VAN DOORN Fa. J- G. Timmer Zonen Brandstoffen - Olie Brakels, A., Brakenhoff, van de Bovenkamp, vertegenw., Lijsterbesl. 50 Bovenschen, A. J., Zeestraat 47 Bovenschen, J. D., administr., Zeestraat 47 Bozó, I., metselaar, W. Passtoorsstraat 10 Braak, J. D., assistent, Plantage 61 van den Braak, J. L., machinist, Reguliersdw. straat 15 van den Braak, T., bandl., Reguliersdw.str. 15 Braaksma, G. M., huisschilder, Eemstraat 18 Braam, H., tapgatrep., Munnikenweide 70 Braam, T. F. J., kleermaker, C. Matersweg 9 Braams, K., aannemer, Groenelaan 38 Braas, C., koopman, Westerhoutweg 2 van Bragt Zn., A., bloemb.handel, Gladio- lenlaan 1 van Bragt, P., bloemb.-hand., Westerh.weg la van Bragt, W., bloemb.kw., Zeestraat 157 v. Bragt Zn., N.V., W., bloembollenbedr., Gladiolenlaan 21 van Brakel, L., Vondellaan 69 handlanger, Kuikensweg 42 C., arbeider, HeemskerkerW. 255 Brakenhoff, F., monteur, Grote Houtweg 66 Brakenhoff, F. G., kapper, Gr. Houtweg 58 Brakenhoff, J., expediteur, Peperstraat 31 Brakenhoff, J., kruidenier, Waalstr. 91a Brakenhoff, L. F., kruiden., Noorderwijkw. 57 Brakenhoff, N. A., walsm., Creutzbergl. 116 Brand, J., schilder, Gladiolenlaan 98 Brand, M., machinist, Burgerhartstraat 11 Brand, P. J., bankwerker, Peelstraat 14 Brand, P. J., instr.mak., Munnikenweide 31 van den Brand, J. M., Geulstraat 4 Brandenburg, F., Prinsesselaan 23 Brandjes, A., metselaar, Munnikenweg 78 Brandjes, Mw. D., Romerkerkweg 19 Brandjes, J., assistent, Groenelaan 31 Brandjes, K., metselaar, T. Wijckstraat 2 Brandjes, L. J., fabr.arb., Oranjestraat 35 Brandjes, L. N., metselaar, Alkmaarsew. 114b Brandalarm Brandjes, T., controleur, Rijvordtlaan 59 Brandjes, W., metselaar, Arendsweg 107 BrandjesDaalder, Mw. A., Heemskerkerw. 181 BrandjesDekker, Mw. A. C., Hoflanderw. 18 Brandjes, Mw. M., Baanstraat 36 Brandligt, B., Bergerslaan 49 Brands, A., lasser, Noordwijkweg 27 Brands, A., apparatenw., Bergerslaan 84 Brands, J., tuinder, Creutzberglaan 74 Brands, J. A., kapper, Heemskerkerweg 23 Brandsen, H., arbeider, Vondellaan 78 3462 BRANDSTOFFENHANDEL FA. JAN BOON ZN. C.V. Kerkstraat 14 3625 BRANDSTOFFEN EN OLIE FRANS KOKS Alkmaarseweg 200-202 4967 Opslag: Stationsemplacement Brandt, G. A., baas, Berkenlaan 46 Brandts, H., besteller, Westerlaan 103 Brantjes, C. J., smelter, Munnikenweg 24b Brantjes, D., opperman, Hofdijkstraat 65 3648 5007 3496 4494 3125 4273 3752 5539 5605 3184 4813 4395 4776 4283 5555 BRANDSTOFFEN - OLIE Telefoon: 4848-4849 Spoorsingel bij Sfafionsplein 3618 Brantjes, G., slager, Boeweg 65 Brantjes, G. J. J., landbouwer, Kanaalweg 89 Brantjes, J., metselaar, Nielenlaan 29 Brantjes, J. P., slager, Munnikenweg 25 4368 Brantjes, J. P., landbouwer, Kagerweg 6a Brantjes, J. W., schilder, Plantage 21 Brantjes, J. W., kant.bed., Elzenlaan 42 Brantjes, T. J., kant.bed., Narcissenstr. 39 Brantjes, W., magazijnm., Munnikenweide 2 Brantjes—Spek, Mw. M., Abelenstraat 1 Bras, A., steenzetter, Hofdijkstraat 67 Bras, B., bankwerker, Laan v. Kanaan 139 Bras, B., chef werksters, Reguliersstr. 19 Bras, Mw. C. S., Reguliersstraat 16 Bras, N., Ie gieter, Alkmaarseweg 260 Bras, P., havenarb., Baanstraat 42 Bras, P., draaier, Jan Alsweg 26 Bras, W. J., fabr.arb., Alkmaarseweg 104 Brasser, C., adresseerder, Heemskerkerw. 36 3672 Brasser, C., koopman, Peperstraat 41 Brasser, F. A., handlanger, Wilgenhoflaan 42 Brasser, F. A., Heemskerkerweg 36 Brasser, J., menger, Heemskerkerweg 171 Brasser, J., bankwerker, Schuurmanstr. 25 Brasser, J., Oostertuinen 16 Brasser, J., ovenman, Kuikensweg 77 Brasser, J. H. J., loodgieter, Grebbestr. 22 Brasser, Mw. J. M., huish., Heemskerkerw. 206 Brasser, Mw. J. W., v. d. Palstraat 2 Brasser, P., v. Harencarspelstraat 8 BrasserAlkemade, Mw. A., Boeweg 15a Brasservan Kruistum, Mw. M. H., Heems kerkerweg 125 3922 Brasservan Heijninge, Mw. M. J. H. C., Grote Houtweg 147 3693 Brat, H., fabrikant, Warande 1 Braun, C. P. A., incasseerder, Munnikenweide 6 3539 Braun, F. P. P., Breestraat 14 Braun, H., D. Waarestraat 29 Braun, J. H. N. M., ambten., Lekstraat 14 Braun, J. M., onderwijzeres, Vondellaan 102 3627 Braun, N. T. M., makel., Dr. Schuitstr. 47 4140 DE BREE, J., DROGISTERIJ „DE VOLKSDROGIST" verhuur van verplegingsart., drogerijen, chemicaliën, parfumeriën, schilders- en behangersbedrijf glas, verf, behang, Torenstraat 18 6101 410C 3701 3385 4969 3826 4449 5103 JAN ALSWEG 28 SURINAMESTRAAT 10 Telefoon: 3877 - Giro: 206467 LEVERING VAN ALLE SOORTEN VASTE EN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN VOOR HUISBRAND EN INDUSTRIE. RUIMTEGEBREK? NEEM PAPIERZAKJES! 26 BEVERWIJK 02510 BEV

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 30