LEMAN SCHILDERSBEDRIJF J. BELi FLEXA-dealer Telefoon: 1 RIJKSSTRAATWEG 75 GLAS - VERF - BEHANG 2 2 5 4 HEEMSKERK HEEMSKERK 02512 de Rechteren van Hemert, J. E. L., M. van Heemskerckstraat 103 Regeling, J. K., fabr.arb., Diepenbrockstr. 158 de Regt, W. A., pijpmont., Diepenbrockstr. 116 Reinhout, E., opz., Bachstraat 53 Reinhout, E., gem.ambten., Gounodstraat 13 Reinhout, J., boekh., Bonckenburchstraat 38 02510—3155 RELIGIEUZE ARTIKELEN „DE BAZAR" J. BURGER huishoudelijke en luxe artikelen, Sola-artikelen, speelgoed Breestraat 96, Begijnenstraat 2, Beverwijk 2285 Rens, P. H., bankw., v. Ruusbroecstraat 8 Rensen, M., havenarb., Ingen Houszstraat 16 Reuderlnk, M. F., iabr.arb., C. Groenlandstr. 11 de Reus, Th., lasser, M. v. Heemskerckstr. 124 Reuvers, T. M., monteur, Ingen Houszstraat 36 2685 van den Reyen, Mw. Th. E. S., arch., Puccini- straat 63 Reijners, J. G., scheepswerktuigk., Wagenaar- straat 6 van Rheeden, J. J., fabr.arb., v. Ruusbroecstr. 3 van Rheenen, J., monteur, Bartokstraat 29 Ribbens, C., gem.ambten., Handelstraat 29 2632 Richter, H., vertegenw., Rijksstraatweg 160 Richter, J. M., vertegenw., Rijksstraatweg 156 van Riel, W. M., slijper, P. C. Hooftstraat 25 van Riessen, A.. tuinder, G. v. Assendelftstr. 45 van Riessen, H., veeh., Hoogdorperweg 7 van Riessen, J., havenarb., Marquettelaan 20 van Riessen-van der Waal, Mw. A. M., G. van Assendelftstraat 15 van Riessen-Zwart, Mw. T., G. v. Assendelft straat 45 Rieuwers, S., fabr.arb., Beethovenstraat 16 Riteco, J. F., machinist, Griegstraat 20 2427 Ritter, E. H., employé, Rameaustraat 15 Ritter, W. H., machinist, M. v. Heemsk.straat 64 van Rixel, B. A., kant.bed., Bizetstraat 19 van Rixel, C., stoker, M. v. Heemskerckstr. 48 van Rixel, J., corr., Voorweg 31 2692 R.K. Kleuterschool, Kerkweg 97 b 2518 R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bilder- dijkstraat 15 (fil.) 02510—4009 Arendsweg 61, Beverwijk 2220 R.K. Parochie, A. Verherentstraat 2 2688 R.K. Schoolbestuur, A. Verherentstraat 5 Robart, R. J., techn.beambte, Ingen Houszstr. 91 de Rochemont, G. R., ass.transp.wezen, Handel- straat 24 Roelofs, J. A„ huisschilder, Léharstraat 25 2269 Roemer, G, vertegenw., Rijksstraatweg 117 Roemers, G. M., employé, Ingen Houszstraat 93 Rol, C., tuinder, KL Houtweg 20 Rol, N., tuinder, KI. Houtweg 20 Röling, J., tuinder, Oosterstreng 72 Röling, W. C., tuinder, Oosterstreng 64 Ronde, B. C. M., fabr.arb., C. Groenlandstr. 35 de Roode, J„ slager, Hoogdorperweg 5 2252 de Roode, N. Th., slager, G. v. Assendelftstr. 26 Roof, J M., handl., v. Maerlantstraat 12 van Rookhuizen, J., rijwielherst., v. Meursstr. 1 Roolvink, H., fabr.arb., H. Pootstraat 6 van Boon, A., metaalbew., Oudendijk 21 van Roon, A. J., tuinder, Duinweg 10 van Roon, G. J., bankw., P. Breughelstraat 32 2365 van Roon, H., grossier in aard., Maerelaan 26 02510—3915 van Roon, Janny, instituut voor Huidverzor ging en parfumerie, Breestraat 106, Beverwijk 2515 van Roon, J., tuinder, Rijksstraatweg 109 van Roon, J. A., aardappelh., Zaalberglaan 30 van Roon, L., bloemistkn., Oudendijk 21 a van Roon, L. Th., tuinder, Duinweg 10 van Roon-de Ruyter, Mw. M., Rijksstraatw. 209 138 2390 2270 Roos, C., plaat-bankw., Bartokstraat 11 de Rooij, C., fabr.arb., Léharstraat 29 Roozeboom, H., kant.bed., Beethovenstraat 17 Roozen, H. J. M., bloemb.kw., Geilweg 2 Ros, P., instrumentm., v. Maerlantstraat 20 Rosenberg, F. J., stationsambt., Schubertstr. 