VELSEN-NOORD 02510 Rijke, J., fabr.arb., Doodweg 55 Riikeboer, G. J., lab., v. Rijs wijkstraat 31 6611* Rijkeboer, Ir. J., werktuigk. ingen., Wencke- bachstraat 130 (Hoogovens) Rijkers, W. J. D., kraanmach., Wijkeroog straat 102 van Rijn, G. N„ fabr.arb., v. Diepenstraat 24 van Rijn, H. C., bankw.., v. Diepenstraat 24 van Rijn, Ir. P., electro-techn. ingen., Wencke- straat 48 Rijnders, G. J., fabr.arb., Stratingplants. 78 rd Rijnders, H. J., schilder, Schulpweg 580 Rijnders, W. P., ovenb., Schulpweg 574 Rijnders, W. P., grond- en betonw., Gr. Hout of Koningsweg 44 rd Rtintjes, J. A., kleerm., Wijkerstraatweg 238 6271 Rijpma, P. P., vertegenw., Wijkerstraatweg 129 4207 Rijs, H. N., gasfitter, v. Diepenstraat 42 3060 van Rijswijk L., ijzerh., Wijkerstraatweg 187 3766 Rijwiel-, Carrier- en Bromfietsbedrijf „Arlie" Arie Lieuwes Zn., Wijkerstraatweg 283-285, 6267 na 18.00 uur van Sabben, J. P. J-, instrumentm., Gulden- wagenplantsoen 10 Salm-Anthonijsz, Mw. J-, verk., Wijkerstraat- Sanberg-Sewering, Mw. A. M., bloemiste, Wij kerstraatweg 325 3292 Sanders, E., winkelchef, Wijkerstraatweg 245 Sanders, Mw. M. E. A., verpl., Gr. Hout of Koningsweg 41 Sandman, G., contr., Wester Parallelstraat 12 3163 SANITAIRE INSTALLATIES JOH. COPPENS, lood- en zinkwerken, gastoestellen, gas- en waterleidingen, koelkasten Breestraat 116, Beverwijk Schaafsma, H. M. G., techn. hoofdambten., Pelsstraat 8 Schaafstra, R., fabr.arb., Schulpweg 168 Schaaper, P.. mach., Stratingplantsoen 69 rd Schachtschabel, J. W., kant.bed., Strating plantsoen 46 Schapendonk, J. M„ fabr.arb., Schulpweg 54 Schavemaker, D„ Princestraat 40 Schavemaker, J., mag.bed., Stratingplants. 78 Schavemaker. J., v. Nidekstraat 12 Schavemaker, N., metselaar, Bornstraat 27 Schavemaker, P., kraandr., Schoonoortstr. 33 Schavemaker, Th., electr.lasser, Princestr. 14 Schavemaker-Zonneveld, Mw. A., Bornstr. 36 Scheenaard, P. C., contr., Schoonoortstraat 37 Scheeper, M. G., fabr.arb., Geelvinckstraat 22 Scheer, J. W., ass. boekh., Wijkeroogstraat 6 5180 Schelling, H. W., bedrijfsl., Wijkerstraatw. 51 Schellinger, J., locodr., Schulpweg 492 4293 van Schelt, J., ziekenf.bode, Dijckmansstr. Schelvis, A. C., fabr.arb., Eendrachtstr. 19 6040 Schelvis, P., uitv., Starrebosstraat 14 Schelvis-van Rixel, Mw. A., Gr. Hout of Kon. Schenk2 L., los arb., Wester Parallelstraat 9 Schep. S. J„ lab.ass., Beeckzanglaan 38 Schepers, C., mach.bankw., Wijkeroogstr. 34 Schepers. H„ bankw., Stratingplantsoen 30 Schermer-Schermer, Mw. A., v. Rijswijkstr. 24 3697 Scherpenhuizen, J. W. L., vertegenw., Duin- vlietstraat 92 Schilder, P. A. J., voorm., Ladderbeekstraat 75 025j°—Schildersbedrijf fa. j. g. bresser zoon tjt Meervlietstraat 16 a, Velsen-Zuid 3168 SCHILDERSBEDRIJF W. J. H. V. d. HAM, verf- en glashandel van Rijswijkstraat 43 Schilp, J. C., electro-mont., Wijkeroogstr. 106 Schipper, C., werkbaas, Wijkeroogstraat 52 Schipper, G., fabr.arb., Walravenstraat 38 Schipper-Zwitser, Mw. E. .7., Geelvinckstr. 96 Schipper-Rol, Mw. T„ v. Rijswijksstraat 22 Schippers, R., handl., Schulpweg 154 4815 Schippersklas, Noorderlaan 1 3207 Schmitz, J. W. D., drukkerij, Wijkerstraatw. 