Salon ri)e (^xriffdre Wu A. MOON VAN GEEST, dameskapsalon Gespecialiseerd in moderne kapsels Zeestraat 55 - BEVERWIJK - T e I e f o o n 4957 4182 CONFECTIEBEDRIJF J. M. EUSMAN, Velser- weg 12a, privé Lindenlaan 27 de Coninck, J. F., monteur, Wijkermeerweg 53 Conrady, W. E., montagewerker, Boeweg la 4141 CONSERVENFABRIEK N.V., BEVERWIJKSE „BEVER CONSERVEN", Breestraat 103 3044 CONSTRUCTIEWERKPLAATS M. VEERBEEK Jr. N.V. Staalconstructies, metaalbewerking, Havenstraat 81a, b.g.g. tel. 4593 5382 CONSTRUCTIEWERKPL., SMEDERIJ FA. JAC. VERHORST ZN, Alkmaarseweg 68, annex haarden-kachels 3961 privé: Prinsesselaan 18 Contze, V. J., hulp-bankw., Westerlaan 95 5069 Conijn, J., schilder, Groenelaan 10 Coonen, A. A., onderwijzer, P. Verhagenl. 81 3937 COOP. BOERENLEENBANK „WIJK AAN ZEE EN DUIN", kassier G. L. Tafftfn, kantoor Groenelaan 52 4756 COÖPERATIEVE KENNEMER UITVAART VERZORGING K.U.V., uitvaartleider H. Jonk man uitvaartcentrum, Velserweg 18 3325 COÖPERATIEVE LAND- EN TUINBOUW- BANK, Breestraat 71, de gehele dag geopend. iiHtiimimiiiiiimuujmiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii iimmiiiiiimimiiiiH COOP. RAIFFEISEN-BANK „BEVER WIJ K" v/h Boerenleenbank Kantoor: Zeestraat 49 Telefoon 3600, b.g.g. 3539 5343* COOP. TUINDERVERENIGING „KENNEMER- LAND" G. A., groente- en fruitveiling, dir. Jac. de Weyer, Meerstraat 66, Breestraat 45-49 4376 COÖPERATIEVE VERBRUIKSVERENIGING „KENNEMERLAND" U.A., kantoor brood- en banketbakkerij, Alkmaarseweg 71 4979 Brandstoffenafd. Stationsemplacement. 3363 Kruidenierswinkel Torenstraat 30 3312 Kruidenierswinkel Bergerslaan 5 3529 Kruidenierswinkel Wij kerstraatweg 158, Velsen Noord 4827 COPIEERINRICHTING N.V. KENNEMER Lichtdruk- en fotocopie, stencil, klein-offset, Wijkerstraatweg 265a, 4189 kantoor: Duinvlietstraat 98, Velsen-Noord 32 3163 COPPENS JOH., lood- en zinkwerken, sanitaire inst., koelkasten, gastoestellen, gas- en waterleidingen, Breestraat 116. 5070 3163 Coppens—Groen, Mw. A., Maison Chic, da meshoeden, Breestraat 116 Coris, M., kantoorb., H. Burgerstraat 66 van Corler, E., magazijnb., Bergerslaan 60 Cornelisse, C. G., rijwielherst., Breestr. 90a Cornelisse, F. J. C., Dekkerstraat 2 3481 Cornelisse, Gebr., rijwielbedrijf, Begijnenstraat 14—16 Cornelisse, G., kantoorbed., Oostertuinen 28 Cornelisse J. A., caféhouder, Duinwijklaan 46 Cornelisse, Mw. M. J., Breestraat 90a Cornelisse, Mw. M. M., winkel., Breestraat 90a Cornelisse, Mw. T. C., winkelierster, Bree straat 90a Cornelissevan Egmond, Mw. A. J., Gr. Jan straat 23 Cornelisse—Waersegers, Mw. J. C., Dekkerstr. 2 Cornelissen, J., ambtenaar, Westerlaan 109 Cornelissens, A. M. F., bootsman, Kuikensw. 49 Correljé, C. S., leraar, Wijk a. Duinerw. 73 3028 CORSETTEN. BLEEKER'S LINGERIE - EN CORSETTENHUIS N.V. Wala corsetten, lin geries, Breestraat 156. Corstjens, M. E. H., montagew., Lindenlaan 12 Corvers, M., magazijnbed., Creutzberglaan 22 Cosse, J., rangeerder, Waalstraat 41 5637 Coster van Voorhout, H. E. V., arts, Waranda 29 Cox, J. J., magazijnmeester, Begijnenstraat 18 Cramer C. O. R., analyst, Elzenlaan 16 4152 Cremer, P. C., alg. procuratieh. Beeckzang- laan 112 du Crocq, R. J. A., broodbakker, Gladiolen- laan 66 5286 la Croix, F., handelsemployé, Merwedestraat 41 Crombeen, A., landarbeider, Oostertuinen 58 Crombeen, E. F., beitser, Alkmaarseweg 283 Crombeen, J., bankwerker, Bremmersstraat 3 Crombeen, J. F., 2e smelter, Waalstraat 85 Crombeen, P., rangeerder, Hornlaan 7 Csurka, J., bankwerker, Plantage 70 Cuperus, A. W., bankw.mont. Eemstraat 27 Cuperus, N., magazijnkn., Heemskerkerw. 191 Cuperus, Zr. N., wijkverpl., Sionstr. 8 Cuperus, W., adjudant v. pol. Kees Delfsweg 8 Cuperus, IJ., ovenbouwer, Merwedestraat 68 6123 Daalhuizen, H., bloemist, Plantage 88, zaak 142 DaalhuizenJak, Mw. C. C., L. v. Kanaan IS den Daas, P. J., kopergieter, L. v. Kanaan 68 van Daele, P. J., voorman, Galgenweg 20 Daemen, H., bankwerker, Borneostraat 3 Dagblad Kennemer, Zeestraat 50 4790 adm., abonn., advert. 39985077 redactie 3183 DAGBLAD KENNEMERLAND, opgericht 1873. Breestraat 77, Postbus 18, postgiro 449380 3689 DAKBEDEKKINGEN LOODGIETERSBEDRIJF C. SMIT, Alkmaar seweg 44, Gasverwarming IMim" BEVERWIJK 0251(1 BE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 36