TAXI 5000 TAXI 3000 DAG EN NACHT b.g.g. 5 200 VELSEN-NOORD 02510 AUTOVERHUUR - AUTORIJSCHOOL TAXIBEDRIJF - ROUW EN TROUWRIJDEN BREESTRAAT 55 Telef. 3000 b. g. g. 3361 Steinbrückner, W. R. A., chauff-mont., Een- drachtstraat 1 Stek W. C. J., fabr.arb., Noorderlaan 13 Stellingsma, J., chauff., Wijkeroogstraat 30 Steltenpohl, W. J., fabr.arb., Wijkeroogstr. 94 Stet, C. A. H., mag.bed., Verbindingsstraat 5 3859 Steun Wettig Gezag, Hoflaan 4 Steijn, K., kant.bed., Schulpweg 224 Stetjn, K., concierge, Kanaalkade 72 Stienstra, D.. fabr.arb., Schulpweg 148 Stigt, B. G. H., mont., Ir. Krijgerstraat 23 Stoelman, E., koopm., Schulpweg 426 5573 Stoeltje, Th. J. A., beambte, Wijkeroogstr. 148 5196 Stoffels, Ir. A. G. C., ingen., De Hagedisstr. 14 Stoffels, R., kant.bed., Geelvinckstraat 23 Stoffers, H. B., kant.bed., Stratingplantsoen 21 Stoffers, P., mach.bankw., Verbindingsstr. 11 Stoker, J., fabr.arb., Binnenstraat 10 Stoker, R., fabr.arb., Schulpweg 566 4818 Stolk, A. A., uitv., van Rijswijkstraat 21 Stoppa, J., Oosterstraat 5 5687 Storkmontage P.E.N., Wenckebachstraat 32 Straatman-Remkes, Mw. C. M. A., kant.bed., Verbindingsstraat 9 Stravers, L., arbeids-analyst, Stratingplantsoen 27 rd Streefland, L., voorm., Smidt van Gelderstr. 33 van Strien, C. M., gezagv., Ladderbeekstraat 71 van Strien, T., automont., Gulden wagenplant soen 26 Strobbe, E. M., mont.-bankw., v. d. Poelstr. 1 Strobbe, P. A., van Kalkarstraat 8 Strobbe, J. A., fabr.arb., van Nidekstraat 8 van der Struif-Jonkman, Mw. E., Walraven- strd^t 9 3573 van der Struijs, J., electro-techn. opz., Ladder- 49 Stuiver, A., filiaalh., Duinvlietstraat 10 4098 Stuur, A. A., fabr.arb., Geelvinckstraat 20 Stuut Jimmink, G., mag.bed., Schoonoortstr. 5 Stijnman, C., fabr.arb., Ir. Krijgerstraat 1 Stijnman, C., winkelier, Princestraat 1 Stijnman, J., Ladderbeekstraat 59 Stijnman, .J A., spoorw.arb., Ladderbeekstr. 59 van Suntenmaartensdijk, P., pontschipper, van Saelenplantsoen 14 4426 Suurmond, J., hoofdonderw., Duinvlietstr. 15 3585 Suijk, J. J., kapper, winkelier, Wijkerstraat- weg 259 Suijkerbuijk, P. J., glazenw., Schulpweg 638 Swarthof, P., Meerweidenlaan 12 rd Sweeris, F. C., fabr.arb., Walravenstraat 19 Sweeris, Z., kraanh., Westerstraat 6 Sweeris-van Dodewaard, Mw. J., Ladderbeek- str33t 65 Sweers, J., locodr., Ladderbeekstraat 2 Sweers, R., fabr.arb., Wijkeroogstraat 134 van Swinderen, J. W., masseur, heilgymn. Staalhavenweg 17 Swinkels, A., schoenm., Corverslaan 68 Sijm, Th. J., rietdekker, van Rijswijkstraat 32 van der Sijpt, P. A., mach.bankw., Watervliet- straat 18 Tabak, K., kant.bed., v. d. Poelstraat 29 Talsma, C., havenarb., Wardenaarstraat 7 Tamis, H. J., terreinpol., v. Saelenplants. 