ONDERWIJS KERKEN VELSEN-NOORD 02510 P. M. Pleijler A. J. Schotman H. J. Lips J. Visser M. van Dongen J. G. Kolkman K. Tijssen G. Hoorn T. Kruisman Mw. A. S. H. Hoek-Feenstra (V.V.D.) (V.V.D.) (A.R.) (A.R.) (C.H.U.) (C.H.U.) (C.H.U.) (C.P.N.) (C.P.N.) (P.S.P.) Secretarie: Torenstraat 5, Velsen, tel. 02550-5141. Dagelijks geopend van 9-12.30 uur. De secretarie is als volgt samengesteld: Administrateur plv. secretaris: W. C. Suwerink. Algemene dienst: Referendaris: E. L. Nopper. Afdeling 1: Algemene Zaken, Verkiezingen, Inen tingen Referendaris: H. Hogetoorn. Afdeling 2: Financiën, Belastingen, Comptabiliteit, Woningbouw (fin. ged.): Administrateur: Ph. ten Napel. Afdeling 3: Bevolking, Burg. Stand, Mil. Zaken: Referendaris: J. Groen. Afdeling 4: Openbare Werken, gem. eigendommen, uitbreidingsplan, wederopbouwplan Referendaris: L. A. Huisman. Afdeling 5: Sociale Zaken, Personeelszaken, Huis vesting: Referendaris: H. Mantje. Afdeling 6: Onderwijs, Sport en Culturele Zaken: Administrateur: W. C. Suwerink. Afdeling 7: Inwendige Zaken (archief, registratuur, expeditie, centrale inkoop): Referendaris: A. D. Dijkstra. Dependance van de Secretarie: Smidt van Gelderstraat 5, Velsen (Noord), tel. 5550. Geopend: donderdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur. Burgerlijke Stand: Het bureau van de Burgerlijke Stand (afd. 3) is da gelijks geopend van 9-12.30 uur. Tel. 02550-5141». Huwelijksaangifte: dinsdag van 9-12 uur. Verificatie der gemeentefinanciën: Verificateur: L. de Boer, kantoor ten Raadhuize. Bedrijfseconoom der gemeente: Drs. B. Weber, Plein 1945 no. 36, tel. 02550-7894. Bureau Personeelsbeheer: Hoofd: J. H. J. Colijn, Plein 1945 no. 36, tel. 02550-7893. Gemeentelijke inspecteur voor het onderwijs: J. Algra, Plein 1945 no. 43, tel. 02550-6100. Consulent voor de lichamelijke opvoeding: A. H. Wedemeijer, Plein 1945 no. 43, tel. 02550-6100. GEMEENTE-ONTVANGER: A. Zadel, kantoor Heidestraat 47, IJmuiden. Open: maandag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. Te dezen kantore is ook gevestigd de Ophaal- en Stortings dienst. GASBEDRIJF en WATERLEIDING Directeur: P. J. de Klerk. Kantoor: Trompstraat 210, IJmuiden, tel. 02550-5241. Geopend: dagelijks van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur. OPENBARE WERKEN waaronder Bouw- en Woningtoezicht en het Grond bedrijf. Directeur: Ir. D. N. Dammers. Kantoor: Velserbeek 1, Velsen, tel. 02550-5446. Geopend: dagelijks van 8.30-12.30 uur. POLITIE Hoofdbureau van Politie: Tiberlusplein 1, IJmuiden, tel. 02550-6444. Bureau: Wijkerstraatweg 54, Velsen-N., tel. 3700. BRANDWEER Centrale meldingspost: tel. 6400. SOCIALE ZAKEN: Kantoor: Heidestraat 43, IJmuiden, tel. 02550-4344. Geopend: dagelijks van 9 tot 12.30 uur. V OLKSCREDIETBANK Heidestraat 45, IJmuiden, tel. 02550-4344. