GEMEENTE VELSEN Afd. Yelsen Noord HEEMSKERK 02512 VELSEN-NOORD 02510 6 I ns- S 6 16 ch- 2336 IJZERHANDEL VISSER GROOT land- en tulnbouwgereedschappen, Ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk M. v. Heemskerckstraat 19 2469 IJzerman, C. Th., handel., in gereedsch, M. v. Heemskerckstraat 174 0251U—3039 Zaadhandel, fil. N.V. v.h. A. Tabernal Zn., tuingereedschappen Arendsweg 42 a, Beverwijk Zaalberg, D., techn.ambten., C. Huygensstr. 86 van Zandvliet, J., rangeerder, Diepenbrock- straat 100 2235 van Zanten Zn., Fa. C. A., Rijksstraatw. 19 van Zanten, I. A., bloemist, Rijksstraatweg 17 2218 van Zanten, J. A., bloemkw., Geilweg 2 2504 van Zanten, P. J., koopm., Rameaustraat 31 Zanting, J., fabr.arb., P. C. Hooftstraat 19 van der Zee, T., leraar, Rossinistraat 17 van der Zee, W., fabr.arb., Bilderdijkstraat 4 Zeeman, J., fabr.arb., Chopinstraat 15 Zegwaard-Entrop, Mw. C. A., Pijperstraat 14 Zevenhuizen, A. W., instrumental., v. Maer- lantstraat 8 van Zeyl, L. Th., militair, da Costastraat 7 2452 ZIEKENFONDS „KENNEMERLAND" Algemeen bijkantoor Maerelaan 52 025103013 kantoren Zweedselaan 40, Beverwijk 30 16 :rt- S 15 a len, 2379 Ziekenfonds IJmond, Bilderdijkstraat 15 a 2273 Ziekeninr. St. Jozef, Kerklaan 7 a Zier, J. H., bouwk.opz., de Wildtstraat 12 Zoetbrood, J., constr.bankw., Chopinstraat 46 De Zon, slijterij, Deutzstraat 1 van Zon, C. P., chauffeur, Diepenbrockstr. 24 van Zon, J., bouwk.opz., C. Huygensstraat 23 02510—4950 „Zonnebloem-Klimop" Stichting Clubhuis: Dennenstraat 3, Beverwijk Cursusleidster: Mw. J. A. Heineman van der Zon, tuinder, Zeelaan 16 2379 van der Zon, H., Bilderdijkstraat 1 van der Zon, H. Th., tuinder, P. Breughelstr. 40 Zonneveld, A., rangeerder, C. v. Manderstr. 12 Zonneveld, A., tuinder, Luttik Cie 4 Zonneveld, Mw. C., Rijksstraatweg 205 Zonneveld, Mw. C., Oosterweg 6 a 2477 Zonneveld, C. L., uitvoerder, C. v. Assendelft- straat 36 d Zonneveld, C. P., landb., de Genestetstraat 15 2452 Zonneveld, C. Th., fondsbode, Maerelaan 52 Zonneveld, E., tuinder, Rijksstraatweg 159 Zonneveld, E., kapper, Rijksstraatweg 53 Zonneveld, E., fabr.arb., Ingen Houszstraat 53 Zonneveld, E., J. v. Scorelstraat 5 bv 2375 Zonneveld, G., tuinder, Wentweg 3 Zonneveld, G., tuinder, Rijksstraatweg 13 Zonneveld, G. H., fabr.arb., P. Breughelstr. 38 Zonneveld, J„, tuinder, M. v. Heemsk.str. 166 Zonneveld, J., terreinw., Kruisberg 2 Zonneveld, J., kant.bed., M. v. Heemsk.str. 62 Zonneveld, J., tuinder, Ruysdaelstraat 9 Zonneveld, J., tuinder, Poelenburgplantsoen 9 Zonneveld, J. A., postambten., Oosterstreng 120 Zonneveld, J. C., fabr.arb., de Genestetstr. 3 Zonneveld, J. G., havenarb., C. v. Manderstr. 9 Zonneveld, J. G., tuinder, Wentweg 1 Zonneveld, J. P., tuinder, Rijksstraatweg 178 Zonneveld, J. W., mont., Diepenbrockstr. 