c i I Fa. W. F. CLAUS T R O N GEERT HOOGEVEEN 1 1 AUTOMOBIELBEDRIJF ES a PAPIER-, TEXTIEL- EN METAALAFVALLEN 510 BEVERWIJK 02510 i an 19 in 6a at 28 204 m 13 lgen- tr. 44 ;g 9d 10 in 27 tap t 104 Hoofdagent Kantoor, Werkplaats en Magazijn: Mr. CORNELISSTRAAT 54 Telef.: 02500-61447*-54251 Showroom: HAARLEM ZIJLWEG 26 Telef.: 02500-17296 s— 4544 Centri, Graaf Florislaan 17 4241 Ceta-Bever N.V., Gr. Houtweg 152 6230 CHEMISCHE WASSERIJ, Billijk Expres Rei niging, One Hour Cleaning Service onderafd., Plantage 120 3223—5052 CHEVROLET OFFICIAL DEALER, A. J. VAN LENT'S Automobielbedrijven, Vondellaan 5 3446 Verkoper 02550—4360—8210 Wijk aan Zeeërweg 107, IJmuiden Chornelis, A., gem. arbeider, Kloosterstraat 10 3624 Chow, K. L., restauranth., Breestraat 152 02550—8004 Christelijk Lyceum „Marnix van St. Alde- gonde, Venusstraat 4, IJmuiden, conrector: Dr. J. Broekhuysen, dependance van chr. lyc. Haarlem, Planetenlaan 5, tel. 02500—51401 5664 Christ. Nat. Scholen, secr. Zweedselaan 6 5699 Christ. Ulo-school 2e, Wijk aan Duinerweg Christen, J. arbeider, Jan Alsweg 5 Christiani, P. J., bankwerker, Bergerslaan 53 4221 CITY RADIO, P. H. KOCHX, electr. techn. bur., televisie, wasmachines, verlichtings arti kelen, Breestraat 81 Clarissen, A., handlanger, de Visscherstr. 23 Clark, R., machinist, Bergerslaan 35 Clarkson—Koehler, Mw. B., Westerlaan 85 Clarijs, G. ,M., electriciën, Merwedestraat 122 Claus, H., fabrieksarb., Merwedestraat 114 3650 Claus, H. D., koopman, Meerstraat 40 3673 CLEANING SERVICE, ONE HOUR, chem. wasserij, ververij, stoppage en reparatie, Zeestraat 50 6230 Onderafd. Billijk Expres Reiniging, Plantage 120 Clement, H., Bergerslaan 50 de Cock, F. P., machinist, Iepenlaan 6 de Cock—Metzelaar, M., Schans 32 Codee—Bruin, Mw. J., Grote Houtweg 12 4669 Coelingh, S., opzichter, Kuenenplein 12 5016 Coene, W. V., Wilgenhoflaan 50 Coenen, C. J., kantoorb., Vlaanderenstr. 90 Coenraad, Mw. C. S., stikster, Dekkerstraat 5 Coenraad, C. S., Dekkerstraat 5 Coenraad, Mw. M., J., Dekkerstraat 5 van Coezand, F., uitv., Munnikenweide 77 van Coezand, F. C., analyst, Oever 84 van Coezand, J., hoofdboekhouder, Wijk a. Duinerw. 33 3934 van der Colk, H. C., boomkw., Creutzbergl.. 32 3870 Colijn, J. V., procuratieh., Beeckzanglaan 9 Cominotto, U., kernmaker, J. Vermeijenstr. 24. Comis, A. Grote Houtweg 107 Comis H. F., pijp mont., Koningstraat 149 Comis, L., Ie banketb. Str. v. Linsch.str. 44 Comisde Boer, Mw. K. P., Str. v. Linsch.str. 44 Commadeur, A., landbouwer, Moerdijkstr. 5 4673 Commadeur, K., Kanaalweg 46 3635 COMMANDEUR'S SNELDIENSTEN, lijndienst, bestelhuis, transport- en verhuisbedrijf, Graaf Janstraat 13 Commandeur, A. H., boekh., Spoorsingel 34 5588 Commandeur, C. P., expediteur, Gr. Janst. 13 CommandeurKeijzer, Mw. E. J., Sumatrastr. 1 Commissaris, F. W. M., kassier, E. Sterkstr. 17 Compier, W., handlanger, Kroonstraat 1 iiiiniiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiimiu 1 Magazijnen: Bakenessergracht 45-41, Haarlem Kantoor: Bakenessergracht 53, Haarlem Postbox 560 TELEFOON 02500-11436-16406 De zaak van Mefaleninkoop tegen de laatste beursnoteringen! VERTROUWEN Snelle afhaaldiensf! waarop U kunt Grote partijen speciale prijzen! BOUWEN! -jf Archieven worden vernietigd! MiniiiiuntuimHwmHHHmniniininmniinniiiiiiiiinnmniMMmmMÉimn<liiMinwninnuHMUiHinuinmnnuniinnnHmmuHiHiini in tui ui iiiiiiiiiniiiitiii lilt mui ui mil immuun in ii iHiMiiiiiiiiiiiiuiiniiiiut li 31

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 35