31 Tanger, C., chef ink., Heirweg 1 a Taverne, F. H., Gr. Hout of Koningsweg 336 Taverne, F. H., slagerskn., Princestraat 34 Taverne, J-, mach., Gr. Hout of Koningsw. 336 4410 Taverne, J. W., Gildenlaan 15 Teeling, N., mag.bed, Walravenstraat 29 Tegeler-de Jong, Mw. C. A. S. H., van Diepen straat 12 Tekainp, J. H., fabr.arb., Bornstraat 8 3288 TELEVISIE - RADIO „DE RADIO-DOKTER" elektrische apparaten, grammofoons en gram mofoonplaten, muziekinstrumenten BegtJnenstraat 22 en 25, Beverwijk van Telgen, H. J., pijpmont., Stratingplant soen 23 rd 3676 Terlingen, Mw. A. M., wijkverpl., Wijkerstraat- weg 209 Terlouw, T., broodbez., de Lethstraat 15 Termeer-Hildering, Mw. G., Geelvinckstr. 11 Terol, H„ ass.bedrijfsl., Wijkerstraatweg 189 Tersteeg-Debast, Mw. G., Ladderbeekstr. 97 Tertoogen, G. H. J., telefoonmont., Schulp weg 186 Tervoort, A. L., plaatafteken., Wardenaar straat 16 Tervoort, F. G., kapper, Duinvlietstraat 48 Tervoort, H. N., fabr.arb., van Nidekstr. 3 Tervoort, J., fabr.arb., van Valkenburgstr. 7 Tesselaar, A., stratenm., Wester Parallelstr. 1 Tesselaar, N., slagerskn., Schulpweg 432 Thomas, E. J. F., mont., Schulpweg 334 Thomson-van Ake, Mw. E. C., Schulpweg 216 Thijs, H., lab., Wijkeroogstraat 156 Thijssen, A., grondw., Walravenstraat 15 3091 Thijssen, J. J., tijdschr., Stratingplantsoen 70 3086 Tiel-Schmitz, Mw. M. E., Wijkerstraatweg 206 Tiemeijer, H., fabr.arb., Schulpweg 24 Tiems, A., contr., Melklaan 31 Tiets, G., terreinpol., Meerweidenlaan 3 van Tiggelen, Mw. N., Parallelstraat 7 van Til, M., scheepsl., Verbindingsstraat 15 Tilstra, T., onderw., Wijkeroogstraat 200 Timmer, A., vrachtr., Wijkerstraatweg 232 Timmer, G., exped., Ladderbeekstraat 50 Timmer, J., electr., Melklaan 54 3268 Timmer, K., Wijkerstraatweg 215 5171 Timmer, M. H. I., militair, v. Saelenplants. 15 Timmer, M. Th., mach.bankw., v. Saelenplant soen 28 Timmerman,D., werkbaas, Ladderbeekstr. 98 Timmerman-Siliakus, Mw. C. C., Doodweg 63 5182 Timmers, J., sigarenmag., Geelvinckstraat 28 Tobias, C. W., opperm., Schulpweg 8 Toebes, D., fabr.arb., Ogelwightstraat 18 5536 van der Tol, A. J. C., fabr.arb., Schulpweg 86 Tonnon, L. H., kraandr., Wijkeroogsstraat 122 Toonen, A. E. J., fabr.arb., Binnenstraat 12 Toonen, E. Th., fabr.arb., Corverslaan 81 Toonen, W., handl., Noorderlaan 11 Toonstra, H. J., fabr.arb., Schulpweg 40 van Toor, C. H., techn., de Tiendestraat 11 Toornvliet, L., ink., de Tiendestraat 3 Toussaint, H. F., vormingsl., Kruisbeeklaan 14 Tromp, A. J., handl., Schoonoortstraat 15 Tromp, J. S., fabr.arb., Eendrachtstraat 10 Tromp, W., chauff., Parallelstraat 11 Tromp, Ir. W. A. J., civ. ingen., Beeckzang- laan 38 169

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 173