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST" Directeur: T. Th. P. Ferwerda, tel. 02550-4610. Kantoor: Stationsweg 80, Velsen, tel. 02550-4796. Spreekuur schoolarts: woensdag 9-10 uur kleuter scholen, 14-15 uur lagere scholen. 148 ONGEVALLENDIENST Gebrs. Kloosterhuis, Koningin Wilhelminakade 26, IJmuiden, ziekenauto, tel. 5400. REINIGIN GS- EN ONTSMETTINGSDIENST EN PLANTSOENBEDRIJF (waaronder de begraaf- plaatsen): Kantoor: Velserduinweg 127, IJmuiden, tel. 02550- 7143. Open: dag. 8.30-12.30, 14-17 uur. Zat. 8.30-12.30 uur VLEESKEURINGSDIENST Kantoor: Meervlietstraat 40, Velsen, tel. 02550-4960. Open: dag. 9-12 en 14-17 uur, zat. 9-12 uur. DIENST VOOR DE VOLKSHUISVESTING (woning- stiphtin? VpIspti): Kantoor: Stationsweg 13, Velsen, tel. 02550-5737. Open: dag. 9.30-12.30 uur. BUREAU VAN DE AMBTENAREN VOOR CULTU RELE-, SPORT- EN JEUGDZAKEN: Moerbergplantsoen 22, IJmuiden, tel. 02550-5743. Geopend: dagelijks van 9 tot 12.30 uur. BAD-, WAS- EN ZWEMINRICHTINGEN Kantoor: Briniostraat 18, IJmuiden, tel. 02550-4230. Badhuis aan de Doodweg, Velsen-Noord, tel. 6262. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Velsen, filiaal: Wijkerstraatweg 77, tel. 5183. Open: ma. 14-17, di. 19-21, wo. 14-17 uur (jeugd); do. 10-12, vr. 14-17, 19-21, za. 10-12, 14-17 uur. DIENST BESCHERMING BURGERBEVOLKING VELSEN-BE VER WIJK Hoofd: W. van Lier. Kantoor: Kriemhildestraat 2, tel. 02550-5195 en 4334. Open: dag. 9-12, 14-17 uur. OPENBAAR KLEUTERONDERWIJS WATERVLIETKLEUTERSCHOOL, v. Diepenstr. 3 OPENBAAR G.L.O. Ir. L. P. KRIJGERSCHOOL, Melklaan 25 WATERVLIETSCHOOL, V. Diepenstraat 3 BIJZONDER KLEUTERONDERWIJS DA COSTAKLEUTERSCHOOL, Gildenlaan t.o. nr. 10 HERV. KLEUTERSCHOOL, Banjaertstraat 2 ENGELBEWAARDER-KLEUTERSCHOOL, Corvers- laan 13. BIJZONDER G.L.O. DA COSTASCHOOL, Noorderlaan 1. DEL COURT VAN KRIMPENSCHOOL, Stratlng- plantsoen 5 ST. JOSEPH-JONGENSSCHOOL, Corverslaan 47. ST. JOSEPH-MEISJESSCHOOL, Corverslaan 13 BIJZONDER MIDDELBAAR ONDERWIJS CHRISTELIJKE H.B.S. IN DE IJMOND, volledige H.B.S.-B opleiding met onderbouw voor H.B.S.-A en Gymnasium. Directeur: Dr. J. Broekhuysen, Venusstraat 4, tel. 02550-8004. Spreekuur: woensdag 14-16 uur. Woonhuis directeur: Willem de Zwijgerlaan 62: Santpoort-Zuid, tel. 02560-7629. GEREF. KERK, Grote Hout of Koningsweg. Predikant: Ds. A. C. van Nood. NOORDERKERK (Herv.), Dijckmansstraat. R.K. KERK ST. JOSEPH, Wijkerstraatweg 55 GENEESKUNDIGEN G. K. Fierstra, Wijkerstraatweg 194, tel. 4987. J. M. Rolink, Duinvlietstraat 8, tel. 3745. TANDARTSEN H. Groen, Duinvlietstraat 42, tel. 3947. APOTHEEK Apotheek Huisman, J. W. Huisman, apotheker, Wijkerstraatweg 164, tel. 3883. ZIEKENFONDS Algemeen Ziekenfonds Kennemerland, Zweedselaan 40, Beverwijk, tel. 3013

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 152