Q. A. OLSTHOORN HEEMSKERKERWEG 15 TELEFOON 4550 BROOD- EN BANKETBAKKERIJ „TER BURG" BEVERWIJK 02511 miiMMifiiiiiimmiHiiimiiiitHiiHMmiiiuMimiiMiiiiiiMiiiHMmiimmmiMiiiiiiiwMmiiDiiimHiMimiiiiiMiiimHitiiiiiHiiiuimimniiiiiimtmiimiiiiiimnMiHiimiiiiHiiiiHiiMHiiiHiimii 6031 3592 4339 5068 3095 4455 5578 5029 4677 3058 6237 3209 5431 4198 5460 Wij verwerken uitsluitend 1ste klas grondstoffen MiiiiuiiiMtMiiiMmiimmiimoiiiiiiiiiiiiimiMiimiiiMitimimiiiimiiiiiiMiiiiiiiimriiiiniiiiNMriiiTiiMimimiiiiiiMMmHniimiiiitiiiiimiiHiinifiimiHiiiiriiHMirniM Brouwer, A. A., Zeestraat 123 Brouwer, A. T., magazijnb., C. Matersweg 58 Brouwer, D., kapper, H. Mandeweg 35a Brouwer, J. L., beambte, Plantage 215 Brouwer, L., accountant, Alkmaarseweg 30 Brouwer—Bellaart, Mw. C. C., Tuinstraat 44 Brouwer—van den Broek, Mw. J., Spoors. 28 van Brug, P., kant.bed., Noorderwijkweg 11b van Brugge, K. P., kant.bed., Celebesstraat 23 van Brugge—Ton, Mw. C., Celebesstraat 25 van der Brugge, L. J., wringer, Alkm.seweg 163 Bruggeman, Ir. J. W., ambtenaar, Warande 71 ter Bruggen, G. J., stat.ambt., Oranjestr. 29 Bruggert, G. H., koopman, v. Hogend.str. 3 Brugghe, F. A., arbeider, Bergerslaan 45 Bruin, A. B. C., magaz.bed., Berghuisstr. 48a Bruin, C., dagbladagent, Alkmaarseweg 114 Bruin, C., slager, Koningstraat 85 Bruin, Mw. K. J., kraamverz., Populierenl. 6 Bruin, Th., metaalarb., Heemskerkerweg 40 Bruin, T. J„ magaz.bed., Kroonstraat 11 de Bruin, C., ambtenaar, Boogaardlaan 8 de Bruin, F. J. L., nachtwaker, Zeestraat 67a Bruinenberg, B. B., tek.-constr., Moer dij kstr. 12 Bruinenberg, D. A., employé, Populierenl. 24 Bruinenberg, H., timmerman, Noorderwijkw. 99 Bruinenberg, H., zandstralen, Alkmaarsew. 83 Bruinenberg, H., metselaar, Noorderwijkw. 88 Bruins, T. G., spoorlegger, Hoflanderweg 107 Bruinsma, J. G. S., burgem., Vondellaan 22 Bruinsma, W., commies, Boogaardlaan 6 Bruinsma, W., handlanger, P. Verhagenlaan 41 Brummelkamp N.V., Zeestraat 9 Bruning—van Dongen, Mw. C. M., Breestr. lila Brunlnk, J. C., calculator, Javastraat 5 Brunn, J. A., lasser, Eenhoornlaan 5 van Brussel, Mw. G„ H. Burgerstraat 2a van Brussel, P. V., schilder, Kees Delfweg 30 van Brussel, W. A. M., ambt., Groenelaan 65 Bruyn, J. M., ovenbouwer, Tuinstraat 30 Bruijn, J. P., bed.man, Gr. Florislaan 63 de Bruijn, D. J., vishandel., Kloosterstr. 14 de Bruijn, H., assistent, Laan v. Blois 36 de Bruijn, H., ambtenaar, Alkmaarseweg 368 Bruijnaers, G. H. H., schoenm., Kerkstr. 1 Bruijnaers, J. M. H., arb., Kerkstraat 1 de Bruijne, A. F., bankwerker, Kagerweg 4 Bruijning, A. D. Th., notaris, Breestraat 102 Bruijns, A., Noorderwijkweg 34 Bruijns, A., arbeider, Gr. Janstraat 64 Bruijns, A. B., kraandr., Margrietstraat 9 Bruijns, A. J., arbeider, Kroonstraat 19 Bruijns, B. J„ grondwerker, Kloosterstr. 10 Bruijns, B. J., tuinderskn., Alkmaarseweg 191 Bruijns, B. J. J., tuinder, Hoflanderweg 63 Bruijns, C. J., koeltorenb., Kuikensweg 65 Bruijns, H. S., betonw., Heemskerkerweg 134 Bruijns, J., ambtenaar, Arendsweg 130 Bruijns, J., bedr.leider, Hornlaan 8 Bruyns, J. F., controleur, Populierenlaan 16 Bruijns, J. J., handlanger, Munnikenweide 27 Bruijns, J. J., vertegenw., Heemskerkerw. 