Bouwbedrijf C. J. van Heijst Pzn. MELKLAAN 26 TELEFOON 4586 H VELSEN-NOORD 02510 AANNEMER VAN NIEUWBOUW VERBOUW EN ALLE ONDERHOUDSWERKEN van Haaften, J., betonw., Westerwijkstraat 4 van Haagen, A. J., storingsmont., Ir. Krijger- strsst 6 van der Haagen, P. D., mag.bed., Wijkerstraat- Haak^B. J. W., opticien, Wijkerstraatweg 293 Haak, L., fabr.arb., v. Saelensplein 18 van den Haak, M., tijdschr., Duinvlietstr. 72 van den Haak, M„ v. Rijswijkstraat 19 Haan, F., voorm., Wardenaarstraat 11 Haan P. C., terreinopz., Stratingplants. 2 rd de Haan, Mw. A. A., Grote Houtweg 169 de Haan. D., terreinopz., Schulpweg 170 de Haan, Mw. G. W., Stratingplantsoen 24 5181 de Haan, J., bouwk., Grote Houtweg 169 de Haan, W„ veiligheidsm., Schulpweg 340 5691 de Haan, W. E., chem.techn., Melklaan 48 de Haan, W. J., Pelsstraat 2 de Haan-Pirovano, Mw. A. E., Wijkerstr.w. 255 5675 HAARDEN-SHOWROOM HARSVELD haarden, verwarmingsapparaten Wijkerstraatweg 205 n?5nn1230415681. na 18.00 uur 020719789 N.V. HAARLEMSE BOUWSTOFFENHANDEL HA-BE-HA", Spaarnwouderstraat 40 Haarlem. Directeur H. W. Schneider Boards, Eternit, Buizen, Hulpstukken, Golf platen 5359 3421 3068 3168 Haasnoot, K„ Schulpweg 124 Haenen, J. J. W., kant.bed., Grote Houtweg 24 Hagedoorn, D. A., fabr.arb., v. Saelenplants. 11 Hageman, C. C., chauffeur, Ladderbeekstr. 82 Hageman, E. W., boekh., Kruisbeeklaan 11 Hagemans-Driesten, Mw. R., Schulpweg 442 Hagen, E. T„ dir. ijsfabr., Banjaertstraat 14 rd Hagens, J. A., fabr.arb., Wardenaarstraat 22 Hakemuiuer, J. D„ electro-techn., Wencke- bachstraat 52 Half, W., scheepswerktuigk., Wijkeroogstr. 172 Halff-van Heijst, Mw. G. W., Zeeuwstraat 9 Ham, J., techn.beambte, Ladderbeekstr. 58 van der Ham, A. N., uitv., Watervlietstr. 54 van der Ham, H. F., fabr.arb., Wijkeroogstr. 96 van der Ham, H. J., schilder, Grote Houtw. 70 van der Ham, J. W., timmerm., Wijkerstr.w. 272 van der Ham, W. J. H., schilder, verf- en glas- handel, v. Rijswijkstraat 43 Hamels, H. J., fabr.arb., Ooster Parallelstr. 8 Hamerpagt, C., bankw., Geelvmckstraat 115 Hamerpagt, J. H.. fabr.arb., Geelvinckstr. 115 Hamers-van Deijck, Mw. S. M., v. Diepenstr. 16 Hamersma, J., opz., Ladderbeekstraat 34 Hamersma, M., bankw., Watervlietstraat 48 Hamminga, H. J., kraandr., Schulpweg 466 Handgraaf, G. H., kapper, v. d. Poelstraat 5 Handgraaf, H. G., fabr.arb., de Lethstraat 25 Hanse-van Dam, Mw. T., Schulpweg 39 Hanskamp, H. J., Schulpweg 414 Harbers-Engelmoer, Mw. J., Ooster Parallel straat 6 Hardendood, A., de Lethstraat 4 Haringa, D„ fabr.arb., Wijkeroogstraat 152 Harm, H. F., opz., Gr. Houtweg 187 Harmeyer, C. J., veeh., Beeckzanglaan 8 Harmsen. J. F., fabr.arb., Wijkeroogstraat 18 Harsveld. A., fabr.arb., Walravenstraat 2. Harsveld, A. J., timmerm., v. Valkenburgstr. 8 Harsveld, J. G. H., radiomont., Prmcestraat 18 Harsveld, L., Zeeuwstraat 19 Harsveld, I,., fabr.arb,. Doodweg 49 Harsveld, P.. fabr.arb., Parallelstraat 3 Harsveld, P. L„ fabrikant, Wijkerstraatw. 