aafjes, P., aannemer, Beeekzanglaan 86 Aafjes, W., aannemer, Hoflanderw. 119b Aal—Geraards, Mw. A. M. Th., Berkenlaan 33 Aalbersberg, G. A., verw.mont., Oever 62 Aalbregt, G. P., werkvoorb., Kuikensweg 121 Aaldring, H., ovenbaas, H. Mandeweg 108 3228 van Aalst, J., bedrijfsass., Boogaardlaan 25 van Aalst, R., Noorderwijkweg 90 van Aalst, S. J., stoker, Romerkerkweg 73a 5269 van Aalst, W. H. M., tekenaar, Wijk aan Dui- nerweg 125 02550—5335 AANNEMERSBEDRIJF FA. P. BART ZOON kantoor en werkplaats Willem Barendszstr. 16, IJmuiden 4230 AANNEMERSBEDRIJF N.V. V.h. P. MEYER Reguliersdwarsstraat 12 02517—309 P. Meijer, Stetweg 2, Wijk aan Zee 3320 M. Meijer, Watervlletstr. 27, Velsen N. 5239 B. A. Roschar, uitvoerder, Walravenstr. 21, Velsen N. 4101 AANNEMERSBEDRIJF W. VAN ROOKHUIZEN, Bouwonderneming Heemskerkerweg 77, giro 482833 4300 AANNEMERSBEDRIJF FA. GEBR. SCHRAM kantoor Vondellaan 86a, giro 374072 werkplaats Alkmaarseweg 468470, hoek Kuikensweg 3358 AANNEMERSBEDRIJF Th. A. C. SCHRAM bouwbedrijf, grond- en rioolwerken Dreef 5 4800 kantoorStumphlusstraat bankrelatie: Ned. Handel Mij. Voor aanieg en onderhoud van Villaluinen, Rots- tuinen, Plantsoenen en Sportvelden, levering van alle soorten Rozen, BEoemheesters, Coniferen en vruchtbomen uil voorraad. UW ADRES ALKMAARSEWEG 127 - BEVERWIJK - TELEFOON 3890 3653 AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF FA. A. BOOTS, bouwkundigen, Mr. van Lingenlaan 7-9, Rljvordtlaan 96, Dorpstraat 19, Castricum 3192 AANNEMERS BOUWBEDRIJF 5597 M. L. EVELEIN N.V., Hornlaan 17, Beverwijk 3192 EVELEIN, M. L., Hornlaan 17 5620 VAN RIJN, P. N. J., Hornlaan 19 BRUNS, A. J., tel. 020—734983 3716 AANNEMERSBEDRIJF FA. HART machinale houtbewerking, timmerfabriek Alkmaarseweg 49-51 4228 AANNEMERS-, TIMMER- EN METSEL BEDRIJF FA. J. F. KEE v.h. J. P. Schelvis, kantooradres Corn. Matersweg 88, b.g.g. tel. 02513—589 4255 AANNEMERS SMIT'S BOUWBEDRIJF N.V. kantoor en werf Wljkermeerweg 24 4185 AANNEMERSBEDRIJF N.V. Wljkermeerweg 51 „V.S.A." 4893 AANNEMER VAN SLOOPWERK A. P. J. WATERDRINKER handel in afbraak, houthandel Baanstraat 61-63b 5376 AANNEMERS- EN BOUWBEDRIJF J VAN WIJK, Warande 45 van der Aar, C., machinist, Moerdijkstr. 11 van der Aar, G., grossier, Schuurmanstr. 39 4929 van der Aar, G., Peperstraat 50 van der Aar, J. Th., arb., de Visscherstr. 9 van der Aar, Th-, handlanger, Bergerslaan 44 Kanfoor: Zeestraat 83-85, Telefoon 3981 Werkplaats: Graafwijkstraat 61 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 13