6 Rosendal, G. D., kraandr., Bachstraat 36 Roijers, C. J., metaaldr., Bizetstraat 28 Rozema, J. H., stapelaar, Diepenbrockstraat 40 Rozema, R., havenarb., Strauszstraat 105 Rozemeijer, J. W., electr., C. Groenlandstr. 7 Rozemeijer, N. J. E., bouwk.opz., Griegstraat 18 Rozemeijer, P., landarb., C. Huygensstraat 41 Rozenbroek-Peijs, Mw. G. C., Rendorpplein 1 Rozestraten, G. L. A., kant.bed., J. W. v. Veen- strsnt 4 Rozing, J. J., fabr.arb., Poelenburglaan 22 Rozing, M., fabr.arb., G. v. Assendelftstraat 8 Rozing, N. J., fabr.arb., M. v. Heemsk.str. 120 Rudolphie, P., vliegtuigelectr., Bellinistraat 46 Ruifrok, B., mach.bankw., da Costastraat 18 Ruiter, A. P., mach.bankw., Ingen Houszstr. 71 Ruiter, Zr. M„ wijkverpl., Diepenbrockstr. 102 Ruiter, V. C„ fabr.arb., L. Couperusstraat 18 de Ruiter, C. A., tuinder, Luttik Cie 21 de Ruiter, H., electr., Bartokstraat 9 de Ruiter, J„ constr., Bartokstraat 14 de Ruiter, L., kant.bed., P. Breughelstraat 28 de Ruiter, Th. H., tuinder, Luttik Cie 19 Rumping, A., mach.bankw., J. v Scorelstr. 3 Rumping, S. J., tuinder, M. v. Heemsk.str. 128 Rupp, L. O. J., bankw., Bachstraat 114 Rutten, H. P., constr.arb., Hoogdorperweg 32 Rutten, J. L. P., timmerman, Hoogdorperw. 42 de Ruijter, A., tuinder, M. v. Heemsk.str. 83 de Ruijter, A. A., Poelenburglaan 16 de Ruijter, A. A. J., fabr.arb., J. v. Scorelstr. 15 de Ruijter, A. J., metselaar, G. v. Assendelft- straat 23 ie de Ruyter, A. S. P., tuinder-veeh., Duinweg 16 de Ruyter, A. W., grondw., Oosterstreng 24 de Ruijter, C., bloemist, Hoogdorperweg 46a de Ruijter, C., veehouder, Oosterstreng 6 de Ruijter, C., fabr.arb., Douwes Dekkerstr. 11 de Ruijter, C. .7., opperm.chauff., Oosterweg 12 de Ruijter, C. J., fabr.arb., J. v. Oostzanenstr. 26 de Ruijter, C. J. A„ aard.gross., Marquettel. 18 de Ruijter, C. P., gem.ambten., Van Coeven- hovenstraat 11 de Ruijter, E., fabr.arb., Ant.. Morstraat 32 de Ruijter, G., bloemistkn., Oosterweg 5 de Ruiiter, G., Kerklaan 12 de Ruyter, G., tuinder, Rijksstraatweg 23 de Ruijter, G., tuinder, KI. Houtweg 3 de Ruijter, G. H., rangeerder, Muilmanslaan 14 de Ruijter, H., courantenbez., Duinweg 14 de Ruyter, H., handl., C. Huygensstraat 70 de Ruijter, J., tuinder, J. v Kuikweg 15 de Ruijter, J., matroos, Rijksstraatweg 122 de Ruiiter, J., chauffeur, Rijksstraatweg 150 e de Ruijter, J., tuinder, Kerkweg 81 de Ruijter, J., los arb., Oosterstreng 25 de Ruijter, J., fabr.arb., Oosterstreng 144 de Ruijter, J., fabr.arb., Coornhertstraat 33 de Ruijter, J., tuinder, Bre?d?lag^.a1Fl1„ de Ruiiter, J. C., tuinder, Oudendijk 10 de Ruijter, J. F., fabr.arb., Muilmanslaan 6 de RÜutlr! J. F. R., transp.arb. Breedslagl. 12 de Ruijter, J. I., chauffeur, Kerkweg 28 de Ruijter, J. W.. fabr.arb., Muilmanslaan 27 de Ruijter, L., tuinder, Hoogdorperweg 16 de Ruijter, N., tuinder, J. v. Kuikweg 5 de Ruijter, N„ veehouder, Hoogdorperweg 48 de Ruyter, O., tuinder-bloemist, J. v. Kuikw. 17 de Ruijter, P„ tuinder, Hoogdorperweg 24 de Ruijter, P., tuinder-bloemkw., J. v. Kuik- weg 5 de Ruijter, P., tuinder, Rijksstraatweg 159 a de Ruijter, Q. E., tuinder-veeh., G. v. Assen delftstraat 52 de Ruijter, Q. W., tuinder, M. v. Heemsk.str. 67

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 142