ROODE KRUIS ZIEKENHUIS „Het Witte Kruis" BEVERWIJK Vondellaan 13 Telefoon 02510-3541 Polikliniek: Beeckzanglaan 1 Provinciale Noordhollandse Vereniging Afd. Beverwijk en Omstreken Omvattende: SPECIALISTEN: Chirurgie Interne geneeskunde Verloskunde en vrouwenziekten Kinderziekten Neus-, keel-, oorziekten Oogziekten Zenuw- en zielsziekten Huidziekten Longziekten Orthopaedie Hart- en vaatziekten Anaesthesie Dr. J. A. C. Schepel R. P. Hermans Dr. S. Posthuma A. van Driel M. D. A. Arends Mej. J. J. Hoogenboom K. Fuite E. G. Duurtsema J. H. van Meurs R. Mees W. C. Spruitenburg Dr. M. H. P. P. van Haeff Mej. M. A. Smit B. P. de Planque Bezoekuren: Klasse 1: dagelijks van 11-12, 14-16 en van 19-20 uur. Klasse 2A: dagelijks van 14-15 en van 19-20 uur. Klasse 2B: dagelijks van 14-15 en van 19-19.30 uur. Klasse 3: zondag-, woensdag en zaterdagmiddag van 14-15 uur, dagelijks des avonds van 19-19.30 uur. Kinderafdeling: dagelijks van 14.30-15 uur. Spreekuur opnamebureau: dagelijks van 15 -16 uur, behalve op zaterdag. WIJKVERPLEGING KRAAMVERZORGING ZUIGELINGEN- EN KLEUTERZORG TUBERCULOSEBESTRIJDING GEZINSZORG BADHUIS VERPLEGINGSARTIKELEN ZEESTRAAT 53, Postgiro 161182 Secretariaat: D. Bakker, Acacialaan 31, telefoon 4219, giro 161182 Penningmeester: B. Kuiper, Hendr. Burgerstraat 5, telefoon 4675 Voor Wijk aan Zee: Mevr. Langewisch-Klein, Zeecroft 16, tel. 02517-380 Adressen Kraamzorg: Kraamverzorgster: Zr. A. C. Poelman, Zonnebloemlaan 11, tel. 5457 Leidster Wijkkraamzorg: Mevr. H. Lambers- Hulshof, Laan v. Kanaan 115 Spreekuren: Maandagavond 7-8 uur Vrijdagmiddag 4-5 uur Voor Wijk aan Zee: Mevr. Woldhuis, Stet- weg 11, tel. 02517-375 O Adressen Wijkverpleegsters: Zr. N. Cuperus, Zr. P. J. Luiting, Pr. Bernhardl. 3, tel. 4324 Zr. C. de Ruiter, tel. 4409. Zr. M. v. Stegeren, Laan v. Kanaan 107, tel. 4409 Zr. C. G. Majoor, Salonwagen Oldenborgh- weg, tel. 02517-343 Adressen Gezinszorg: Zr. M. Buhrmann, tel. 3552 en 02550-5428 Spreekuren: dagelijks van 8.30-9.30 uur in het Wijkgebouw, Baanstraat 35

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 3