„S PE C T RUM" BEHANGSELPAPIER PROTESTANTSCHE BEGRAFENIS VEREENIGINO BEGRAFENISSSEN EN CREMATIES DOOR HET GEHELE LAND OUDSTE BEGRAFENISVERENIOING TER PLAATSE AANSPREKER: J. MEIJER, FAZANTENLAAN 3, IJMUIDEN. TELEFOON 025S0—4S76. PLANTAGE 136 GLAS, VERF, SCHILDERWERKEN Telefoon: 6139-4584 BEVERWIJK 02510 1511 g 19! 1 ïg 115 I 5 opgericht november 1911 29 Beentjes, H. A.t waarn., Creutzberglaan 126 Beentjes, H. G., keurmeester, creutzbergl. 137 Beentjes, H. J., kruidenier, Gr. Houtweg 117 Beentjes, H. N., bollenkw., -Noorderweg 54 4460 Beentjes, H. P., inkoper, Munnikenweg 24a Beentjes, J., voorman, Hoilanderweg 37a Beentjes, J., opperman, Heemskerkerw. 163 Beentjes, J. A., keurm., Gr. Janstraat 38 Beentjes, J. E., magazijnkn., Kuikensweg 79 Beentjes, J. G., chauffeur, Koningstraat 98 Beentjes, Mw. J. H., verkoopster, Oostertui- nen 45 Beentjes, J. J., correspondent, Alkmaarsew. 314 3686 Beentjes, J. J., kruidenier, Creutzberglaan 135 176 Beentjes, J. N., cellulosebr., Merwedestr. 140 Beentjes, J. P., broodb., Berghuisstr. 46a Beentjes, J. P., winkelier, Heemskerkerw. 44 Beentjes, J. P. J., tuinder, Kuikensweg 64 Beentjes, L., metselaar, Arendsweg 135 Beentjes, L. A., bouwvakarb., Galgenweg 23 Beentjes, L. H., tuinder, Bankenlaan 66 Beentjes, M., arbeider, Plantage 28 Beentjes, N., Arendsweg 14 Beentjes, P., binder, v. d. Palstraat 8 Beentjes, P., caféhouder, Koningstraat 77 Beentjes, P., tuinman, Grote Houtweg 171 Beentjes, P. G. J., aardappelh., Spoorsingel 42 Beentjes, P. H., Kerkstraat 15a Beentjes, P. J., bankwerker, Romerkerkw. 21 Beentjes, P., tuinarb., Gr. Janstraat 66 Beentjes, P. Th., smelter, Grensstraat 21 Beentjes, S., arbeider, Arendsweg 14 Beentjes—Rumping, Mw. A., Galgenweg 3 BeentjesBoon, Mw. C., Arendsweg 135 de Beer, L. J., constr. werker, Peelstraat 2 Beere, H. M., arbeider, de Visscherstr. 26 Beere, J., waker, v. Harencarspelstr. 6 Beermann, J. S. M., manfacturier, Warande 4 Beermann, P. H. A. M., manfact., Breestr. 92 Beers, A., kant.bed., Elzenlaan 40 Beers, J. C., pompdrijver, Gr. Houtweg 215 Beers, J. P., arbeider, Munnlkenweide 3 Beets, D., lasser, A. Dekkerlaan 1 3928 Begrafenisonderneming Beverwijkse kath., C. G. van Baar, Begijnenstraat 11 BEGRAFENISSEN, COÖPERATIEVE KENNEMER UITVAARTVERZORGING K.U.V. Uitvaartleider H. Jonkman, Uitvaartcentrum Velserweg 18 3729 5 5624 1 40 an 52 an 21 g 981 :w. 1. 46i 4602 64 var 4057 3318 in 33 tr. 11 nder- ;tr. 3! 3 1 150 r. 8 :g 99 zang 4140 BEHANGERS- EN SCHILDERSBEDRIJF J. DE BREE, Torenstraat 18 lt 5 3417 BEHANGSELPAPIER, Fa. DE WOLF VAN v. 13 1833, glas- en verfhandel, engros en detail, Alkmaarseweg 50-52 02550—6121 fil. Huygensstraat 15, IJmuiden 75 18 Beker, W., boekh.-kassier, Creutzberglaan 49b Bekker, Fr., weger, Tuinstraat 29 4796 Bekker, J., baas, Westerlaan 73 Bekker, J., lasser, van Breenstraat 13 3730 BELASTINGCONSULENTEN TH. W. REIJNDERS, TH. W. REIJNDERS Jr. lid N.I.V.A. Belastingmedewerker Drs. J. C. van Wierst, Zeestraat 30 4253 BELASTINGCONSULENT C. SEGERS econ. drs., Accountantskantoor van Rijswijkstraat 35, Velsen-N., privé Berkenlaan 1, Beverwijk 3545 Belastingkantoor, Schans 1 4312 Dienstgel. dir. Koningstraat 90 4648 Ontvanger Dir. Belast., Koningstraat 90 Beid, H. J., handlanger, Waalstraat 115 Belfroid, H. J., handlanger, Hofdijkstraat 8 3955 Beliën, H., bankwerker, Koningstraat 38 3950 Beliën, J. C., rijwielhandel annex ziekenver- voer, Breestraat 26 Belin, P. J., monteur, Romerkerkweg 55a Beljaars, C. H. B., waarn., Lijsterbeslaan 15 Belkom, R., handlanger, Schuurmanstr. 33 3015 „Bellevue" café restaurant, H. W. Heinink, Breestraat 2 Belterman, C., adm., Lijsterbeslaan 26 3183 Belterman, J. G., journalist, Breestraat 77 Bemer, W. J., propagandist, C. H. Moensstr. 34 van der Ben, J., tijdschr., C. H., Moensstr., 26 van der Bend, D., bedrijfsl., C. Matersweg 45 van der Bend, D., pompw., C. Matersweg 47 3629 BENDER'S BROEKEN EN COLBERTS Speciaalzaak, kledingmagazijn Breestraat 17 Benecke, E. W., elektriciën, Hoflanderw. 64 Bennewitz, O. H., tijdschr., Westerlaan 85 6127 Benning, J., „Het Muziekhuis", Plantage 134 Benning, J., handelaar, Plantage 64 Benning, L. N. P., agent v. pol., Antillenstr. 5 Benning, N. J. M., kant.bed., ww. bij Wuker- meerweg 99 Bennlnk, H., kraandrijver, Munnikenweg 33 Bennink, J., kwartierm., Plantage 48 Bennink, J., constr.-calc., Plantage 48 Bennink, J., grondwerker, Zeestraat 211 Bennink, J., bestuurder, Tuinstraat 10 Bennink, L., grondwerker, Dierluststr. 27 Bennink, Mw. Z.. Baanstraat 95 Benoist, J. C., Alkmaarseweg 267 Benschop, G., machinist, Javastraat 47 Benschopvan Beenen, Mw. J. A., Plantage 195 Bentlnek van Schoonheten—Greven, Mw. Bar. C. J. B., Pr. Bernhardlaan 12 Berg, J-, bedrijfsleider, Str. v. Linschstr. 51 Berg, Mw. M. S., Noorderwijkweg 94 van den Berg, A., tuinder, Creutzberglaan 42 6156 van den Berg, A. J., opzichter, Lekstraat 7 van den Berg, C-, analyst, Moerdijkstr. 27 van den Berg, E., onderw., Noorderwijkw. 2 VERFTECHNISCH- en K L E U R A D V 1 E S B U R E A U 17 Vel 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 21