GARAGE VAN WIJK - OVERVEEN Alphenaar Jf MERCEDES BENZ HAARLEM TELEF. 02500-10503 VELSEN-NOORD 02510 N Meems, W., fabr.arb., v. Saelenplants. 30 van der Meer, A. C. J., ehauff., Corverslaan 82 Meerhoff, B. A., walsomb., Walravenstraat 14 02550—6611» MEKOG N.V., IJrauiden Melis-van den Heuvel, Mw. E., Bornstraat 14 Melker, N. E. C., kok, Schulpweg 584 4948* MELKINRICHTING VELSEN N.V., Wijkerstraatweg 90, 02550—5136 filiaal IJmuiden: Wijk aan Zeeérweg 160 Mellies, J., lab., Schulpweg 41 Mengelder, J. A., electro-monteur, Wijkeroog- straat 24 Menist, M. F., kant.bed., Stratingplants. 7 rd Mensonides, M., schoorsteenb., Heirweg 27 Mensonides, W., fabr.arb., Schulpweg 12 Merle, G., mach., Wenckebachstraat 28 Mertens, A., fabr.arb., Verbindingsstraat 10 Meter, K., betonvl., timmerm., Schoonoort- Straat 13 Metselaar, J., tijdschr., Meerweidenlaan 30 Metten, H. J„ fabr.abr., Schoonoortstraat 9 Metten, J. P., stoff., Doelraanstraat 8 Metten, P. G. H., stoff., Ogelwightstraat 17 Metzelaar, G. J., handl., Duinvlietstraat 8 3153 Metzelaar, J. G., melkh., Gr. Hout of Konings- weg 178 Meuldijk, G. C., lab.ass., Doelmanstraat 4 van der Meulen, K. P., kant.bed., Melklaan 10 van der Meulen, L., chef lab., Melklaan 52 van der Meulen, Mw. M. C., Schoonoortstr. 22 van der Meulen, Mw. W., corr., Schoonoort straat 22 Meurs, J., mach., Doodweg 57 van Meurs, J. J., constr.sehilder, Geelvinck- straat 101 van Meurs, M., meubelm., Westerparallelstr. 9 de Meij, Mw. G., kleuterl., Watervlietstraat 22 van der Meij, P. J., voorm., Meerweidenlaan 32 van der Meij, W., verz.ag., Wijkeroogstraat 196 Meijer, H., ovenb., Walravenstraat 18 Meijer. H., fabr.abr., v. Saelenplants. 9 Meijer, H. F., fabr.abr., Wijkeroogstraat 100 Meijer, J., mach., Bornstraat 31 Meijer, J. W., mach., Geelvinckstraat 82 Meijer, M., boekh., Watervlietstraat 27 Meijer, Mw. M. Th. J., eontr., v. d. Poelstr. 17 Meijer, P., fabr.arb., Wijkeroogstraat 16 Meijer-de Vries, Mw. H. M., Staalhavenweg 1 Meijer-Bont, Mw. J. W., Wijkeroogstraat 116 Meijjes, H. A., bedrijfsl., Wenckebachstr. 72 Meijles, Mw. G., huish., Wijkerstraatweg 222 Michel, N. J., chauff., Gildenlaan 11 Michel, W., lasser, Meerweidenlaan 22 Mienis, P., fabr.arb., Walravenstraat 13 Mikus, I., los arb., Westerwijkstraat 24 de Mink, P. M., werkm., Meerweidenlaan 41 3436 Minkema-Krabbendam, Mw. N., Wijkerstraat weg 207 Minneboo-Maks, Mw. A. H., Wijkerstr.w. 297 Minnes, J., Wijkerstraatweg 265 Minnes, M., fabr.arb., Wijkerstraatweg 265 4801 Moerkerken, A. H., voorman, Stratingplant- plantsoen 67rd 5215 van de Molen, D., winkelier, Doodweg 32 van der Molen, E., lab., Schulpweg 90 3568 Molenaar-van der Winden, Mw. J. J., Wijker straatweg 268 Molendijk, A. J., fabr.arb., Statingplantsoen 40 5107 Molenkamp, J. C., vertegenw., Geelvmckstr. 