02500-22080 02510-6201 CENTRALE ZAND-, GRINT- EN BETONAiORTELBEDRIJVEN N.Y. TELEFOON: 53 .Q° Ir. Lelyweg 30 Haarlem 3 w --•••••• 510 BEVERWIJK 02510 snl. I :ide 5 L53 maa: 63 a nihél

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 23