204 4802 3815 HARSVELD N.V., P. L., machine- en constructiebedrijf Wijkerstraatweg 201 Harsveld, Th A-, fabr.arb., Doelmanstraat 15 5675 Harsveld, haardenhuis, Wijkerstraatweg 205 Harsveld-Vermeij, Mw. C. J., Grote Houtw. 32 't Hart, F., administr., Ladderbeekstraat 52 •t Hart, P. G., mach., Schulpweg 490 Hartman, J., fabr.arb., Corverslaan 101 3294 Hartman, S., techn., Stratingplantsoen 45 rd Hartog, G., timmerm., Banjaertstraat 8 Hartog, G„ Grote Hout of Koningsw. 126 van Hasselt, Ir. B. Th. W., werktuigk. ingen., Wenckebachstraat 122 Haver, L., fabr.arb., Westerstraat 9 II B.S. IN DE IJMOND, CHRISTELIJKE, volledige H.B.S.-B opleiding met onderbouw voor H.B.S.-A en Gymnasium. Directeur: Dr. J. Broekhuysen Spreekuur: woensdagmiddag van 14—16 uur, Venusstraat 4, Umuiden Heemskerk, A., fabr.arb., Stratingplantsoen 47 Heemskerk, H. C. J., fabr.arb., Ooster Paralell- stfclclt 5 de Heer, Ir. B., werktuigb.k. ingen., Wencke bachstraat 96 de Heer, J., fabr.arb., Geelvinckstraat 103 4497 Heeremans, W. S. P. M„ ass.bedrijfsl., Schulp- weg 522 Heersink, D. A., techn.beambte, Meerweiden- laan 11 OQ Hegman, M., cell.wikkelaar, Eendrachtstr. 28 van der Heide, J., handl., Schulpweg 348 van der Heide, S., los arb., Middenweg 4 3237 Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek H. J. Blaauw, leraar lich. opvoeding Vondellaan 55, Beverwijk Heinemeijer, G. W., fabr.arb., v. Diepenstr 32 Heinen, M., fabr.arb., Smidt v. Gelderstraat 54 Heinen-Eijer, Mw. A., Schulpweg 140 Heistra, T. W., electr., Meerweidenlaan 37 Hekman, C., pijpmont., Meerweidenlaan 8 Hekman, H., fabr.arb., de Lethstraat 3 3988 Helder, P. C., bedrijfsass., Bleyenhoevelaan 17 Helemigh, J. B., bankw., Geelvmckstraat 54 5517 Helmers, H., stoff., Gr. Hout- of Koningsw. 2 a van Helmond, P., Ir. Krijgerstraat 14 6119 Helsloot, Mr. A. N., bedr.jurist, Schulpweg 296 Henderson, J. W. T., voorm., Ladderbeekstr. 79 Hendriks, J. J. M., bankw., Guldenwagenplant- soen 6 Hendriks, N. J. M., storingsmont., Strating plantsoen 39 rd Hensen, A., grondw., Princestraat 9 3760 Hensen. A„ bedrljfschef, Zeeuwstraat 1 4148 Hensen, J. C., opz., Duinvlietstraat 30 Hermelink, J. M., adj.techn., Watervlietstr. 44 van der Hert, C., timmerm., Oosterstraat 14 van der Hert, I,, afd.chef, Geelvinckstraat 52 Heskamp, J. J., lab.bed., Schulpweg 102 4710 van Hesselingen, N., constr., Meerweidenl. 25 van Hesselingen, P., mach.bankw., Meer weidenlaan 34 rd van den Heuvel, M. J., fabr.arb., Wijkeroog straat 66 Heuving, P., mag.bed., de Lethstraat 5 Heijens, J., landarb., Walravenstraat 42 Heijens, J. F., Starrebosstraat 14 Heiiens, P. A., havenarb., Walravenstraat 22 Heijink, G., melkontv., Watervlietstraat 7 Heijnis, J., kant.bed., Starrebosstraat 6 4204 van Heijst, C. C, P., aannemer, Wijkerstraat weg 284 157

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 161