90 Monné, K., voorm., Ladderbeekstraat 18 Monné, N. H. H. J., electro-mont., Westerwijk straat 10 van Monsjou, Ir. W., werktuigbouwk. ingen., Wenckebachstraat 82 Montagne-Notenboom, Mw. A., Watervl.str. 13 4475 Mookhoek, A., Duinvlietstraat 5 Moolevliet, H. J. R., fabr.arb., Centrumstr. 7 Moonen, L. J., analyst, Schulpweg 246 Mooren, A. A. W., ass.bevr., Duinvlietstr. 40 3762 Moot. A. J., eaféh., Gr. Hout of Kon.weg 44 Mooij, A. Th., mach.bankw., Gr. Hout of Kon. weg 10 Mooij, H., fabr.arb., Smidt v. Gelderstraat 49 Mooij, J., Ladderbeekstraat 43 Mooij, J., fabr.arb., Wijkeroogstraat 80 Mooij, J., grondw., v. Rijswtjkstraat 22 Mooij, P.. v. Kalkarstraat 5 Mooij, P. A., locodr., Geelvinckstraat 50 Mooij, Th., Ladderbeekstraat 122 Mooijman, Mw. I. J. L., gezlnsverz., Strating- plantsoen 6 rd Mooijman, S., kant.bed., Meerweidenlaan 2 rd 4500 Morcus, A., kapper, Gildenlaan 1 Morcus, J. F., electr., Wijkeroogstraat 138 Morcus, R., mont., Schulpweg 98 Moreus-Bakker, Mw. D. C., Doodweg 45 Morianner, J. K., fabr.abr., Schulpweg 638 Morianner, J. K., fabr.arb., Princestraat 26 Morlang, J. F. K., kraandr., Geelvinckstr. 83 Morren, H., hulpanalyst, Kruisbeeklaan 5 Mud, K., fabr.arb., Wijkerstraatweg 108 van Muiswinkel, W., boekh., Schulpweg 29 Mul, A., huipkraandr., Ladderbeekstraat 10 4667 Mulder, Mw. A., onderw., Wijkerstraatweg 239 4879 Mulder, Ir. A., werktuigk. ingen., Wencke bachstraat 36 Mulder, H. F., psychotechn.proefl., Duinvliet- Mulder, J., fabr.arb., Schulpweg 218 Mulder, P., fabr.arb., Corverslaan 106 Mulder, P. Th. A., handl., Noorderlaan 40 Mulder, R., fabr.arb., Stratingplantsoen 78 rd Muller, L. G., kant.bed., v. Rijs wijkstraat 13 Müller, W., v. Kalkarstraat 1 de Munk, Mw. A. G. I., Schulpweg 488 de Munk-Mantjes, Mw. E. K., Melklaan 5 Munnik, A. H., werkm., v. Rijswijkstraat 50 Munniksma, F., fabr.arb., Schulpweg 192 Muskee, H. J., fabr.arb., Melklaan 9 van Musscher, Th. H. J., metselaar, Wester wijkstraat 8 Musters, Mw. M. C„ werkster, Geelvinck- strndt 60 Mijnsbergen, C. J., dieselmont., Wardenaar- straat 32 Naborn, C., mach.bankw., Watervlietstraat 38 02500—13880, b.g.g. 38105—34240 NACHTVEILIGHEIDSDIENST CONTROLE, Fabrieks- en bedrüfsbescherming, veiligheids inspectie en bedrijfscontróle. Dir.: L. en D. Lam, Mauritsstraat 11, hoek Wilhelminastraat, Haarlem GRAMMOFOONS - MUZIEK PIANO'S - ORGELS Kruisweg 49, HAARLEM, Tel. 02S00-11532 163

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 167