160 3031 SCHOENHANDEL BOSMAN Sinds 1916 schoenreparatie, pedicure, kousen en sokken Wijkerstraatweg 183 3382 SCHOENENMAGAZIJN JAN FEIJEN voor luxe schoenen Breestraat 43, Beverwijk Schoenmaker, J., isoleerder, Verbindingsstr. 4 Schoenmaker, Ir. W. H., scheik. ingen., Wen- ckebachstraat 128 Schol, Mw. G., Schoonoortstraat 5 Schol, J., Ooster Parallelstraat 1 Scholte, F., los arb., Schulpweg 6 3073 Scholten, J. J., exp., Beeckzanglaan 34 Scholten, N. P. J., fabr.arb., v. d. Poelstraat 25 5186 Scholting, J., chef mont., Stratingplants. 43 rd 4250 Seholts, G., bloemb.kw., Grote Houtweg 210 3025 Schonenberger, Dr. F., chem. ingen., Gr. Hout of Koningsweg 183 Schong, H. J., fabr.abr., Eendrachtstraat 3 Schoo, B., fabr.arb., Ogelwlghtstraat 28 Schoo, J., fabr.arb., v. Rijswijkstraat 60 Schoone, J. G., havenarb., Verbindingsstr. 12 Schoonderbeek, J. B., mont., Ogelwightstr. 10 Schoorl, J. J„ tijdschr., Wijkeroogstraat 72 Schoorl, M. J., fabr.arb., Zeeuwstraat 15 Schoorl-Slootmans, Mw. E. M., v. Rijswijk straat 30 3429 SCHOOT, J. W., radio, televisie, elektrische artikelen, was machines, koelkasten Wijkerstraatweg 160 a Schornagel, G. R. A„ 2e stuurm., Watervliet- straat 17 Schotvanger-Swart, Mw. A., Oosterstraat 12 Schoute, J., fabr.arb., Stratingplantsoen 14 rd Schouten, A., schilderskn., Geelvinckstr. 55 Schouten, A. L., analyst, Wijkeroogstraat 218 Schouten, M., spoorl., de Lethstraat 21 Schouten, P., grondw., v. Diepenstraat 4 Schouten, P. C., spoorl., Ir. Krijgerstraat 2 Schouten, P. J., havenarb., Geelvinckstraat 19 Schouten, T., fabr.arb., Ladderbeekstraat 57 Schouten, W., landarb., v. Diepenstraat 4 Schouten, W. A., fabr.arb., Walravenstraat 30 Schrama, J., stoker, Ladderbeekstraat 35 Schreuder, C. P., chauff-mont., Vinkenkrogt- Shhreuder, N. S. G., fabr.arb., v. Diepenstr. 36 Schriemer, R., calculator, Melklaan 29 5627 Schuitemaker, E. C., bedrijfsl., Melklaan 30 5613 Schuller, H„ chauff., Wijkerstraatweg 281 rd Schutte, P., voorm., Ladderbeekstraat 80 Schutter, A. C., beambte, Schulpweg 496 Schutter, C.. hulpbankw., Geelvinckstraat 76 Schutter, G., kant.bed., Wijkeroogstraat 176 Schuurman, G., mont., Duinvlietstraat 23 4077 Schuurman, H., kant.bed., Bleyenhoevelaan 11 Schuurman, S. E., metselaar, Schulpweg 626 Schuurmans, J., voorm. fitter, Geelvinckstr. 79 Schuurmans-Wiss, Mw. C., v. Saelenplants. 14 Schweitzer, P., fabr.arb., Schoonoortstraat 21 Schweitzer-Wilhelm, Mw. M. C., Watervliet- straat 9 4253 Segers, C., econ.drs., belastingconsulent accountantskantoor v. Rijswijkstraat 35, privé Berkenlaan 1, Beverwijk Selderbeek, L., koperg., Beeckzanglaan 30 Sellen, H. W., boekh.. Duinvlietstraat 6 Semeijn, R. M., metaliogr., Stratingplants. 25rd Semeijn. Th. J. P., fabr.arb., Verbindings- straat 17 4807 Severein, K. J., werktuigbouwk., Kruisbeekl. 1 Siebers, H., chauff., v. d. Poelstraat 21 Siebers, P.. kant.bed., Schulpweg 370 Siecker, H. P., fabr.arb., v. Diepenstraat 28 5055 Sierink, J., mach.bankw.. Bornstraat 5 Siersema, D. O., electr., Schulpweg 208 Sikkema, A., rangeerder. Schulpweg 152 Slkkens. P. S., bankw., Pelsstraat 5 Sikkes, D., bouwvakarb., Centrumstraat 1 Simpelaar, P. J.. bankw.. Melklaan 18 Singer, L., metselaar, Walravenstraat 27 4831 Singer, Ir. W., werktuigk. ingen., Bleyenhoeve laan 19 167

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 171