238 Bruijns. L., tuinder. Kees Delfsweg 64 Bruijns, L. K., mach. drijver, Arendsweg 164 Bruijns, L. K., plaatwerker, Baanstraat 97 Bruijns, M., sigarenw., Munnikenweg 93 Bruijns, M. A., arbeider, E. Sterkstraat 1 Bruijns, M. B., tuinder, Heemskerkerw. 136 Bruijns, M. B. H., tuinder, Alkmaarsew. 131 Bruijns, P., fabr.arb., Hoflanderweg 63 Bruijns, P. A., bankw., Kerkbeeklaan 24 Bruijns, S. H., monteur, Reguliersstr. 22 5292 4601 4439 3159 3490 4067 3813 3663 5633 6226 Bruijns, T. P., chauffeur, Heemskerkerw. 11! Bruijns, W., molenbaas, Munnikenweg 137 BruijnsSmit, Mw. C., Alkmaarseweg 163 BruijnsVerver, Mw. T., Alkmaarseweg 252 Bücker, H. F., bankwerker, Lekstraat 25 Budding, H., werkmeester, Meidoornstr. 34 van Buggenum, A. F., electr., Lijsterbesl. 22 van Buggenum, G. J., tuinder, Gr. Houtw. 244 van Buggenum, J. L., bloemist, Creutzberg- laan 167 van Buggenum, M., tuinder, Gladiolenlaan H van Buggenum, P. A., kweker, Beatrixstr. 2! van Buggenumde Vries, Mw. H., kweekster Str. v. Linsch.str. 60 van Bugnum, G., tuinder, H. Burgerstr. 13 van Bugnum, H. C., handl., Wilhelminastr. 3 van Bugnum, J., arbeider, Beukenstraat 43 van Bugnum, J., melkslijter, Alkmaarsew. 25' van Bugnum, J. J., electr., Noorderw.weg 4: van Bugnum, M., tuinder, H. Burgerstr. 13 van Bugnum, T., vakman, Alkmaarseweg 211 van Bugnum, T., tuinder, Gr. Houtweg 13 Buhre, A. J., loodgieter, Rijvordtlaan 3 Buikhuizen, H., arbeider, Olmenstraat 32 Buis, C., militair, Celebesstraat 33 Buis, H. J., pompwachter, Hoflanderweg 103 Buis, H. J. D., construct., Wijk a. Duinerw. 1 Buisde Haan, Mw. E., winkelierster, Ko. ningstraat 149 Buisman, E., schipper, Creutzberglaan 149 Buisman, H. J. I., bankw., a/b ws Ringvaart Buisman, J., techn. ambt., Alkmaarseweg 30! van Buitenen, A. P., opz., Duinwijklaan 22 Buitenhuis, B., vakb.best., Baanstraat 79 Buitenhuis. F., kapper, Zeestraat 33. Bul—van Wijk, Mw. P., Oranjestraat 17 Biillervan der Wal, Mw. G. A., Vondell. 12 Buntsma, J., controleur, Heemskerkerweg 4 Buntsema, N. G., bedrijfsl., Galgenweg 68 van Buren, J. M., Heemskerkerweg 206 Burg, F. J., militair, Koningstraat 2 ter Burg, Mw. J. H. G. C., Vondellaan 102 ter Burg, L. H. M., purser, Plantage 196 ter Burg, T. C., bloemist, Vondellaan 102 HOTEL CAFÉ RESTAURANT STATIONSPLEIN Ruime parkeergelegenheid Telefoon 3001 28 3001 ter Burg, W. J. L. B., bedrijfsl., Breestraat 1 5056 ter Burg, W. J. P. P., hotelh., Zeestraat 15 3001 ter Burg, Hotel Café Restaurant, Breestraat 5009 van den Burg, A., baas, H. Burgerstraat 6 van den Burg, A. J., Wijkermeerweg 64 van den Burg, H., sorteerder, Rijvordtlaan li van den Burg, H. J., mont., Noorderwijkw. 1# van den Burg, P., havenbaas, Graafwijkstr. 3 van den Burg, W., baas, Acacialaan 24 van den BurgScholten, Mw. G., C. Mater* weg 17a van den Burg, L. J., sorteerder, Oever 24 5505 van der BurgRietveld, N., C. Matersweg 15 3596 Burger, A. J., beh. en aanspr., Alkmaarsew. Burger, A. J. T., Ie man malerij, Graaf Flo rislaan 61

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 32