Fa. 111. KLIilH ZONEN an I ii iiiiiiii hi iiiii i mui mini hi iiii B li SLAAGT HET HELE GEZIN! KLEDING VOOR MA, PA, AN EN JAN BAANSTRAAT 78 - Telefoon 3313 K Stukadoorsbedrijf WIJK aan ZEE 02517 iiMNHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiii»miiiiimiiiiiiii &MMUIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIilllllNNMilHlllimilllllllllllllllll>Illllllllllllllllllllllllllllll 219 HOTEL-CAFé-RESTAURANT „SONNEVANCK" Directeur A. B. Schelvis RUckert Aertzweg 2 iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 323 HOTEL-CAFé-RESTAURANT-AUTOMATIEK „WELGELEGEN" de Zwaanstraat 2 350 HOTEL PENSION „DE WIJCK" C. A. M. I. KRAMERS, van Ogtropweg 12 Huberts, G. J., bakker, Verl. Voorstraat 42 van Huisstede, Mw. G. I., Zeestraat 379 a Huneker, H. M., electr., Tappenbeckstraat 48 Huijbrechts, P. H. J., Julianaweg 28 Huijbrechts, P. H. J., electro-mont., Gasthuis- Iskes, H., schilder, Zeestraat 415 312 364 206 293 328 274 232 338 351 Jaape, D., techn.opz., Zeestraat 375 Jannink, W. I,. D. A., Verl. Voorstraat 42 Jansen, D., Julianaweg 77 Jans, Ds. J. D., pred., R. Aertszweg 8 Jansen, P., pensionh., Julianaweg 17 Jansen, W., schilder, Dorpsduinen 7 Janssen, F. A., kleerm., Verl. Voorstraat 42 Janssens, G. L. J., lab.ass., Zeestraat 411 Jaspers, J. A. J., chef mont., Julianaweg 85 de Jong, A. G. M., metaaldr., Tappenbeck straat 36 de Jong, G. M., timmerm., v. Oldenborghw. 29 de Jong, J., teken., v. Oldenborghweg 37 de Jong-Zuiderduin, Mw. B. M., Relweg 20 Joor, J. H., veeh., Zeestraat 339 Jourdan, M. L., Stetweg 2 Jozeboko, Relweg 57 „DE KENNEMER" Nieuws- en advertentieblad Breestraat 122 - Beverwijk - Tel. 02510-3009 Verschijnt 1 maal per week huis aan huis Eig. Mevr. M. M. Post - Kochx Uitgever: B. J. Post, Warande 9, Beverwijk A. A. M. Post Advertentiechef: G. Bonnema, Munniken- weide 74 - Beverwijk - Tel. 02510-4071 214 van Kempen, D. J. J., buffetchef, de Zwaan- straat 2 Kerkhof, H., chef adv.bur., Stetweg 9 van Kerkwijk, J„ kok, Julianaweg 8 Kiebert, Mw. J. J., Julianaweg 85 Killet, R. E., montagew., Julianaweg 29 Klaasens, G. J„ arts, Julianaweg 81 a van Klaveren, W., Zeecroft 24 Klein, H., stucadoor, Stetweg 18 Kleijn, J. J., techn.administr., Zeecroft 22 Klein, L. H., stucadoor, Tappenbeckstraat 1 217 Klein, M., stucadoor, Tappenbeckstraat 6 217 Klein Zonen, fa. M., stucadoors, Tappen- bcckstrdnt 6 Kloosterman, F., fabr.arb., Dorpsduinen 27 Kluft, H., fabr.arb., Stetweg 23 Kluft, P. D., vakman, Stetweg 24 304 De Klughte, hotel, van Ogtropweg 2 Koehoorn, C., fabr.arb., Relweg 39 360 Koeman, D., ambten., v. Oldenborghweg 45 van der Kolk, B., tuinder, Zeestraat 411 van der Kolk, C., tuinder, Zeestraat 411 van der Kolk, C. J-, vert., Verl. Voorstraat 82 van der Kolk, H., tuinder, Tussen wij kweg 2 340 van der Kolk, L., fabr.arb., Verl. Voorstr. 82 a 260 van der Kolk-van der Kaay, Mw. E. M., Zee straat 351 van de Kolk-Verhoeven, Mw. F. C., Zeestr. 411 Koning, P. H., gross., v. Oldenborghweg 27 271 Kooter, Drs. H. G. J. M., conrector-leraar, Tappenbeckstraat 34 Koster, J. H., verkeersvl., Julianaweg 71 a Kraakman-van Beusekom, Mw. W., Voorstr. 37 Kramer, J., fabr.arb., Dorpsduinen 29 350 Kramers, C. A. M. I., pensionh., v. Ogtropw. 12 Kroon, J. M., Relweg 23 385 Kroon, M. J., kant.bed., Relweg 60 Kroon, N. M., fabr.arb., Relweg 48 Krüger, M. H. G., montagew., Zeestraat 397 Kruitbosch, J. "W., opperm., Zeestraat 260 Kunnen, A. J., eonstr., Verl. Voorstraat 94 Kunnen, J., bode mag.adm., Verl. Voorstraat 94 Kutz, A., montagew., Hogeweg 1 van der Kuijl, A. N., bankw., Stetweg 18 a 348 Kwant, E. J., vertegenw., v. Ogtropweg 8 352 van Langen, J. M., physicus, Dorpsduinen 21 272 Langendijk, H. P., de Kaag 4 Langendijk, Th. J. H., fabr.arb., Tappenbeck- straat 9 380 Langewisch, J. C., bouwk., Zeecroft 16 204 Lauwers, R. G. M., pensionh., Julianaweg 27 Ledder, D., procesregelaar, Voorstraat 30 Ledder, J., plaatw., Zeecroft 4 264 Ledder, Ir. N., werktuigk. ingen., Hogeweg 6 337 Ledden-Offenberg, Mw. G. A., Relweg 39 Ledder-Grapendaal, Mw. I., Voorstraat 30 Legebeke, G. F., voorm., Relweg 21 van Lierop, W. Q. M., reiziger, Zeestraat 355 a van Lieshout, J. A., huissch., Julianaweg 49 290 van Lieshout, Fa. J., schildersbedrijf, Juliana weg 49 van der Linde, H., grondw., Verl. Voorstr. 15 366 van der Linde, N. T., dagbladag., Verl. Voor- straat 44 369 Lindeman, A. W., assur., v. Oldenborghweg 20 Lindeman, R. W. R., verpl., Julianaweg 65 van der Linden, J., handl., Verl. Voorstr. 52 02530—3185—4215 Linker, J. J., „Erik" elektr. zwakstr. onder dekens, Heerweg 7-9, Lisse Lokhorst, J., timmerm., Julianaweg 42 iiiiiiimhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n 111hui inniin iiiimiiiiiiiiiiiiiiinniuiiniiiiiii Tappenbeckstraat 6 Giro 360017 Telef. 02517-217 WIJK AAN ZEE IMIlillMintMUHMIimilllllllIlHllllllllllltlllllllllllUlltllllllllllllllMlllllUlllllllimlIIIIUIIIMIMIIIItllllllllllllimiHlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIll» 176

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 180