MINNEBO SCHOENEN C WELP VOOR ALLE ANNEX R E P A R A T I E - I N R I C H T I N G Van Coevenhovensfraat 8-10 - Telefoon 2554 rijwielhandel G. Goedhart SCHOENHANDEL HEEMSKERK 02512 de Ruyter, S., fabr.arb., Strauszstraat 45 2353 de Ruijter, S. N., vrachtr., Kerkweg 39 de Ruijter, Th., tuinder, Oudendijk 1 de Ruijter, W., tuinder, M. v. Heemsk.str. 83 de Ruijter, W. A., metaalbew., Oosterstreng 14 de Ruijter, W. J., tuinder, Kerkweg 40 de Ruijter-van Delden, Mw. G., Poelenburg- plantsoen 40 de Ruijter-Aardenburg, Mw. M. C., M. van Heemskerckstraat 69 van Rij, I. R., techn.ass., Diepenbrockstr. 86 Rijk, Th. G., labr.arb., Schubertstraat 15 Rijke, J. H. A., tuinder, M. v. Heemsk.str. 96 Rijke, O., slager en kfuiden., Poelenburgl. 28 2238 Rijke, Q. M., slager, M. v. Heemskerckstraat 23 Rijke, Th., houder rijwielst., M. v. Heemkerck- RUkeboer, Mw. L. W. A., analyste, Bizetstr 33 Rijkenberg, H. A., vertegenw., Mozartstraat 42 2374 Rijksschuilkelder van Rijn, B., constr., Ingen Houszstraat 49 van Rijn, J., opz. P.T.T., Karsholfstraat 40 van Rijn, P., fabr.arb., Griegstraat 26 Rijnders, H. J., bloemb.kw., M. v. Heemskerck- straat 150 Riipma. T„ boekh., Huibert Pootstraat 8 Rils, J. N. H., mach.bankw., Beethovenstraat 4 Rijs L. J-, chauffeur, C. v. Manderstraat 18 Rijs, N., fabr.arb., Kerkweg 83 a 2516 Riis, N. J., proc.houder, Wagenaarstraat 22 2396 R«s N. J. vrachtr., M. v. Heemskerckstraat 56 Rijs-Lammers, Mw. J., M. v. Heemskerckstr. 22 Bromfietsen, tevens reparatie-inrichting BACHSTRAAT 63 - HEEMSKERK Privé: Regerstraat 8 Telefoon 2619 025I0~rijwielen, rep. inrichting henk post stofzuigers, wasmachines, centrifuges, elektr. artikelen, Ijskasten Baanstraat 80, Beverwijk 2327 van Saaze, Zr. J. M. H., vroedvr., J. W. v. Veen- strsst 2 Samshuijzen, H. J., chauff., v. Maerlantstr 22 Sanders, L. J. P., handl., Diepenbrockstraat 148 Sanders, M. J. H. M., metaaldr., Oosterstreng 46 Sanderse, J. G., mach.bankw., Chopinstr. 37 SANITAIRE INSTALLATIES JOH. COPPENS, lood- en zinkwerken, koelkasten, gastoestellen, gas- en waterleidingen Breestraat 116, Beverwijk 2429 SANITAIRE ARTIKELEN A. TH. HUNEKER, loodgietersbedrljf G. v. Assendelftstraat 19 Sannes, O. J., electr.lasser, Schumannstr. 11 Sap, C. J., los arb., Rijksstraatweg 146 Sap, J., tuinder, Rijksstraatweg 142 Sap, J. J., fabr.arb., Rijksstraatweg 144 Sauselé, R., machinist, Schubertstraat 5 Schaafsma, J., fabr.arb., Handelstraat 5 Schaafstra, R„ landarb., Bizetstraat 10 Schaap, H. J., lasser, P. C. Hooftstraat 16 Schaaper, A., fabr.arb., L. Couperusstraat 4 Schaaper, J. W., fabr.arb., J. W. v. Veenstraat 3 van der Schaar, A., bankw., Ant.Morstraat 14 van Schagen, W. B. G., bankw., P. C. Hooft- strsst 9 Schalier, F., mag.bed., Berliozstraat 72 Schavemaker, Th., tuinder, M. v. Heemskerck straat 102 2328 Scheerman, A., vertegenw., Rijksstraatweg 213 Scheerman, A. G., tuinder, Oosterweg 14 Scheerman, H., tuinder, Rijksstraatweg 128 Scheerman, L., rangeerder, Gounodstraat 26 Scheerman, P., veeh.kn., Oosterweg 3 a Schelfhout, J. P., kraandr., Bellinistraat 10 Schellekens, C. J., fabr.arb., Ant. Morstraat 27 Schellekens, J., los arb., P. Breughelstraat 16 2690 Schenkhuizen, F. H., employé, Bizetstraat 32 Schermer, D., onderwijzer, Chopmstraat 28 van Schie, A., metaalbew., Puccinistraat 16 Schiks, H. Th., fabr.arb., L. Couperusstraat 12 2372 SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF FA. P. BLANKENDAAL ZN., M. v. Heemskerckstraat 6 Schilp, C., kant.bed., v. Meursstraat 3 Schipper, B., tuinder-veeh., Hoflaan 1 Schipper, D. J., huissch.,drog., Rendorpplem 2 2346 Schipper, H. D., broodb., v. Coevenhovenstr. 32 Schipper, H. L., fabr.arb., Kerkweg 14 2585 Schipper, J., techn.ass., Óffenbachstraat 20 Schipper! J. H„ tuinder, Rijksstraatweg 138 Schipper, M., petr.venter, Tolweg 33 Schipper, W, melkslijter, Rijksstraatweg 68 Schipper-Kwantes, Mw. A., Poelenburglaan Schmersel, C., handl., Bachstraat 28 Schmitt, J J., St. Agnesplantsoen 9 Sehoehuijs, A. W., veeh.,tuinder, J. v. Kulk Schoehuijs, Mw. C. C„ kruidenierster, Hoog- Sch?eïiu«l, G„ chauffeur, Hoogdorperweg 38 Schoehuijs, G., tulnder-veeh., G. v. Assendelft- straat 35 schoehuijs, J., veeh., Hoflaan 3 2606 Ichoehuijs, J„ vrachtr., Hoogdorpegveg B Schoehuijs, J., tuinder-veeh., J. v. Kuikweg 1 2206 Schoen, J. H., manufact., v. Coevenhovenstr. 36 Schoen-Rijnders, Mw. G., Zeelaan 22 025103382 Schoenenmagazijn Jan Feijen voor luxe schoenen Breestraat 43, Beverwijk 2558 Schokkenbroek, Drs. J., techn., Wagenaarstr. 15 Schol, A., tuinderskn., KL Houtweg 9 Scholte, A. J., opperman., Mozartstraat 70 Scholten, Th. C. M. J., onderw., Hoogdorper weg 50 Scholten, P., los arb., Muilmanslaan 15 Schoon, G., halknecht, Rijksstraatweg 45 Schoonen, P. F., fabr.arb., Rameaustraat 5 Schoonenberg, C. H., tuinder, P C Hooftstr. 12 Schoonenberg, H. J. W., veeh., J. v. Kuikweg 10 ANNEX REPARATIE-INRICHTING BACHSTRAAT 69 - HEEMSKERK Telefoon 2618 139

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 143