122 Zonneveld, O., fabr.arb., Ruysdaelstraat 41 Zonneveld, P., tuinder, St. Agnesplantsoen 24 Zonneveld, P., handl., Rijksstraatweg 156 Zonneveld, P., fabr.arb., Rijksstraatweg 40 c Zonneveld, P., tuinder, Luttik Cie 10 Zonneveld, P. J., handl., Oosterstreng 100 Zonneveld, P. J., tuinder, Oosterweg 6 Zonneveld, P. J., tuinder, Voorweg 16 Zonneveld, P. M., tuinder, Luttik Cie 1 a Zonneveld, S., Oosterstreng 78 Zonneveld, S. C., kraandr., Rijksstraatweg 26 2386 ZONNEVELD, W. F., Bachstraat 59 DAMESKAPSALON „IDEAAL" lederwaren en luxe artikelen parfumerieën, toiletartikelen privé: Regerstraat 4 Zonneveld-de Boer, Mw. A., Oosterstreng 72 a Zuidema, H., fabr.arb., Chopinstraat 92 Zuidervaart, A., arb., C. Huygensstraat 100 2591 Zuidervaart, A. P. M., slager, Offenbachstr. 1, zaak Bachstraat 79 2244 Zuidervaart, C., manufact., Deutzstraat 5 Zuidervaart, C. J., terrein-pol., Beethovenstr. 9 2451 Zuidhoek, A. C., kapper, Rijksstraatweg 189 2437 Zuurbier, A. Th., M. v. Heemskerckstraat 17 2638 Zuurbier, C. A., electa., v. Lennepstraat 5 Zuurbier, J., grondw., Muilmanslaan 32 2437 Zuurbier, Th. J., kruidenier, M. v. Heemsk. straat 17 Zuurveld, F. M., stationsbeambte, Chopinstr. 72 Zuijdam, J. H. fabr.arb., Chopinstraat 3 van der Zwaag, S., arb. NS, da Costastraat 5 Zwaanswijk, H. J., los werkm., Handelstraat 30 Zwart, P., chem., Bartokstraat 2 Zweeris, J., onderw., Gounodstraat 18 Zwetsloot, F. C. J., G. v. Assendelftstraat 2 van Zwol, p. A., onderwijzer, Offenbachstr. 34 Zijlstra, A. A fabr.arb., Bizetstraat 6 GEMEENTEBESTUUR Burgemeester: Vacature. Secretaris J. Veenstra, Zeeweg 335, IJmuiden, tel. huis 02550- 4356. Wethouders: H. de Boer (P.v.d.A.), Rembrandtlaan 41, IJmuiden, tel. huis 02550-4884. A. de Jong (A.R.), Eenhoornstraat 91, IJmuiden, tel. huis 02550-8013. C. P. J. Maas (K.V.P.), Bange Nieuwstraat 481, IJmui den, tel. huis 02550-5442. R. Verbeek (P.v.d.A.), Hoofdstraat 58, Santpoort, tel. huis 02560-8507. Burgemeester: Algemene Zaken, de Keuringsdienst voor vee en vlees. Spreekuur: maandag 10-12 uur. Wethouder de Boer: Onderwijs, Sport, Culturele Zaken, Volksgezondheid en het Gasbedrijf en Wa terleidingbedrijf. Spreekuur: maandag 15-17 uur. Wethouder Maas: Sociale Zaken, Personeelsaange legenheden, schoolvoeding en -kleding en de woon ruimteverdeling. Spreekuur: woensdag 10-12 uur. (woonruimteverdeling alleen na afspraak). Wethouder Verbeek: Openbare werken, de Volks huisvesting en de behartiging van de zaken betref fende het Grondbedrijf. Spreekuur: donderdag 9.30-12 uur. Wethouder de Jong: Financiën, Reinigings- en Ont- smettingsdienst, Parken en Plantsoenen en de aan gelegenheden betreffende het vreemdelingenver keer. Spreekuur: vrijdag 11-12 uur. Raadsleden: H. Andrea G. Dekker Mw. J. Diemer-Jeltema A. M. Disselköter J. de Groot L. van Hameien A. J. van Leusen K. H. Marks J. van Os van den Abeelen J. A. Andriesma A. P. Derriks W. N. Koopman J. van Leeuwen J. Nuijens P. H. van Westerop Th. C. Witte Mw. G. E. Heykoop-van Reekum Mr. F. W. D. C. A. van Hattum Ir. N. van der Kolk (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (P.v.d.A.) (K.V.P.) (K.V.P.) (K.V.P.) (K.V.P.) (K.V.P.) (K.V.P.) (K.V.P.) (V.V.D.) (V.V.D.) (V.V.D.) 147

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 151